ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

โปรปล่อยผี Flash Sale ราคาดี มีทุกชั่วโมง

 

โปรดีผีไม่ได้ซื้อ กับ โปรปล่อยผี Flash Sale ราคาดี มีทุกชั่วโมง สินค้าราคาดี มีมาหลอนทุกชั่วโมง

 

Flash Sale ราคาพิเศษ 3 ช่วงเวลา

หลอนแรกเวลา 10.00 - 14.00 น.

หลอนที่ 2 เวลา 14.00 - 18.00 น.

หลอนที่ 3 เวลา 18.00 - 23.59 น.

 

          

 

          

 

          

 

          

 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

รับส่วนลดพิเศษ เฉพาะลูกค้าสั่งซื่อช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สินค้าโปรโมชั่น Flash Sale มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย ตามช่วงเวาที่กำหนด

สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้

โปรโมชั่นนี้ ใช้ได้ที่เว็บไซต์ https://www.advice.co.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)