Graphic Card การ์ดจอ อัพเดตล่าสุด ช้อปปิ้งออนไลน์ | Advice แหล่งรวม ไอที IT Online Store
Graphic Card*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'Power Color' DEVIL
4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'Power Color' DEVIL
4GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display * PCI 3.0*OC
ราคา 7,230 บาท4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'MSI' GamingX
4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'MSI' GamingX
4GB*GDDR5*256 bit *DVI * HDMI * Display
ราคา 7,340 บาท
MSI4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'SAPPHIRE' NITRO Over Clock
4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'SAPPHIRE' NITRO Over Clock
4GB*GDDR5*256 bit *DVI * HDMI * Display *OC
ราคา 7,780 บาท4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'MSI' ARMOR Over Clock
4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'MSI' ARMOR Over Clock
4GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 7,850 บาท
MSI4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'Gigabyte' G1 Gaming Over Clock
4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'Gigabyte' G1 Gaming Over Clock
4GB*GDDR5*256 bit *DVI * HDMI * Display *OC
ราคา 7,540 บาท
Gigabyte4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'ASUS' STRIX Gaming  Over Clock
4GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'ASUS' STRIX Gaming Over Clock
4GB*GDDR5*256 bit *DVI * HDMI * Display *OC
ราคา 7,590 บาท
ASUS8GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'MSI' ARMOR
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'MSI' ARMOR
8GB*GDDR5*256 bit *DVI * HDMI * Display *OC
ราคา 8,190 บาท
MSI8GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'SAPPHIRE' NITRO Over Clock
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 470 'SAPPHIRE' NITRO Over Clock
8GB*GDDR5*256 bit *DVI * HDMI * Display *OC
ราคา 8,630 บาท4GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'MSI' GamingX Over Clock
4GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'MSI' GamingX Over Clock
Free Keyboard Gaming MSI DS4100 มูลค่า 1090 บาท
4GB * GDDR5 * 256bit * DVI*HDMI * Display
ราคา 9,590 บาท
MSI4GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'Gigabyte' G1 Gaming Over Clock
4GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'Gigabyte' G1 Gaming Over Clock
4GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display *OC
ราคา 9,690 บาท
Gigabyte8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'SAPPHIRE' NITRO Over Clock
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'SAPPHIRE' NITRO Over Clock
8GB * GDDR5 * 256bit * DVI*2xHDMI * 2xDisplay*OC
ราคา 9,860 บาท8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'Power Color' DEVIL
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'Power Color' DEVIL
8GB * GDDR5 * 256-bit * DVI x 1*HDMI x 1 * DisplayPort x 3
ราคา 9,900 บาท8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'MSI' ARMOR
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'MSI' ARMOR
8GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display *OC
ราคา 9,990 บาท
MSI8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'HIS' iCEQ X2
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'HIS' iCEQ X2
8GB * GDDR5 * 256-bit * DVI x 1*HDMI x 1 * DisplayPort x 3
ราคา 10,300 บาท8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'MSI' GamingX Over Clock
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'MSI' GamingX Over Clock
8GB * GDDR5 * 256-bit * HDMI x 1 * DisplayPort x 3
ราคา 10,800 บาท
MSI8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'Gigabyte' G1 Gaming
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'Gigabyte' G1 Gaming
8GB * GDDR5 * 256-bit * DVIx1*HDMI x 1 * DisplayPort x 3
ราคา 10,900 บาท
Gigabyte8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'ASUS' STRIX Gaming  Over Clock
8GB (DDR5) PCIe AMD RX 480 'ASUS' STRIX Gaming Over Clock
8GB * GDDR5 * 256-bit * DVI*HDMI * DisplayPort
ราคา 11,000 บาท
ASUS2GB (GDDR5) PCIe GTX1050 'Zotac'
2GB (GDDR5) PCIe GTX1050 'Zotac'
2GB * GDDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 4,280 บาท2GB (GDDR5) PCIe GTX1050 'ASUS' DUAL
2GB (GDDR5) PCIe GTX1050 'ASUS' DUAL
2GB * GDDR5 *128bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 5,170 บาท
ASUS4GB (GDDR5) PCIe GTX1050Ti 'Gigabyte' G1 Gaming
4GB (GDDR5) PCIe GTX1050Ti 'Gigabyte' G1 Gaming
4GB * GDDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 6,740 บาท
