ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
800VA SUN Everest 'By CKT'
800VA SUN Everest 'By CKT'
Promotion Commart จากราคา 1480 บาทเหลือ 1340 บาท
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,220.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 120.-
850VA SUN Everest 'By CKT'
850VA SUN Everest 'By CKT'
495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,419.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 100.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1000VA SUN Everest 'By CKT'
1000VA SUN Everest 'By CKT'
Promotion Commart จากราคา 1690 บาทเหลือ 1490 บาท
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,390.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 150.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
800VA SUN Micro 'By CKT'
800VA SUN Micro 'By CKT'
Promotion Commart จากราคา 1520 บาทเหลือ 1420 บาท
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,310.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 110.-
850VA SUN Micro 'By CKT'
850VA SUN Micro 'By CKT'
495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,490.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 130.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1000VA SUN Micro 'By CKT'
1000VA SUN Micro 'By CKT'
Promotion Commart จากราคา 1720 บาทเหลือ 1620 บาท
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,470.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 150.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1200VA SUN Micro 'By CKT'
1200VA SUN Micro 'By CKT'
Promotion Commart จากราคา 2790 บาทเหลือ 2590 บาท
720 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Ports

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,440.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 150.-
1500VA SUN Micro 'By CKT'
1500VA SUN Micro 'By CKT'
Promotion Commart จากราคา 4350 บาทเหลือ 4120 บาท
900 Watts / Back up 6 Ports / No Back up 2 Ports * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,950.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 170.-
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2000VA SUN Micro 'By CKT'
2000VA SUN Micro 'By CKT'
Promotion Commart จากราคา 4550 บาทเหลือ 4320 บาท
1200 Watts / Back up 6 ports / No Back up 2 ports

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,160.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/12/63
ประหยัด 160.-