Sound Card*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Sound ESS 4-Channels
Sound ESS 4-Channels
Interface : PCI Channels : 4-Channels
ราคา 180 บาทSound YAMAHA 4-Channels
Sound YAMAHA 4-Channels
Interface : PCI Channels : 4-Channels
ราคา 250 บาท
YAMAHASound Creative Blaster Audigy FX
Sound Creative Blaster Audigy FX
Interface : PCIe Channels : 5.1-Channels
ราคา 1,390 บาท
CREATIVESound ASUS XONAR U3
Sound ASUS XONAR U3
Interface : USB 2.0
ราคา 1,530 บาท
ASUSSound ASUS XONAR U5
Sound ASUS XONAR U5
Interface : USB 2.0 Channels : 5.1-Channels
ราคา 2,490 บาท
ASUSSound Creative Blaster E3
Sound Creative Blaster E3
Free Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท
Interface : Micro USB
ราคา 2,990 บาท
CreativeSound Creative Blaster E5
Sound Creative Blaster E5
Interface : USB 3.0
ราคา 6,390 บาท
CreativeSound Creative Blaster R3
Sound Creative Blaster R3
Interface : USB 2.0
ราคา 3,650 บาท
CreativeSound Creative Blaster X G5
Sound Creative Blaster X G5
Interface : USB 3.0 Channels : 7.1-Channels
ราคา 3,990 บาท
CreativeSound Card (การ์ดเสียง) คืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบเสียงได้ โดยจะทำหน้าที่เรื่องเสียง อย่างเช่น ถ้าวงจรเสียงใช้กับเกมส์ที่เราเล่นจะเกิด เสียงต่าง ๆ   หรือสร้างเสียงเอฟเฟคต่างๆ เข้าเป็นวงจรเสียงที่ใช้กับดนตรีชนิดต่างๆ สำหรับสร้างสรรค์งานเพลงที่เราต้องการให้มีคุณภาพของเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยคุณภาพเสียงจะขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของ Sound Card

ความชัดเจนของเสียงจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุ่มตัวอย่างและความแม่นยำของตัวอย่างที่ได้ ซึ่งความแม่นยำของตัวอย่างนั้นถูกกำหนดโดยความสามารถของ A/D Converter ว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใด ทำอย่างไรจึงจะประมาณค่าสัญญาณดิจิตอลได้ใกล้เคียงกับสัญญาณเสียงมากที่สุด ความละเอียดของ A/D Converter นั้นถูกกำหนดโดยจำนวนบิตของสัญญาณดิจิตอลเอาต์พุต เช่น
- A/D Converter 8 Bit จะสามารถแสดงค่าที่ต่างกันได้ 256 ระดับ
- A/D Converter 16 bit จะสามารถแสดงค่าที่ต่างกันได้ 65,536 ระดับ
หากจำนวนระดับมากขึ้นจะทำให้ความละเอียดยิ่งสูงขึ้นและการผิดเพี้ยนของสัญญาณเสียงยิ่งน้อยลง นั่นคือ ประสิทธิภาพที่ของเสียงที่ได้รับดีขึ้นนั่นเองแต่จำนวนบิตต่อหนึ่งตัวอย่างจะมากขึ้นด้วย