Hard Disk for Notebook*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

500 GB. (NB-SATA-III) HGST (16MB.)
500 GB. (NB-SATA-III) HGST (16MB.)
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,430 บาท
HGST500 GB. (NB-SATA-III) Toshiba (8MB)
500 GB. (NB-SATA-III) Toshiba (8MB)
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,480 บาท
toshiba500 GB. (NB-SATA-III) Seagete (16MB,STrek)
500 GB. (NB-SATA-III) Seagete (16MB,STrek)
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,490 บาท
Seagate500 GB. (NB-SATA-III) Western (16MB, Blue.)
500 GB. (NB-SATA-III) Western (16MB, Blue.)
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,490 บาท
Western500 GB. (NB-SATA-III) HGST (32MB.)
500 GB. (NB-SATA-III) HGST (32MB.)
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 1,650 บาท
HGST500 GB. (NB-SATA-III) Western (32MB, Black.)
500 GB. (NB-SATA-III) Western (32MB, Black.)
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 2,120 บาท
Western1 TB. (NB-SATA-III) HGST (8MB.)
1 TB. (NB-SATA-III) HGST (8MB.)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,740 บาท
HGST1 TB. (NB-SATA-III) Toshiba (8MB)
1 TB. (NB-SATA-III) Toshiba (8MB)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,740 บาท
new
toshiba1 TB. (NB-SATA-III) Western (8MB, Blue.)
1 TB. (NB-SATA-III) Western (8MB, Blue.)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,890 บาท
Western1 TB. (NB-SATA-III) Seagete (128MB,STrek)
1 TB. (NB-SATA-III) Seagete (128MB,STrek)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,890 บาท
Seagate1 TB. (NB-SATA-III) Seagete (128MB,Synnex)
1 TB. (NB-SATA-III) Seagete (128MB,Synnex)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,920 บาท
Seagate1 TB. (NB-SATA-III) HGST (128MB)
1 TB. (NB-SATA-III) HGST (128MB)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 2,040 บาท
HGST1 TB. (NB-SATA-III) HGST (32MB)
1 TB. (NB-SATA-III) HGST (32MB)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 2,070 บาท
HGST1 TB. (NB/SATA-III-5Y) Seagate FireCuda 'STrek'
1 TB. (NB/SATA-III-5Y) Seagate FireCuda 'STrek'
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 2,750 บาท
Seagate1 TB. (NB-SATA-III) Western (32MB, Black.)
1 TB. (NB-SATA-III) Western (32MB, Black.)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 2,690 บาท
Western2 TB. (NB/SATA-III-5Y) Seagate FireCuda 'STrek'
2 TB. (NB/SATA-III-5Y) Seagate FireCuda 'STrek'
Capacity : 2 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 4,450 บาท
Seagate(SATA-II-1Y) 80.GB Seagate (2MB.) 'Import'
(SATA-II-1Y) 80.GB Seagate (2MB.) 'Import'
Capacity : 80 GB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 950 บาท
seagate(NB/SATA-II-1Y) 160.GB Seagate (8MB.) 'Import'
(NB/SATA-II-1Y) 160.GB Seagate (8MB.) 'Import'
Capacity : 160 GB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 990 บาท
Seagate(NB-SATA-II-1Y) 250 GB Seagate (8MB, Import)
(NB-SATA-II-1Y) 250 GB Seagate (8MB, Import)
Capacity : 250 GB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 1,140 บาท
Seagateอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard diskHDD) เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มี 2 ประเภทคือ 1. Hard disk แบบจานหมุนมีราคาถูก เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป 2. Hard disk แบบ Solid-State Drive เป็น Hard disk รูปแบบใหม่ที่ไม่มีจานหมุนหรือส่วนที่เคลื่อนที่ ทำให้รับส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าแบบธรรมดามาก ช่วยให้การทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังคงมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์จึงควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด