Graphic Card*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

4GB GDDR5 AMD RX 470 ASUS STRIX Gaming  Over Clock
4GB GDDR5 AMD RX 470 ASUS STRIX Gaming Over Clock
Memory : 4GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 7,290 บาท
ASUS8GB GDDR5 AMD RX 480 ASUS
8GB GDDR5 AMD RX 480 ASUS
4GB * GDDR5 * 256bit *1xHDMI * 3xDisplay
ราคา 11,100 บาท
ASUS8GB GDDR5 AMD RX 480 ASUS STRIX Gaming  Over Clock
8GB GDDR5 AMD RX 480 ASUS STRIX Gaming Over Clock
8GB * GDDR5 * 256-bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 11,900 บาท
ASUS2GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
2GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,090 บาท
ASUS2GB GDDR5 AMD RX 550 Power Color OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 Power Color OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,390 บาท
new2GB GDDR5 AMD RX 550 HIS OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 HIS OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,440 บาท
new2GB GDDR5 AMD RX 550 MSI AERO ITX OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 MSI AERO ITX OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,650 บาท
new
MSI2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte Gaming OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte Gaming OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,690 บาท
new
Gigabyte4GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
4GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,090 บาท
ASUS2GB (DDR3) AMD FIREPRO W2100
2GB (DDR3) AMD FIREPRO W2100
Memory : 2GB DDR3 / 128-bit Port : DisplayPort 1.2
ราคา 5,690 บาท
new
AMD2GB GDDR5 GTX1050 'Gigabyte'
2GB GDDR5 GTX1050 'Gigabyte'
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,990 บาท
Gigabyte2GB GDDR5 GTX1050 ASUS DUAL
2GB GDDR5 GTX1050 ASUS DUAL
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,090 บาท
ASUS4GB GDDR5 GTX1050Ti Zotac
4GB GDDR5 GTX1050Ti Zotac
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 5,120 บาท6GB GDDR5 GTX1060 inno3D Gaming OC
6GB GDDR5 GTX1060 inno3D Gaming OC
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 11,500 บาท6GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X OC
6GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X OC
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 11,500 บาท
MSI6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte AORUS
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte AORUS
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 11,900 บาท
Gigabyte6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte XTREME Gaming
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte XTREME Gaming
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 12,500 บาท
Gigabyte6GB GDDR5 GTX1060 ASUS STRIX Gaming OC
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS STRIX Gaming OC
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 12,600 บาท
ASUS8GB GDDR5 GTX1070 Zotac Mini
8GB GDDR5 GTX1070 Zotac Mini
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 14,780 บาท8GB GDDR5 GTX1070 Zotac AMP Edition
8GB GDDR5 GTX1070 Zotac AMP Edition
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 15,980 บาท8GB GDDR5 GTX1070 MSI Gaming X
8GB GDDR5 GTX1070 MSI Gaming X
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 16,900 บาท
new
MSI8GB GDDR5 GTX1070 MSI Quick Silver OC
8GB GDDR5 GTX1070 MSI Quick Silver OC
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 17,600 บาท
MSI8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte AORUS OC
8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte AORUS OC
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 17,700 บาท
GigaByte8GB GDDR5 GTX1070 ASUS STRIX Gaming OC
8GB GDDR5 GTX1070 ASUS STRIX Gaming OC
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 17,800 บาท
ASUS8GB GDDR5X GTX1080 Zotac AMP Editon
8GB GDDR5X GTX1080 Zotac AMP Editon
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 23,880 บาท
new8GB GDDR5X GTX1080 Zotac Extreme Edition
8GB GDDR5X GTX1080 Zotac Extreme Edition
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 23,980 บาท8GB GDDR5X GTX1080 MSI ARMOR OC
8GB GDDR5X GTX1080 MSI ARMOR OC
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 24,200 บาท
MSIAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
8GB GDDR5X GTX1080 ASUS STRIX Gaming 08G ROG
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 24,900 บาท
new
ASUS8GB GDDR5X GTX1080 ASUS Founders Edition
8GB GDDR5X GTX1080 ASUS Founders Edition
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 26,900 บาท
ASUS11GB GDDR5X GTX1080Ti Zotac AMP Editon
11GB GDDR5X GTX1080Ti Zotac AMP Editon
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 28,880 บาท
new11GB GDDR5X GTX1080Ti ASUS TURBO OC
11GB GDDR5X GTX1080Ti ASUS TURBO OC
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : HDMI / Display
ราคา 28,500 บาท
ASUS11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI ARMOR OC
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI ARMOR OC
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 28,900 บาท
MSIAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
11GB GDDR5X GTX1080Ti Zotac AMP Extreme
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 29,480 บาท
new11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI GamingX
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI GamingX
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 29,500 บาท
MSI11GB GDDR5X GTX1080Ti Gigabyte AORUS XTREME
11GB GDDR5X GTX1080Ti Gigabyte AORUS XTREME
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 29,900 บาท
Gigabyte11GB GDDR5X GTX1080Ti ASUS  STRIX Gaming
11GB GDDR5X GTX1080Ti ASUS STRIX Gaming
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 30,900 บาท
ASUS11GB GDDR5X GTX1080Ti ASUS  STRIX Gaming OC
11GB GDDR5X GTX1080Ti ASUS STRIX Gaming OC
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 32,900 บาท
ASUS2GB DDR3 K620 QUADRO
2GB DDR3 K620 QUADRO
​​Memory : 2GB DDR3 / 128-bit Port : DVI / Display
ราคา 6,490 บาท4GB DDR5 M2000 'QUADRO'
4GB DDR5 M2000 'QUADRO'
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : Displayx4
ราคา 17,380 บาทหน่วยประมวลผลกราฟฟิค (Graphic Cardหรือที่นิยมเรียกกันว่า การ์ดจอ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพเป็นหลัก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป Mainboard จะมีการ์ดจอมาให้ในตัว เรียกว่า On Board รวมไปถึง CPU รุ่นใหม่ๆ จะมี GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟฟิกมาให้ในตัวด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องซื้อ Graphic Card หรือ การ์ดจอแยกเพิ่ม