ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.1 พัน

Panel 14.1'' LCD 30 Pin 'PowerMax'

Panel 14.1'' LCD 30 Pin 'PowerMax' - A0042358

ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Panel 14.1'' LCD 30 Pin 'PowerMax'

คุณสมบัติ Panel 14.1'' LCD 30 Pin 'PowerMax'

Brand Power Max
Model Panal 14.1'' For Laptop (Wide) 'Power Max'
Input For 14.1'' (Wide)
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.1 พัน