ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
CAT6 UTP Cable 20m. LINK (US-5120) (คละสี)
CAT6 UTP Cable 20m. LINK (US-5120) (คละสี)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 20M
340.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

320.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 20.-
CAT5e UTP Cable 20m. LINK (US-5030) (คละสี)
CAT5e UTP Cable 20m. LINK (US-5030) (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 20M
280.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

270.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 10.-
CAT6 UTP Cable 40m. GLINK
CAT6 UTP Cable 40m. GLINK
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 40M
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

235.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 15.-
CAT5e UTP Cable 15m. LINK (US-5025) (คละสี)
CAT5e UTP Cable 15m. LINK (US-5025) (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 15M
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

225.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 25.-
CAT6 UTP Cable 15m. LINK (US-5115) (คละสี)
CAT6 UTP Cable 15m. LINK (US-5115) (คละสี)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 15M
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

237.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 13.-
CAT6 UTP Cable 6m. AMP By Commscope (NPC06UVDB-BL020F) Blue
CAT6 UTP Cable 6m. AMP By Commscope (NPC06UVDB-BL020F) Blue
By Order 60วัน
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 6M
220.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
CAT6 UTP Cable 10m. LINK (US-5110) (คละสี)
CAT6 UTP Cable 10m. LINK (US-5110) (คละสี)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 10M
190.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

182.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 8.-
CAT5e UTP Cable 10m. LINK (US-5020) (คละสี)
CAT5e UTP Cable 10m. LINK (US-5020) (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 10M
150.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

144.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 6.-
CAT6 UTP Cable 5m. LINK (US-5105) (คละสี)
CAT6 UTP Cable 5m. LINK (US-5105) (คละสี)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 5M
140.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

132.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 8.-
CAT6 UTP Cable 20m. GLINK
CAT6 UTP Cable 20m. GLINK
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 20M
135.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

122.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 13.-
CAT5 UTP Cable 50m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable 50m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 50M
135.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

131.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT6 UTP Cable 3m. AMP By Commscope (NPC06UVDB-BL010F) Blue
CAT6 UTP Cable 3m. AMP By Commscope (NPC06UVDB-BL010F) Blue
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
135.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

128.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 7.-
CAT6 UTP Cable 10m. THREE BOY
CAT6 UTP Cable 10m. THREE BOY
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 10M
130.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

117.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 13.-
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5143-8) Light Blue (สายแบน)
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5143-8) Light Blue (สายแบน)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
120.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

116.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT6 UTP Cable 2m. AMP by Commscope (NPC06UVDB-BL007F) Blue
CAT6 UTP Cable 2m. AMP by Commscope (NPC06UVDB-BL007F) Blue
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 2M
115.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

111.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT6 UTP Cable 15m. GLINK
CAT6 UTP Cable 15m. GLINK
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 15M
110.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

100.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 10.-
CAT5 UTP Cable 40m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable 40m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 40M
110.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

106.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5142-8) Light Blue (สายแบน)
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5142-8) Light Blue (สายแบน)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 2M
105.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

101.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT5e UTP Cable 5m. LINK (US-5015) (คละสี)
CAT5e UTP Cable 5m. LINK (US-5015) (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 5M
100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

95.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5103) (คละสี)
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5103) (คละสี)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
100.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

96.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT5e UTP Cable 3m. LINK (US-5043-7) Pink (สายแบน)
CAT5e UTP Cable 3m. LINK (US-5043-7) Pink (สายแบน)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
99.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

95.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT5e UTP Cable 2m. AMP by Commscope (1859239-7) Blue
CAT5e UTP Cable 2m. AMP by Commscope (1859239-7) Blue
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 2M
99.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

97.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 2.-
CAT5e UTP Cable 20m. XLL (คละสี)
CAT5e UTP Cable 20m. XLL (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 20M
95.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

91.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT6 UTP Cable 1m. AMP by Commscope (NPC06UVDB-BL004F) Blue
CAT6 UTP Cable 1m. AMP by Commscope (NPC06UVDB-BL004F) Blue
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 1M
95.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

90.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-
CAT6 UTP Cable 5m. THREE BOY
CAT6 UTP Cable 5m. THREE BOY
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 5M
90.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

85.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-
CAT5e UTP Cable 1m. AMP by Commscope (1859239-4) Blue
CAT5e UTP Cable 1m. AMP by Commscope (1859239-4) Blue
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 1M
89.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

84.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-
CAT5 UTP Cable 30m. TOP (คละสี)
CAT5 UTP Cable 30m. TOP (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 30M
85.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

81.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT5e UTP Cable 15m. XLL (คละสี)
CAT5e UTP Cable 15m. XLL (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 15M
85.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 10 pcs
CAT5 UTP Cable 30m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable 30m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 30M
85.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

80.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-
CAT5 UTP Cable 25m. TOP (คละสี)
CAT5 UTP Cable 25m. TOP (คละสี)
CAT5 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 25M
85.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

77.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 8.-
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5102) (คละสี)
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5102) (คละสี)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 2M
80.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

76.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT5e UTP Cable 2m. LINK (US-5042-7) Pink (สายแบน)
CAT5e UTP Cable 2m. LINK (US-5042-7) Pink (สายแบน)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 2M
79.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

74.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
CAT5 UTP Cable 20m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable 20m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 20M
75.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Shop Online
0m. TOP (คละสี)
0m. TOP (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 20M
70.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

66.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT5e UTP Cable 1m. LINK (US-5041-7) Pink (สายแบน)
CAT5e UTP Cable 1m. LINK (US-5041-7) Pink (สายแบน)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 1M
70.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

65.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-
CAT5e UTP Cable 3m. LINK (US-5010) (คละสี)
CAT5e UTP Cable 3m. LINK (US-5010) (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 3M
70.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

67.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 3.-
CAT6 UTP Cable 1m. LINK (US-5101) (คละสี)
CAT6 UTP Cable 1m. LINK (US-5101) (คละสี)
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 1M
65.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

60.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-
CAT6 UTP Cable 10m. GLINK
CAT6 UTP Cable 10m. GLINK
CAT6 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 10M
65.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 47
CAT5 UTP Cable 15m. TOP (คละสี)
CAT5 UTP Cable 15m. TOP (คละสี)
CAT5e UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 15M
65.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

61.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 4.-
CAT5 UTP Cable 15m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable 15m. GLINK (20) White
CAT5 UTP Cable / สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน / 15M
65.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

60.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 5.-