Graphic Card*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

2GB GDDR5 GT1030 inno3D
2GB GDDR5 GT1030 inno3D
Memory : 2GB GDDR5 / 64-bit Port : DVI / HDMI
ราคา 2,490 บาท
Inno3D2GB GDDR5 GT1030 Zotac
2GB GDDR5 GT1030 Zotac
Memory : 2GB GDDR5 / 64-bit Port : DVI / HDMI
ราคา 2,580 บาท
Zotac2GB GDDR5 GT1030 Gigabyte Low Profile
2GB GDDR5 GT1030 Gigabyte Low Profile
Memory : 2GB GDDR5 / 64-bit Port : DVI / HDMI
ราคา 2,650 บาท
GIGABYTE2GB GDDR5 GT1030 MSI AERO ITX OC
2GB GDDR5 GT1030 MSI AERO ITX OC
Memory : 2GB GDDR5 / 64-bit Port : DVI / HDMI
ราคา 2,890 บาท
MSI2GB GDDR5 GT1030 ASUS BRK
2GB GDDR5 GT1030 ASUS BRK
Memory : 2GB GDDR5 / 64-bit Port : DVI / HDMI
ราคา 2,690 บาท
Asus2GB GDDR5 GTX1050 MSI OC
2GB GDDR5 GTX1050 MSI OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,190 บาท
MSI2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,430 บาท
GIGABYTE2GB GDDR5 GTX1050 ASUS PH
2GB GDDR5 GTX1050 ASUS PH
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,090 บาท
Asus2GB GDDR5 GTX1050 MSI AERO ITX OC
2GB GDDR5 GTX1050 MSI AERO ITX OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,190 บาท
MSI2GB GDDR5 GTX1050 inno3D Twin X2
2GB GDDR5 GTX1050 inno3D Twin X2
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,590 บาท
Inno3D2GB GDDR5 GTX1050 MSI Dual OC
2GB GDDR5 GTX1050 MSI Dual OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,690 บาท
MSI2GB GDDR5 GTX1050 MSI Gaming x OC
2GB GDDR5 GTX1050 MSI Gaming x OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,290 บาท
MSI2GB GDDR5 GTX1050 ASUS EXPEDITION
2GB GDDR5 GTX1050 ASUS EXPEDITION
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,390 บาท
Asus2GB GDDR5 GTX1050 ASUS EXPEDITION OC
2GB GDDR5 GTX1050 ASUS EXPEDITION OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,590 บาท
Asus4GB GDDR5 GTX1050Ti Zotac
4GB GDDR5 GTX1050Ti Zotac
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,390 บาท
Zotac4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte
4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,690 บาท
GIGABYTE4GB GDDR5 GTX1050Ti inno3D Compact
4GB GDDR5 GTX1050Ti inno3D Compact
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,690 บาท
Inno3D4GB GDDR5 GTX1050Ti inno3D Twin OC
4GB GDDR5 GTX1050Ti inno3D Twin OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,950 บาท
Inno3D4GB GDDR5 GTX1050Ti MSI AERO ITX OC
4GB GDDR5 GTX1050Ti MSI AERO ITX OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 6,250 บาท
MSI4GB GDDR5 GTX1050Ti Zotac OC
4GB GDDR5 GTX1050Ti Zotac OC
4GB * GDDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 5,620 บาท
Zotac4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte' OC
4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte' OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 6,290 บาท
GIGABYTE4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte WF2OC
4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte WF2OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 6,670 บาท
new
GIGABYTE4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte G1 Gaming
4GB GDDR5 GTX1050Ti Gigabyte G1 Gaming
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 6,850 บาท
GIGABYTE4GB GDDR5 GTX1050Ti MSI Gaming X
4GB GDDR5 GTX1050Ti MSI Gaming X
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 6,890 บาท
MSI4GB GDDR5 GTX1050Ti ASUS STRIX Gaming
4GB GDDR5 GTX1050Ti ASUS STRIX Gaming
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 7,290 บาท
Asus3GB GDDR5 GTX1060 Zotac Amp Edition
3GB GDDR5 GTX1060 Zotac Amp Edition
Memory : 3GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 8,900 บาท
Zotac3GB GDDR5 GTX1060 MSI OCV2 OC
3GB GDDR5 GTX1060 MSI OCV2 OC
Memory : 3GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 9,800 บาท
MSI3GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte WF2OC
3GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte WF2OC
Memory : 3GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 9,900 บาท
GIGABYTE3GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte G1 Gaming
3GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte G1 Gaming
Memory : 3GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 11,900 บาท
GIGABYTE6GB GDDR5 GTX1060 Zotac Single Fan
6GB GDDR5 GTX1060 Zotac Single Fan
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 9,890 บาท
Zotac6GB GDDR5 GTX1060 inno3D Twin X2
6GB GDDR5 GTX1060 inno3D Twin X2
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 10,600 บาท
Inno3D6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte WF2OC
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte WF2OC
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 10,800 บาท
GIGABYTE6GB GDDR5 GTX1060 MSI OCV2 OC
6GB GDDR5 GTX1060 MSI OCV2 OC
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 12,900 บาท
MSI6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte G1 Gaming
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte G1 Gaming
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 13,900 บาท
GIGABYTE6GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X Plus
6GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X Plus
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 14,900 บาท
MSI6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte XTREME Gaming
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte XTREME Gaming
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 14,900 บาท
GIGABYTE8GB GDDR5 GTX1070 Zotac Mini
8GB GDDR5 GTX1070 Zotac Mini
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 17,900 บาท
ZotacAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
8GB GDDR5 GTX1070 inno3D iChill X3
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 18,900 บาท
new
inno3D8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte WF2OC
8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte WF2OC
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 19,900 บาท
GIGABYTE8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte G1 Gaming OC
8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte G1 Gaming OC
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 21,700 บาท
GIGABYTE8GB GDDR5 GTX1080 Zotac AMP Edition
8GB GDDR5 GTX1080 Zotac AMP Edition
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 29,900 บาท
Zotac11GB GDDR5 GTX1080Ti MSI AERO OC
11GB GDDR5 GTX1080Ti MSI AERO OC
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : HDMI / Display
ราคา 30,900 บาท
MSI11GB GDDR5 GTX1080Ti Gigabyte GAMING OC
11GB GDDR5 GTX1080Ti Gigabyte GAMING OC
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 31,900 บาท
new
GIGABYTE11GB GDDR5 GTX1080Ti Gigabyte AORUS OC
11GB GDDR5 GTX1080Ti Gigabyte AORUS OC
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 31,900 บาท
new
GIGABYTE11GB GDDR5 GTX1080Ti Gigabyte AORUS Waterforce WB Xtreme Edition
11GB GDDR5 GTX1080Ti Gigabyte AORUS Waterforce WB Xtreme Edition
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 35,900 บาท
new
GIGABYTEหน่วยประมวลผลกราฟฟิค (Graphic Cardหรือที่นิยมเรียกกันว่า การ์ดจอ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพเป็นหลัก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป Mainboard จะมีการ์ดจอมาให้ในตัว เรียกว่า On Board รวมไปถึง CPU รุ่นใหม่ๆ จะมี GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟฟิกมาให้ในตัวด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องซื้อ Graphic Card หรือ การ์ดจอแยกเพิ่ม