สินค้าที่มีความใกล้เคียงกับคำที่ท่านค้นหา "amd" 92 รายการ
(AM2-VSL) INTEL A780M2-D3N
(AM2-VSL) INTEL A780M2-D3N
Chipset : AMD 760G / SB710 Slot Ram : 2 x DDR3
ราคา 1,300 บาท
new
LONGWELLBIOSTAR A68N-2100 + CPU AMD Dual-Core E1-2100
BIOSTAR A68N-2100 + CPU AMD Dual-Core E1-2100
Slot Ram : 2 x DDR3 CPU : AMD Fusion APU E1-2100 Dual-Core processor
ราคา 1,570 บาท
BiostarMSI 760GMA-P34 (FX)
MSI 760GMA-P34 (FX)
Chipset : AMD 760G / SB710 Slot Ram : 2 x DDR3
ราคา 1,800 บาท
MSIASROCK A320M-HDV
ASROCK A320M-HDV
Chipset : AMD A320 Slot Ram : 2 x DDR4
ราคา 1,820 บาท
ASROCKBIOSTAR A68N-5545 + CPU AMD Quad-core A8-5545
BIOSTAR A68N-5545 + CPU AMD Quad-core A8-5545
Chipset : AMD A70M Slot Ram : 2 x DDR3 CPU : AMD A8-5545
ราคา 2,160 บาท
BiostarASROCK AB350M-HDV
ASROCK AB350M-HDV
Chipset : AMD B350 Slot Ram : 2 x DDR4
ราคา 2,340 บาท
ASROCKASROCK AB350M PRO4
ASROCK AB350M PRO4
Chipset : AMD B350 Slot Ram : 4 x DDR4
ราคา 2,750 บาท
ASROCKBIOSTAR TB350-BTC
BIOSTAR TB350-BTC
Chipset : AMD B350 Slot Ram : 2 x DDR4
ราคา 2,990 บาท
BiostarASROCK AB350 PRO4
ASROCK AB350 PRO4
Chipset : AMD B350 Slot Ram : 4 x DDR4
ราคา 3,290 บาท
ASROCK8GB GDDR5 AMD RX 580 MSI GamingX
8GB GDDR5 AMD RX 580 MSI GamingX
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 13,900 บาท
new
MSI1GB DDR3 AMD R5 230 PowerColor
1GB DDR3 AMD R5 230 PowerColor
Memory : 1GB DDR3 / 64-bit Port : VGA / DVI / HDMI
ราคา 940 บาท
PowerColor1GB DDR3 AMD R5 230 HIS
1GB DDR3 AMD R5 230 HIS
Memory : 1GB GDDR3 / 64-bit Port : VGA / DVI / HDMI
ราคา 950 บาท
HIS1GB DDR3 AMD R5 230 SAPPHIRE
1GB DDR3 AMD R5 230 SAPPHIRE
Memory : 1GB DDR3 / 64-bit Port : VGA / DVI / HDMI
ราคา 960 บาท
SAPPHIRE1GB DDR3 AMD R5 230 Gigabyte
1GB DDR3 AMD R5 230 Gigabyte
Memory : 1GB DDR3 / 64-bit Port : VGA / DVI / HDMI
ราคา 1,000 บาท
GIGABYTE2GB DDR3 AMD R7 240 HIS iCooler Boost Clock
2GB DDR3 AMD R7 240 HIS iCooler Boost Clock
Memory : 2GB DDR3 / 128-bit Port : VGA / DVI / HDMI
ราคา 1,720 บาท
HIS2GB DDR3 AMD R7 240 PowerColor OC
2GB DDR3 AMD R7 240 PowerColor OC
Memory : 2GB DDR3 / 128-bit Port : VGA / DVI / HDMI
ราคา 1,720 บาท
PowerColor4GB DDR3 AMD R7 250 SAPPHIRE
4GB DDR3 AMD R7 250 SAPPHIRE
Memory : 4GB GDDR3 / 128-bit Port : VGA / DVI / HDMI
ราคา 2,370 บาท
SAPPHIRE2GB GDDR5 AMD RX 550 PowerColor OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 PowerColor OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,190 บาท
PowerColor2GB GDDR5 AMD RX 550 HIS OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 HIS OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,260 บาท
HIS2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,290 บาท
GIGABYTE2GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
2GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,310 บาท
Asus2GB GDDR5 AMD RX 550 MSI AERO ITX OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 MSI AERO ITX OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,570 บาท
MSI2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte Gaming OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte Gaming OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,790 บาท
GIGABYTE2GB GDDR5 AMD RX 560 HIS iCooler OC
2GB GDDR5 AMD RX 560 HIS iCooler OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,990 บาท
HIS2GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor RED Dragon OC
2GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor RED Dragon OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,090 บาท
PowerColor4GB GDDR5 AMD RX 560 MSI AERO OC
4GB GDDR5 AMD RX 560 MSI AERO OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,260 บาท
MSI4GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor OC
4GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,370 บาท
PowerColor2GB GDDR5 AMD RX 560 Gigabyte Gaming OC
2GB GDDR5 AMD RX 560 Gigabyte Gaming OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,470 บาท
GIGABYTE2GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS OC
2GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,630 บาท
Asus4GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS
4GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,990 บาท
ASUS8GB HBM2 AMD RX 56 VEGA Gigabyte
8GB HBM2 AMD RX 56 VEGA Gigabyte
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 23,900 บาท
GIGABYTE8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA HIS
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA HIS
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 25,800 บาท
HIS8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA PowerColor
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA PowerColor
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 25,900 บาท
PowerColor8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA SAPPHIRE
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA SAPPHIRE
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 26,800 บาท
SAPPHIRE8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA MSI
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA MSI
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 26,900 บาท
MSICPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1900X
CPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1900X
3.8 GHz Cores : 8 Threads : 16
ราคา 23,900 บาท
new
AMDCPU AMD A4-6300 (STrek)
CPU AMD A4-6300 (STrek)
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 890 บาท
AMDCPU AMD A4-7300 (STrek)
CPU AMD A4-7300 (STrek)
3.8 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 990 บาท
AMDCPU AMD A4-7300
CPU AMD A4-7300
3.8 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 990 บาท
AMDCPU AMD A6-7400K Black Edition
CPU AMD A6-7400K Black Edition
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,350 บาท
AMDCPU AMD Athlon II X4 845 (Quiet cooler) (STrek)
CPU AMD Athlon II X4 845 (Quiet cooler) (STrek)
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,380 บาท
AMDCPU AMD Athlon II X4 845 (Quiet cooler)
CPU AMD Athlon II X4 845 (Quiet cooler)
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,380 บาท
AMDCPU AMD Athlon II X4 860K (Quiet cooler)
CPU AMD Athlon II X4 860K (Quiet cooler)
3.7 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,690 บาท
AMDCPU AMD Athlon II X4 860K (Quiet cooler) (STrek)
CPU AMD Athlon II X4 860K (Quiet cooler) (STrek)
3.7 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,690 บาท
AMDCPU AMD Athlon II X4 870K (Quiet cooler)
CPU AMD Athlon II X4 870K (Quiet cooler)
3.9 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,790 บาท
AMDCPU AMD A8-7600 Black Edition (STrek)
CPU AMD A8-7600 Black Edition (STrek)
3.1 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,990 บาท
AMDCPU AMD A8-7650K Black Edition (Quiet cooler)
CPU AMD A8-7650K Black Edition (Quiet cooler)
3.3 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 2,090 บาท
AMDCPU AMD Athlon II X4 880K (Quiet cooler)
CPU AMD Athlon II X4 880K (Quiet cooler)
4.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 2,250 บาท
AMDCPU AMD Athlon II X4 880K (Quiet cooler) (STrek)
CPU AMD Athlon II X4 880K (Quiet cooler) (STrek)
4.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 2,250 บาท
AMDCPU AMD A8-7670K Black Edition (Quiet cooler) (STrek)
CPU AMD A8-7670K Black Edition (Quiet cooler) (STrek)
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 2,690 บาท
AMDCPU AMD A8-7670K Black Edition (Quiet cooler)
CPU AMD A8-7670K Black Edition (Quiet cooler)
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 2,690 บาท
AMDCPU AMD FX-4300 (STrek)
CPU AMD FX-4300 (STrek)
3.8 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 2,790 บาท
AMDCPU AMD FX-6300 (STrek)
CPU AMD FX-6300 (STrek)
3.5 GHz Cores : 6 Threads : 6
ราคา 2,890 บาท
AMDCPU AMD FX-6300
CPU AMD FX-6300
3.5 GHz Cores : 6 Threads : 6
ราคา 2,890 บาท
AMDCPU AMD FX-6350 (STrek)
CPU AMD FX-6350 (STrek)
3.9 GHz Cores : 6 Threads : 6
ราคา 2,990 บาท
AMDCPU AMD A10-7860K Black Edition (Quiet cooler)
CPU AMD A10-7860K Black Edition (Quiet cooler)
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 3,190 บาท
AMDCPU AMD FX-8300
CPU AMD FX-8300
3.3 GHz Cores : 8 Threads : 8
ราคา 3,290 บาท
AMDCPU AMD FX-8320e
CPU AMD FX-8320e
3.2 GHz Cores : 8 Threads : 8
ราคา 3,390 บาท
AMDCPU AMD FX-8320
CPU AMD FX-8320
3.5 GHz Cores : 8 Threads : 8
ราคา 3,790 บาท
AMDCPU AMD FX-8350
CPU AMD FX-8350
4.0 GHz Cores : 8 Threads : 8
ราคา 3,990 บาท
AMDCPU AMD Ryzen3 1200
CPU AMD Ryzen3 1200
3.1 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 3,990 บาท
AMDCPU AMD Ryzen3 1200 (STrek)
CPU AMD Ryzen3 1200 (STrek)
3.1 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 3,990 บาท
AMDCPU AMD FX-8370e
CPU AMD FX-8370e
3.30 GHz Cores : 8 Threads : 8
ราคา 4,500 บาท
AMDCPU AMD FX-8370
CPU AMD FX-8370
4.0 GHz Cores : 8 Threads : 8
ราคา 4,990 บาท
AMDCPU AMD Ryzen3 1300X
CPU AMD Ryzen3 1300X
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 4,990 บาท
AMDCPU AMD Ryzen3 1300X (STrek)
CPU AMD Ryzen3 1300X (STrek)
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 4,990 บาท
AMDCPU AMD Ryzen5 1400
CPU AMD Ryzen5 1400
3.2 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 6,290 บาท
AMDCPU AMD Ryzen5 1400 (STrek)
CPU AMD Ryzen5 1400 (STrek)
3.2 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 6,290 บาท
AMDCPU AMD Ryzen5 1500X
CPU AMD Ryzen5 1500X
3.5 GHz Cores : 4 Threads :8
ราคา 7,190 บาท
AMDCPU AMD Ryzen5 1500X (STrek)
CPU AMD Ryzen5 1500X (STrek)
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 7,190 บาท
AMDCPU AMD Ryzen5 1600
CPU AMD Ryzen5 1600
3.2 GHz Cores : 6 Threads : 12
ราคา 8,190 บาท
AMDCPU AMD Ryzen5 1600 (STrek)
CPU AMD Ryzen5 1600 (STrek)
3.2 GHz Cores : 6 Threads : 12
ราคา 8,190 บาท
AMDCPU AMD Ryzen5 1600X
CPU AMD Ryzen5 1600X
3.6 GHz Cores : 6 Threads : 12
ราคา 9,490 บาท
AMDCPU AMD Ryzen7 1700 (STrek)
CPU AMD Ryzen7 1700 (STrek)
3.0 GHz Cores : 8 Threads : 16
ราคา 12,900 บาท
AMDCPU AMD Ryzen7 1700
CPU AMD Ryzen7 1700
3.0 GHz Cores : 8 Threads : 16
ราคา 12,900 บาท
AMDCPU AMD Ryzen7 1700X (No Fan)
CPU AMD Ryzen7 1700X (No Fan)
3.4 GHz Cores : 8 Threads : 16
ราคา 14,900 บาท
AMDCPU AMD Ryzen7 1800X (No Fan)
CPU AMD Ryzen7 1800X (No Fan)
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 16
ราคา 18,900 บาท
AMDCPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1920X
CPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1920X
3.5 GHz Cores : 12 Threads : 24
ราคา 31,900 บาท
AMDCPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1950X
CPU AMD Ryzen THREADRIPPER 1950X
3.4 GHz Cores : 16 Threads : 32
ราคา 38,900 บาท
AMDพัดลม CPU Notebook HP/COMPAQ CQ 40 AMD
พัดลม CPU Notebook HP/COMPAQ CQ 40 AMD
พัดลม CPU Notebook For : HP CQ 40 AMD
ราคา 590 บาท
newพัดลม CPU Notebook ASUS K42 AMD
พัดลม CPU Notebook ASUS K42 AMD
พัดลม CPU Notebook For : ASUS K42 AMD
ราคา 590 บาท
newVGA 216-0809024 (AMD)
VGA 216-0809024 (AMD)
Chip VGA
ราคา 700 บาท
AMDVGA 216-0752001 (AMD)
VGA 216-0752001 (AMD)
ชิพการ์ดจอโน๊ตบุ๊ค
ราคา 1,490 บาท
AMDVGA 216-0674026 (AMD)
VGA 216-0674026 (AMD)
ชิพการ์ดจอโน๊ตบุ๊ค
ราคา 1,500 บาท
AMDOPTICAL MOUSE GAMDIAS Ourea (black)
OPTICAL MOUSE GAMDIAS Ourea (black)
USB 2.0 / 4000 DPI / 6 Buttons
ราคา 390 บาท
GamdiasOPTICAL MOUSE GAMDIAS Demeter E1 (Black)
OPTICAL MOUSE GAMDIAS Demeter E1 (Black)
Free Pad Gamdias Nyx E1 (ในกล่อง)
USB 2.0 / 3200 DPI / 6 Buttons
ราคา 450 บาท
GamdiasOPTICAL MOUSE GAMDIAS Erebos (black)
OPTICAL MOUSE GAMDIAS Erebos (black)
USB 2.0 / 8200 DPI / 8 Buttons
ราคา 1,390 บาท
GamdiasCOMBO SET GAMDIAS Ares V2 Essential
COMBO SET GAMDIAS Ares V2 Essential
Interface : USB / Membrane
ราคา 590 บาท
GAMDIASCOMBO SET GAMDIAS Ares 7 Color
COMBO SET GAMDIAS Ares 7 Color
Set Combo 'Gamdias' Ares 7 Color (Mouse + Keybord)
ราคา 990 บาท
GamdiasCOMBO SET GAMDIAS Hermes Lite
COMBO SET GAMDIAS Hermes Lite
Set Combo 'Gamdias' Hermer Lite (Mouse + Keybord)
ราคา 2,590 บาท
GamdiasKEYBOARD GAMDIAS Hemes 7 Color
KEYBOARD GAMDIAS Hemes 7 Color
Interface : USB / Mechanical
ราคา 2,590 บาท
GamdiasKEYBOARD GAMDIAS Hermes RGB
KEYBOARD GAMDIAS Hermes RGB
Interface : USB / Mechanical
ราคา 3,190 บาท
Gamdias