รอสักครู่
ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
800VA SUN Everest By CKT
800VA SUN Everest By CKT
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,380.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 100.-
850VA SUN Everest By CKT
850VA SUN Everest By CKT
495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,430.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 100.-
1000VA SUN Everest By CKT
1000VA SUN Everest By CKT
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,540.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 110.-
800VA SUN Micro By CKT
800VA SUN Micro By CKT
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,445.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 105.-
850VA SUN Micro By CKT
850VA SUN Micro By CKT
495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,515.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 105.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1000VA SUN Micro By CKT
1000VA SUN Micro By CKT
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,410.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 110.-
1200VA SUN Micro By CKT
1200VA SUN Micro By CKT
720 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Ports

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,665.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 185.-
1500VA SUN Micro By CKT
1500VA SUN Micro By CKT
900 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,260.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 240.-
2000VA SUN Micro By CKT
2000VA SUN Micro By CKT
1200 Watts / Back up 6 ports / No Back up 2 ports

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,520.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/03/64
ประหยัด 270.-