Sound Card ช้อปปิ้งออนไลน์ | Advice แหล่งรวม ไอที IT Online Store
Sound Card*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Sound Creative Blaster E3
Sound Creative Blaster E3
Micro USB Sound Card
ราคา 3,590 บาทSound Creative Blaster ZX
Sound Creative Blaster ZX
PCIe1x * 5Ch.
ราคา 5,090 บาทSound Creative Blaster ZXR
Sound Creative Blaster ZXR
PCIe1x * 5Ch.
ราคา 8,990 บาทSound ASUS XONAR DGX
Sound ASUS XONAR DGX
PCI * 5.1Ch.
ราคา 650 บาทSound ASUS XONAR DSX
Sound ASUS XONAR DSX
PCI * 7Ch.
ราคา 1,370 บาทSound ASUS XONAR U3
Sound ASUS XONAR U3
External USB Sound Card
ราคา 1,530 บาท
ASUSSound ASUS XONAR U5
Sound ASUS XONAR U5
External USB Sound Card
ราคา 2,490 บาท
ASUSSound Creative Blaster R3
Sound Creative Blaster R3
USB * LINE IN / LINE OUT * ไมค์
ราคา 3,550 บาทSound Creative Blaster E5
Sound Creative Blaster E5
External Sound Card
ราคา 6,250 บาทSound Card (การ์ดเสียง) คืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบเสียงได้ โดยจะทำหน้าที่เรื่องเสียง อย่างเช่น ถ้าวงจรเสียงใช้กับเกมส์ที่เราเล่นจะเกิด เสียงต่าง ๆ   หรือสร้างเสียงเอฟเฟคต่างๆ เข้าเป็นวงจรเสียงที่ใช้กับดนตรีชนิดต่างๆ สำหรับสร้างสรรค์งานเพลงที่เราต้องการให้มีคุณภาพของเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยคุณภาพเสียงจะขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของ Sound Card

ความชัดเจนของเสียงจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุ่มตัวอย่างและความแม่นยำของตัวอย่างที่ได้ ซึ่งความแม่นยำของตัวอย่างนั้นถูกกำหนดโดยความสามารถของ A/D Converter ว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใด ทำอย่างไรจึงจะประมาณค่าสัญญาณดิจิตอลได้ใกล้เคียงกับสัญญาณเสียงมากที่สุด ความละเอียดของ A/D Converter นั้นถูกกำหนดโดยจำนวนบิตของสัญญาณดิจิตอลเอาต์พุต เช่น
- A/D Converter 8 Bit จะสามารถแสดงค่าที่ต่างกันได้ 256 ระดับ
- A/D Converter 16 bit จะสามารถแสดงค่าที่ต่างกันได้ 65,536 ระดับ
หากจำนวนระดับมากขึ้นจะทำให้ความละเอียดยิ่งสูงขึ้นและการผิดเพี้ยนของสัญญาณเสียงยิ่งน้อยลง นั่นคือ ประสิทธิภาพที่ของเสียงที่ได้รับดีขึ้นนั่นเองแต่จำนวนบิตต่อหนึ่งตัวอย่างจะมากขึ้นด้วย