Memory Card*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

SD Card 64GB Sandisk Ultra (SDHC, Class 10) 48MB/s
SD Card 64GB Sandisk Ultra (SDHC, Class 10) 48MB/s
SD Card 64 GB / Class 10
ราคา 790 บาทMicro SD 32GB SanDisk Extreme (SDC10, Class 10) 90 MB/s
Micro SD 32GB SanDisk Extreme (SDC10, Class 10) 90 MB/s
Micro SD Card 32 GB / Class 10
ราคา 620 บาทMicro SD 64GB SanDisk ULTRA (SDC10, Class 10) 48 MB/s
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA (SDC10, Class 10) 48 MB/s
Micro SD Card 64 GB / Class 10
ราคา 830 บาทMicro SD 64GB SanDisk ULTRA (SDC10, Class 10) 80 MB/s
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA (SDC10, Class 10) 80 MB/s
Micro SD Card 64 GB / Class 10
ราคา 915 บาทMicro SD 64GB SanDisk Extreme (SDC10, Class 10) 90 MB/s
Micro SD 64GB SanDisk Extreme (SDC10, Class 10) 90 MB/s
Micro SD Card 64 GB / Class 10
ราคา 1,390 บาทMicro SD 128GB SanDisk ULTRA (SDC10, Class 10) 80 MB/s
Micro SD 128GB SanDisk ULTRA (SDC10, Class 10) 80 MB/s
Micro SD Card 128 GB / Class 10
ราคา 1,830 บาทMicro SD 128GB Sandisk Extreme (SDC10, Class 10) 90 MB/s
Micro SD 128GB Sandisk Extreme (SDC10, Class 10) 90 MB/s
Micro SD Card 128 GB / Class 10
ราคา 2,590 บาทMicro SD Card 64GB Samsung PRO Plus(Class 10) 90 MB/s
Micro SD Card 64GB Samsung PRO Plus(Class 10) 90 MB/s
Micro SD Card 64 GB / Class 10
ราคา 1,760 บาท
SamsungMicro SD Card 128GB Samsung EVO Plus (Class 10) 80 MB/s
Micro SD Card 128GB Samsung EVO Plus (Class 10) 80 MB/s
Micro SD Card 128 GB / Class 10
ราคา 1,750 บาท
SamsungMicro SD Card 128GB Samsung PRO Plus(Class 10) 90 MB/s
Micro SD Card 128GB Samsung PRO Plus(Class 10) 90 MB/s
Micro SD Card 128 GB / Class 10
ราคา 3,650 บาท
SamsungMicro SD 8GB Toshiba  M301 (CL10)
Micro SD 8GB Toshiba M301 (CL10)
Micro SD Card 8 GB / Class 10
ราคา 180 บาท
ToshibaMicro SD 32GB Toshiba' R90 (CL10)
Micro SD 32GB Toshiba' R90 (CL10)
Micro SD Card 32 GB / Class 10
ราคา 440 บาท
ToshibaMicro SD 64GB Toshiba' R90 (CL10)
Micro SD 64GB Toshiba' R90 (CL10)
Micro SD Card 64 GB / Class 10
ราคา 780 บาท
ToshibaMemory Card หรือการ์ดหน่วยความจำ เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวเพิ่มหน่วยความจำให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น Mobile Phone, Digital Camera และ MP3 Player ให้มีความสามารถบันทึกข้อมูลไฟล์รูปภาพ ไฟล์เพลง หรือไฟล์วิดีโอได้เพิ่มมากขึ้น ลักษณะจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก มีหลากหลายขนาดให้ได้เลือกสัน เช่น SD Card, Mini SD และ Micro SD เป็นต้น