Gigabyte6GB (GDDR5) PCIe GTX1060 'inno3D' Twin X2
6GB (GDDR5) PCIe GTX1060 'inno3D' Twin X2
ราคา 9,550 บาท6GB (GDDR5) PCIe GTX1060 'Gigabyte' XTREME Gaming
6GB (GDDR5) PCIe GTX1060 'Gigabyte' XTREME Gaming
6GB * GDDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 13,900 บาท
Gigabyte8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'GigaByte' WF2OC Over Clock
8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'GigaByte' WF2OC Over Clock
8GB * GDDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display * OC
ราคา 15,600 บาท
GigaByte8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'ASUS' DUAL Over Clock
8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'ASUS' DUAL Over Clock
8GB * GDDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display * OC
ราคา 16,700 บาท
ASUS8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'MSI' ARMOR Over Clock
8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'MSI' ARMOR Over Clock
8GB * GDDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 16,800 บาท
MSI8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'MSI' Gaming X
8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'MSI' Gaming X
Free Keyboard Gaming MSI DS4100 มูลค่า 1090 บาท
8GB * GDDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 17,800 บาท
MSI8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'GigaByte' XTREME Gaming
8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'GigaByte' XTREME Gaming
8GB * GDDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display *OC
ราคา 20,000 บาท
GigaByte8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'MSI' SEAHAWK-X
8GB (GDDR5) PCIe GTX1070 'MSI' SEAHAWK-X
Free Jacket มูลค่า 1590 บาท
8GB * GDDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 21,900 บาท
MSI8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'MSI' ARMOR Over Clock
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'MSI' ARMOR Over Clock
8GB * GDDR5X * 256bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 24,800 บาท
MSI8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'GigaByte' TURBO Over Clock
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'GigaByte' TURBO Over Clock
8GB * GDDR5X * 256bit * DVI * HDMI * Display * OC
ราคา 25,000 บาท
GigaByte8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'MSI' Gaming
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'MSI' Gaming
8GB * GDDR5X * 256-bit * 1xDVI * 1xHDMI * 3xDisplay
ราคา 25,400 บาท
MSI8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'MSI' Gaming X
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'MSI' Gaming X
ราคา 25,900 บาท8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'Inno3D' iChill X4
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'Inno3D' iChill X4
8GB * GDDR5X * 256-bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 27,000 บาท8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'Inno3D' iChill HerculeZ X4
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'Inno3D' iChill HerculeZ X4
8GB * GDDR5X * 256bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 27,200 บาท8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'MSI' Gaming-X Over Clock
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'MSI' Gaming-X Over Clock
8GB * GDDR5X * 256bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 27,300 บาท
MSI8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'GigaByte' G1-Gaming Over Clock
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'GigaByte' G1-Gaming Over Clock
8GB * GDDR5X * 256bit * DVI * HDMI * Display * OC
ราคา 27,900 บาท
GigaByte8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'GigaByte' XTREME Gaming  Premuim Pack
8GB (GDDR5X) PCIe GTX1080 'GigaByte' XTREME Gaming Premuim Pack
Free Monitor LED AOC 24'' E2470SWH
8GB * GDDR5X * 256bit * DVI * HDMI * Display
ราคา 31,500 บาท
GigaByte2GB (DDR3) PCIe K620 'QUADRO'
2GB (DDR3) PCIe K620 'QUADRO'
2GB * DDR3 * 128bit * DVI * Display
ราคา 6,990 บาทหน่วยประมวลผลกราฟฟิค (Graphic Cardหรือที่นิยมเรียกกันว่า การ์ดจอ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพเป็นหลัก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป Mainboard จะมีการ์ดจอมาให้ในตัว เรียกว่า On Board รวมไปถึง CPU รุ่นใหม่ๆ จะมี GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟฟิกมาให้ในตัวด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องซื้อ Graphic Card หรือ การ์ดจอแยกเพิ่ม