กิจกรรมแจกเครื่องรีวิวฟรี !! มูลค่า 21,900 บาท กับ MSI PS42 8MO-291TH

 

 

เงื่อนไขกติการ่วมสนุกกับกิจกรรม "แจกเครื่องรีวิวฟรี!! เพียงชมคลิปรีวิว MSI PS42 8MO-291TH
1. กด Like หน้าเพจ AdviceClub และเพจ MSI Gaming พร้อมทั้ง Like & Share โพสใน Facebook ตั้งเป็นสาธารณะ
2. ร่วมแสดงความคิดเห็นโพสใน Facebook ว่า "ชอบสเปคหรือฟังชั่นตัวไหนของ MSI PS42 8MO-291TH"
3. ลงทะเบียนลุ้นรางวัล คลิก 👉 http://bit.ly/2YxIcP6
4. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 2 ส.ค. – 18 ส.ค. 62
5. จับรางวัล และประกาศผลผู้โชคดีผ่าน Facebook [Live สด] AdviceClub วันที่ 22 ส.ค. 62
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นโน๊ตบุ๊คเครื่องรีวิว MSI PS42 8MO-291TH จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 21,900 บาท พร้อมกระเป๋า Sleeve Bag 1 ใบ จะได้รับการติดต่อจากบริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด เพื่อกําหนดวัน เวลา และวิธีในการรับของรางวัล
7. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ทำตามกติกาครบทั้ง 3 ขั้นตอนภายในวันที่ 18 ส.ค. 62 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพบว่าไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และผู้โชคดีลำดับถัดไปจะได้รับรางวัลแทน
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และหรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกําหนด
9. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในระยะเวลาดังกล่าว) โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และหรือผู้จําหน่ายสินค่าโดยตรง
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลําเนา และถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และ สปป.ลาวเท่านั้น
13. พนักงานบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในกิจกรรมนี้
14. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับของรางวัล ดังนี้ บัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานในการร่วมกิจกรรม
15. กรณีเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการร่วมสนุก คําตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด