Hard Disk for PC*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด
1 TB. SATA-III Western Black (64MB.)
1 TB. SATA-III Western Black (64MB.)
​Capacity : 1 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 2,690 บาท
western1 TB. SATA-III Seagate FireCuda (64MB, STrek)
1 TB. SATA-III Seagate FireCuda (64MB, STrek)
​Capacity : 1 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 2,900 บาท
Seagate2 TB. SATA-III Seagate SSHD/FireCuda (64MB, STrek)
2 TB. SATA-III Seagate SSHD/FireCuda (64MB, STrek)
Capacity : 2 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 3,990 บาท
Seagate2 TB SATA-III Western Black (64MB.)
2 TB SATA-III Western Black (64MB.)
Capacity : 2 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 4,650 บาท
Western3.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
3.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 3,050 บาท
new
toshiba3 TB.SATA-III Seagate Barracuda (64MB, STrek)
3 TB.SATA-III Seagate Barracuda (64MB, STrek)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 3,570 บาท
Seagate3 TB.SATA-III Seagate Barracuda (64MB, Synnex)
3 TB.SATA-III Seagate Barracuda (64MB, Synnex)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 3,570 บาท
Seagate3 TB SATA-III Western Blue (64MB.)
3 TB SATA-III Western Blue (64MB.)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 3,490 บาท
western3 TB. SATA-III Western Red (64MB, Synnex)
3 TB. SATA-III Western Red (64MB, Synnex)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 4,320 บาท
western3 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM,STrek)
3 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM,STrek)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 5900 RPM
ราคา 4,290 บาท
seagate4 TB. SATA-III HGST NAS (64MB, 7200PRM, STrek)
4 TB. SATA-III HGST NAS (64MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 4,690 บาท
HGST4.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
4.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 4,720 บาท
Toshiba4 TB. SATA-III Seagate Barracuda (64MB, 5900PRM, STrek)
4 TB. SATA-III Seagate Barracuda (64MB, 5900PRM, STrek)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM
ราคา 4,920 บาท
Seagate4 TB. SATA-III Seagate Barracuda (64MB, 5900PRM, Synnex)
4 TB. SATA-III Seagate Barracuda (64MB, 5900PRM, Synnex)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM
ราคา 4,920 บาท
Seagate4 TB. SATA-III Western Blue (64MB, 5400PRM)
4 TB. SATA-III Western Blue (64MB, 5400PRM)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 4,890 บาท
Western4 TB. SATA-III Western Purple (64MB.) For CCTV
4 TB. SATA-III Western Purple (64MB.) For CCTV
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5400 RPM * For CCTV
ราคา 5,390 บาท
Western4 TB. SATA-III Hikvision Purple (64MB, TCT) For CCTV
4 TB. SATA-III Hikvision Purple (64MB, TCT) For CCTV
4 TB *5400 RPM* 64MB * 150MB/s
ราคา 5,250 บาท
Western4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, STrek) For CCTV
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, STrek) For CCTV
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM * For CCTV
ราคา 5,490 บาท
Seagate4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, Synnex) For CCTV
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, Synnex) For CCTV
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM * For CCTV
ราคา 5,490 บาท
Seagate4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, TCT) For CCTV
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, TCT) For CCTV
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM * For CCTV
ราคา 5,550 บาท
Seagate4 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM, STrek)
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM, STrek)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM
ราคา 5,950 บาท
seagate4 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM, Synnex)
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM, Synnex)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM
ราคา 5,950 บาท
seagate4 TB. SATA-III Seagate IronWolf PRO (128MB, 7200PRM, STrek)
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf PRO (128MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 9,500 บาท
new
seagate4 TB. SATA-III Western Red (64MB.)
4 TB. SATA-III Western Red (64MB.)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 6,090 บาท
western4 TB. SATA-III Western Black (128MB.)
4 TB. SATA-III Western Black (128MB.)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 7,990 บาท
Western5.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
5.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
Capacity : 5 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 5,590 บาท
Toshiba6.TB. SATA-III Toshiba (128MB)
6.TB. SATA-III Toshiba (128MB)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 8,050 บาท
new
Toshiba6 TB. SATA-III Western Blue (64MB.)
6 TB. SATA-III Western Blue (64MB.)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 8,690 บาท
western6TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
6TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 9,600 บาท
Seagate6 TB SATA-III Seagate IronWolf (128MB., 7200RPM) 'STrek'
6 TB SATA-III Seagate IronWolf (128MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 9,600 บาท
Seagate6 TB. SATA-III Western Red (64MB.)
6 TB. SATA-III Western Red (64MB.)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 9,720 บาท
western6 TB. SATA-III Western Purple (64MB.) For CCTV
6 TB. SATA-III Western Purple (64MB.) For CCTV
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM * For CCTV
ราคา 9,990 บาท
Western6 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
6 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 11,190 บาท
Seagate8TB SATA-III Western Red (128MB.)
8TB SATA-III Western Red (128MB.)
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 5400 RPM
ราคา 12,700 บาท
new
Western8TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
8TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 12,400 บาท
Seagate8.TB. SATA-III Western Purple (128MB.) For CCTV
8.TB. SATA-III Western Purple (128MB.) For CCTV
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 5400 RPM * For CCTV
ราคา 13,900 บาท
Western8 TB SATA-III Seagate IronWolf (256MB., 7200RPM) 'STrek'
8 TB SATA-III Seagate IronWolf (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 13,900 บาท
Seagate8 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
8 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 15,200 บาท
Seagate10 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
10 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 17,100 บาท
Seagate10.TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
10.TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 17,500 บาท
Seagate10.TB SATA-III Seagate IronWolf (256MB., 7200RPM) 'STrek'
10.TB SATA-III Seagate IronWolf (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM
ราคา 17,900 บาท
Seagateอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard diskHDD) เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มี 2 ประเภทคือ 1. Hard disk แบบจานหมุนมีราคาถูก เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป 2. Hard disk แบบ Solid-State Drive เป็น Hard disk รูปแบบใหม่ที่ไม่มีจานหมุนหรือส่วนที่เคลื่อนที่ ทำให้รับส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าแบบธรรมดามาก ช่วยให้การทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังคงมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์จึงควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด