สินค้าที่มีความใกล้เคียงกับคำที่ท่านค้นหา "Intel" 112 รายการ
CPU Intel Celeron G3930 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Celeron G3930 (Box Ingram/Synnex)
2.90 GHz* Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1151
ราคา 1,670 บาท
new
IntelAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
CPU Intel Pentium G4560 (Box Ingram/Synnex)
3.50 GHz* Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 2,500 บาท
new
IntelAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
CPU Intel Pentium G4600 (Box Ingram/Synnex)
3.60 GHz* Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 3,270 บาท
new
IntelCPU Intel Pentium G4620 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G4620 (Box Ingram/Synnex)
3.70 GHz* Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 3,730 บาท
new
IntelCPU Intel Core i3 - 7100 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 7100 (Box Ingram/Synnex)
3.90 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 4,570 บาท
new
IntelCPU Intel Core i3 - 7300 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 7300 (Box Ingram/Synnex)
4.00 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 5,770 บาท
new
IntelAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
CPU Intel Core i3 - 7320 (Box Ingram/Synnex)
4.10 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 6,300 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 7400 (Box-Fan Next)
3.00 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 7,130 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7400 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 7400 (Box Ingram/Synnex)
3.00 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 7,350 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 7500 (Box-Fan Next)
3.40 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 7,650 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7500 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 7500 (Box Ingram/Synnex)
3.40 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 7,970 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7600 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 7600 (Box-Fan Next)
3.50 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 8,500 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7600 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 7600 (Box Ingram/Synnex)
3.50 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 8,770 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7600K (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 7600K (Box Ingram/Synnex)
3.80 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 9,670 บาท
new
IntelCPU Intel Core i7 - 7700 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i7 - 7700 (Box-Fan Next)
3.60 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1151
ราคา 11,900 บาท
new
IntelCPU Intel Core i7 - 7700 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 7700 (Box Ingram/Synnex)
3.60 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1151
ราคา 12,470 บาท
new
IntelCPU Intel Core i7 - 7700K (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 7700K (Box Ingram/Synnex)
4.20 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1151
ราคา 13,970 บาท
new
IntelCPU Intel Pentium G3260 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G3260 (Box Ingram/Synnex)
3.30 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1150
ราคา 1,970 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 4130 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 4130 (Box-Fan Next)
3.40 GHz * 22nm * L3 3MB
ราคา 3,670 บาทCPU Intel Core i3 - 4160 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 4160 (Box-Fan Next)
3.60 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1150
ราคา 3,790 บาทCPU Intel Core i3 - 4170 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 4170 (Box-Fan Next)
3.70 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1150
ราคา 3,820 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)
2.20 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 775
ราคา 580 บาท
intelCPU Intel Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)
2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB
ราคา 600 บาท
intelCPU Intel Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)
2.66 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 775
ราคา 670 บาท
intelCPU Intel Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)
2.93 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 775
ราคา 760 บาท
intelCPU Intel Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)
2.66 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 775
ราคา 840 บาท
intelCPU Intel Celeron G3900 (Box-Fan Next)
CPU Intel Celeron G3900 (Box-Fan Next)
2.8 GHz* Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1151
ราคา 1,270 บาท
IntelCPU Intel Celeron G1840 (Box-Fan Next)
CPU Intel Celeron G1840 (Box-Fan Next)
2.80 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1150
ราคา 1,280 บาทCPU Intel Celeron G1840 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Celeron G1840 (Box Ingram/Synnex)
2.80 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1150
ราคา 1,290 บาท
IntelCPU Intel Celeron G3900 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Celeron G3900 (Box Ingram/Synnex)
2.8 GHz* Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1151
ราคา 1,350 บาท
IntelCPU Intel Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)
2.40 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 775
ราคา 1,410 บาท
intelCPU Intel Pentium G840 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G840 (Box-Fan Next)
2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB
ราคา 1,490 บาท
intelCPU Intel Pentium G2010 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G2010 (Box-Fan Next)
2.80 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1155
ราคา 1,520 บาท
intelCPU Intel Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)
2.33 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 775
ราคา 1,530 บาท
intelCPU Intel Pentium G2020 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G2020 (Box-Fan Next)
2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB
ราคา 1,650 บาท
intelCPU Intel Core2 Quad Q8400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q8400 (Box-Fan Next)
2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB
ราคา 1,680 บาท
intelCPU Intel Pentium G2030 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G2030 (Box-Fan Next)
3 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB
ราคา 1,690 บาทCPU Intel Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)
2.50 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 775
ราคา 1,840 บาท
intelCPU Intel Pentium G3250 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G3250 (Box Ingram/Synnex)
3.20 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1150
ราคา 1,890 บาท
intelCPU Intel Pentium G4400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G4400 (Box-Fan Next)
3.30 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1151
ราคา 1,900 บาท
IntelCPU Intel Pentium G4400 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G4400 (Box Ingram/Synnex)
3.30 GHz * Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1151
ราคา 1,980 บาท
IntelCPU Intel Pentium G4520 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G4520 (Box Ingram/Synnex)
3.60 GHz* Cores : 2 * Threads : 2 * Socket : 1151
ราคา 2,450 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 2100 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 2100 (Box-Fan Next)
3.10 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1155
ราคา 2,650 บาท
intelCPU Intel Core i3 - 2130 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 2130 (Box-Fan Next)
3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB
ราคา 2,950 บาท
intelCPU Intel Core i3 - 3240 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 3240 (Box-Fan Next)
3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB
ราคา 3,100 บาท
intelCPU Intel Core i3 - 4150 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 4150 (Box Ingram/Synnex)
3.50 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1150
ราคา 3,850 บาท
intelCPU Intel Core i3 - 6100 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 6100 (Box-Fan Next)
3.70 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 3,890 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 4160 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 4160 (Box Ingram/Synnex)
3.60 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1150
ราคา 3,940 บาทCPU Intel Core i3 - 4170 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 4170 (Box Ingram/Synnex)
3.70 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1150
ราคา 3,970 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 6100 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 6100 (Box Ingram/Synnex)
3.70 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 3,990 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 2400S (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 2400S (Box-Fan Next)
2.50 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1155
ราคา 4,180 บาท
intelCPU Intel Core i5 - 2500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 2500 (Box-Fan Next)
3.30 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1155
ราคา 4,690 บาท
intelCPU Intel Core i5 - 3330 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 3330 (Box-Fan Next)
3.00 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1155
ราคา 5,190 บาท
intelCPU Intel Core i3 - 6300 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 6300 (Box Ingram/Synnex)
3.80 GHz * Cores : 2 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 5,370 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 3450 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 3450 (Box-Fan Next)
3.10 GHZ Max 3.50 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB
ราคา 5,490 บาท
intelCPU Intel Core i5 - 3470 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 3470 (Box-Fan Next)
3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB
ราคา 5,750 บาท
intelCPU Intel Core i5 - 4460 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 4460 (Box-Fan Next)
3.20 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1150
ราคา 6,190 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 6400 (Box-Fan Next)
2.70 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 6,250 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 4460 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 4460 (Box Ingram/Synnex)
3.20 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1150
ราคา 6,290 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 4590 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 4590 (Box-Fan Next)
3.30 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1150
ราคา 6,930 บาท
intelCPU Intel Core i5 - 6500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 6500 (Box-Fan Next)
3.20 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 6,930 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6500 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 6500 (Box Ingram/Synnex)
3.20 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 7,190 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6600 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 6600 (Box-Fan Next)
3.30 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 7,690 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6600K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 6600K (Box No Fan Ingram/Synnex)
3.50 GHz * Cores : 4 * Threads : 4 * Socket : 1151
ราคา 8,350 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6700 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i7 - 6700 (Box-Fan Next)
3.4 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1151
ราคา 10,850 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 4790 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i7 - 4790 (Box-Fan Next)
3.60 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1150
ราคา 10,990 บาท
intelCPU Intel Core i7 - 4790 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 4790 (Box Ingram/Synnex)
3.60 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1150
ราคา 11,300 บาท
intelCPU Intel Core i7 - 6700 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6700 (Box Ingram/Synnex)
3.4 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1151
ราคา 11,390 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6700K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6700K (Box No Fan Ingram/Synnex)
4.00 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1151
ราคา 12,370 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 4790K (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 4790K (Box Ingram/Synnex)
4.00 GHz * Cores : 4 * Threads : 8 * Socket : 1150
ราคา 12,450 บาท
intelCPU Intel Core i7 - 5820K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 5820K (Box No Fan Ingram/Synnex)
3.30 GHz * Cores : 6 * Threads : 12 * Socket : 2011
ราคา 14,550 บาทCPU Intel Core i7 - 6800K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6800K (Box No Fan Ingram/Synnex)
3.40 GHz * Cores : 6 * Threads : 12 * Socket : 2011
ราคา 16,100 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6850K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6850K (Box No Fan Ingram/Synnex)
3.6 GHz * Cores : 8 * Threads : 16 * Socket : 2011
ราคา 23,150 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6900K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6900K (Box No Fan Ingram/Synnex)
3.2 GHz * Cores : 8 * Threads : 16 * Socket : 2011
ราคา 40,900 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6950X (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6950X (Box No Fan Ingram/Synnex)
Intel,CPU, I7,6950X ,3.0 GHz,Ingram/Synnex
ราคา 63,800 บาท
IntelChip BD82 Intel HM65,SLJ4
Chip BD82 Intel HM65,SLJ4
Chip BD82 Intel HM65,SLJ4
ราคา 790 บาท
newพัดลม CPU Notebook HP/COMPAQ CQ40 INTEL
พัดลม CPU Notebook HP/COMPAQ CQ40 INTEL
พัดลม CPU * HP CQ40, CQ45, CQ41
ราคา 590 บาทIntel NUC_i5-6260U BOXNUC6I5SYH
Intel NUC_i5-6260U BOXNUC6I5SYH
Intel Core i5-6260U 1.8GHz. *NO RAM*NO HDD *สามารถซื้อใส่เพิ่มได้
ราคา 15,990 บาท
IntelIntel NUC_i7-6770HQ BOXNUC6I7KYK1
Intel NUC_i7-6770HQ BOXNUC6I7KYK1
Intel i7-6770HQ 2.6 GHz. * NO RAM * NO HDD * DOS
ราคา 25,990 บาท
Intel(775-VSL) INTEL 945GC-LMs
(775-VSL) INTEL 945GC-LMs
INTEL 945GC-LMs * 2 x DDR-II 800/1066 * 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA-II
ราคา 1,150 บาท(1155-VSL) INTEL P8H61-Z
(1155-VSL) INTEL P8H61-Z
H61* 2xDDR3*1 x PCIEx16* 2 x PCI*4 xSATA3
ราคา 1,230 บาท(775-VSL) INTEL G31LMS
(775-VSL) INTEL G31LMS
Intel G31 + Intel ICH7 * 2DDR-II 800 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA-II
ราคา 1,250 บาท(1155-VSL) INTEL P8H61-G
(1155-VSL) INTEL P8H61-G
INTEL P8H61-G * DDR-III 1066 * 1PCIe16x * 1PCI1x * 4SATA-IIl
ราคา 1,250 บาท(775-VSL) INTEL G31LM
(775-VSL) INTEL G31LM
Intel G31LM * 2 x DDR-II 667/800 * 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA-II
ราคา 1,300 บาท(1156-SL) INTEL P55-LC
(1156-SL) INTEL P55-LC
INTEL P5H55-LC * 2DDR-III 1066 * 1PCIe16x * 6SATA-IIl
ราคา 1,330 บาท(775-VSL) INTEL G41-D3C
(775-VSL) INTEL G41-D3C
INTEL G41-D3C * 2 x DDR-III 800/1066/1333 * 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA-II
ราคา 1,400 บาท(775-VSL) INTEL G41-LM
(775-VSL) INTEL G41-LM
INTEL G41 + ICH7 *2 x DDR-III 1066/1333 MHz* 4SATA-II
ราคา 1,460 บาท(1156-VSL) INTEL P7H55-LY
(1156-VSL) INTEL P7H55-LY
INTEL P7H55-LY * 2DDR-III 1066 * 2PCIe16x * 6SATA-IIl
ราคา 1,500 บาท(1150-VSL) INTEL H81-PLUS
(1150-VSL) INTEL H81-PLUS
Intel H81 * 2 x DDR III 1600/1333MHz * 4 SATA
ราคา 1,500 บาท
ASUSMSI H81M-E33
MSI H81M-E33
Intel H81 * 2DDR-III 1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2SATA-III * 2SATA-III
ราคา 1,590 บาทGIGABYTE GA-H61M-DS2
GIGABYTE GA-H61M-DS2
Intel H61 * 2DDR-III 1333 * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 4SATA-II
ราคา 1,850 บาท
gigabyteASROCK H110M-HDV_DDR4
ASROCK H110M-HDV_DDR4
Intel H110 * 2 x DDR4 * 1 x PCIe3.0x16 * 2 x PCIe2.0x1 * 4 x SATA3
ราคา 1,930 บาท
ASRockMSI H110M PRO-VD PLUS
MSI H110M PRO-VD PLUS
Intel H110 * 2 x DDR4(2133) * 1 x PCIex16 * 2 x PCIe2.0x1 * 4 x SATA3
ราคา 2,000 บาท
MSIBIOSTAR G41D3+
BIOSTAR G41D3+
Intel G41 * 2xDDR3 (1066) * 1xPCIe2.0x16 * 2xPCI * 4xSATA2 * 1xIDE
ราคา 2,135 บาท
BIOSTARMSI H110M PRO-VDL
MSI H110M PRO-VDL
H110 *DDR4(2133)*1 x PCI-Ex16*1 x PCI-Ex1*2 x PCI*4 x SATAIII
ราคา 2,190 บาท
MSIASROCK B150M-HDV_DDR4
ASROCK B150M-HDV_DDR4
Intel ฺ150 * 2xDDR4(2133) * 1 x PCIe3.0x16 * 2 x PCIe3.0x1 * 6 x SATA3
ราคา 2,270 บาท
ASROCKASROCK J3160M + CPU Celeron Quad-Core Up to 2.24GHz
ASROCK J3160M + CPU Celeron Quad-Core Up to 2.24GHz
Intel Quad-Core* 2 x DDR3/DDR3L(1600) * 1 x PCIe2.0x16 * 2 x PCIe2.0x1 * 2 x SATA3
ราคา 2,585 บาท
ASRockGIGABYTE GA-G41M-Combo
GIGABYTE GA-G41M-Combo
Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333/2DDR-II1066 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA 3Gb/s * 1IDE
ราคา 2,590 บาท
GIGABYTEMSI H110I PRO
MSI H110I PRO
Intel H110 * 2DDR4 2133 * 1PCIex16 * 4xSATA-IIl*1 x M.2
ราคา 2,685 บาท
MSIMSI H110M GAMING
MSI H110M GAMING
Intel H110 * 2DDR4 2133 * 1xPCIex16 * 2xPCIe1x * 4xSATA-IIl
ราคา 2,725 บาท
MSI(1366-SL) INTEL X58
(1366-SL) INTEL X58
X58*2xDDR3 ECC*1xPCI-E* 2xPCI*4xSATA
ราคา 2,740 บาทBIOSTAR H170Z3 Hi-Fi
BIOSTAR H170Z3 Hi-Fi
Intel H170 * 2xDDR3 (1600) *2xDDR4 (2133)* 1xPCIe3.0x16 * 1xPCIe3.0x1 * 2xPCI * 4xSATA3 * 1xSATAe*1xM.2
ราคา 3,505 บาท
BIOSTARMSI H170M-A-PRO
MSI H170M-A-PRO
lntel H170 * 4xDDR4 (2133) * 2xPCIe16x * 2xPCIe1x * 6xSATA-III*1 x SATAe
ราคา 3,550 บาท
MSIASROCK H170 PRO4_ DDR4 Hyper
ASROCK H170 PRO4_ DDR4 Hyper
Intel H170 * 4xDDR4(2133) * 2 x PCIe3.0x16 * 3 x PCIe3.0x1 * 6 x SATA3 * 1 x eSATA*1 x Ultra M.2
ราคา 3,550 บาท
ASROCKMSI H170 GAMING M3
MSI H170 GAMING M3
lntel H170 * 4xDDR4 (2133) * 2xPCIe16x * 2xPCIe1x * 3 x PCI*6xSATA-III*1 x M.2
ราคา 3,590 บาท
MSIASUS H170M-PLUS
ASUS H170M-PLUS
Ready point 370 ,
Intel H170 * 4xDDR4 (2133) * 1xPCIe3.0x16(16)* 1xPCIe2.0x16(x4) * 2xPCIe1x * 6xSATA-IIl*1xeSATA*1M.2
ราคา 3,740 บาท
ASUSMSI B150M MORTAR ARTIC_DDR4
MSI B150M MORTAR ARTIC_DDR4
Intel B150 *4 x DDR4 (2133) * 2 x PCIe 3.0 x16*1 x PCIe 3.0 x1*1 x M.2* 6 x SATA3*1 x M.2
ราคา 3,825 บาท
MSI(2011-SL) INTEL X79Z
(2011-SL) INTEL X79Z
X79Z*DDR3(1333)*2 x PCI Express X16*1 X PCI *1 X PCI-EX1* 4 x SATA2*1 x SATA3
ราคา 4,150 บาทINTEL X58 + CPU Xeon E5630 + 1333 (8GB)
INTEL X58 + CPU Xeon E5630 + 1333 (8GB)
X58*DDR3(1333)1xPCI-E*2xPCI*4 xSATA
ราคา 4,500 บาทMSI Z170A KRAIT GAMING 3X
MSI Z170A KRAIT GAMING 3X
Intel Z170 Express * 4xDDR4 2400 * 3xPCIex16 * 4xPCIex1* 6SATA-IIl * 1SATAe*1xM.2
ราคา 5,790 บาท
MSIGIGABYTE Z170N GAMING 5
GIGABYTE Z170N GAMING 5
Intel Z170 * 4xDDR4( 2133) * 1xPCIe3.0x16(16)*1xM.2*2xeSATA*6xSAT-III
ราคา 6,650 บาท
GIGABYTE120 GB. SSD Intel 540Series (SSDSC2KW120H6X1)
120 GB. SSD Intel 540Series (SSDSC2KW120H6X1)
120 GB*Read 560 MB/s*Write 400 MB/s
ราคา 2,650 บาท
Intel