ข้อมูลสินค้า | Advice แอดไวซ์ แหล่งรวม ไอที IT, คอมพิวเตอร์ computer, โน้ตบุ๊ค notebook, แท็บเล็ต tablet, สมาร์ทโฟน Smartphone ราคาถูกใจ
สินค้าที่มีความใกล้เคียงกับคำที่ท่านค้นหา "Intel" 152 รายการ
CPU Intel Celeron G3930 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Celeron G3930 (Box Ingram/Synnex)
2.9 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,650 บาท
new
IntelAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
CPU Intel Pentium G4560 (Box-Fan Next)
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 2,090 บาท
new
IntelCPU Intel Pentium G4600 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G4600 (Box Ingram/Synnex)
3.6 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,220 บาท
new
IntelCPU Intel Pentium G4620 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G4620 (Box Ingram/Synnex)
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,690 บาท
new
IntelCPU Intel Core i3 - 7100 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 7100 (Box-Fan Next)
3.9 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 4,390 บาท
new
IntelCPU Intel Core i3 - 7100 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 7100 (Box Ingram/Synnex)
3.9 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 4,490 บาท
new
IntelCPU Intel Core i3 - 7300 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 7300 (Box Ingram/Synnex)
4.0 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 5,750 บาท
new
IntelCPU Intel Core i3 - 7320 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 7320 (Box Ingram/Synnex)
4.1 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 6,300 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 7400 (Box-Fan Next)
3.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 7,130 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7400 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 7400 (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 7,250 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 7500 (Box-Fan Next)
3.4 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 7,650 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7500 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 7500 (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.4 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 7,850 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7600 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 7600 (Box-Fan Next)
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 8,500 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7600 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 7600 (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 8,600 บาท
new
IntelCPU Intel Core i5 - 7600K (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 7600K (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.8 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 9,590 บาท
new
IntelCPU Intel Core i7 - 7700 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i7 - 7700 (Box-Fan Next)
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 11,900 บาท
new
IntelCPU Intel Core i7 - 7700 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 7700 (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 12,200 บาท
new
IntelCPU Intel Core i7 - 7700K (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 7700K (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
4.2 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 13,690 บาท
new
IntelCPU Intel Pentium4 541 (Box-Fan Desktop)
CPU Intel Pentium4 541 (Box-Fan Desktop)
3.2 GHz Cores : 1 Threads : 2
ราคา 350 บาท
IntelCPU Intel Pentium4 630 (Box-Fan Desktop)
CPU Intel Pentium4 630 (Box-Fan Desktop)
3.0 GHz Cores : 1 Threads : 2
ราคา 400 บาท
IntelCPU Intel Pentium E2180 (Box-Fan Desktop)
CPU Intel Pentium E2180 (Box-Fan Desktop)
2.0 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 410 บาท
IntelCPU Intel Pentium E2200 (Box-Fan Desktop)
CPU Intel Pentium E2200 (Box-Fan Desktop)
2.2 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 430 บาท
intelCPU Intel Pentium E6500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium E6500 (Box-Fan Next)
2.93 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 550 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)
2.2 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 580 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)
2.4 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 600 บาท
intelCPU Intel Core2 Duo E6300 (Box-Fan Desktop)
CPU Intel Core2 Duo E6300 (Box-Fan Desktop)
1.86 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 630 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E6400 (Box-Fan Desktop)
CPU Intel Core2 Duo E6400 (Box-Fan Desktop)
2.13 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 650 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E6750 (Box-Fan Desktop)
CPU Intel Core2 Duo E6750 (Box-Fan Desktop)
2.66 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 660 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)
2.66 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 670 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E7300 (Box-Fan Desktop)
CPU Intel Core2 Duo E7300 (Box-Fan Desktop)
2.66 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 690 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)
2.93 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 760 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)
2.66 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 840 บาท
IntelCPU Intel Core2 Duo E8500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Duo E8500 (Box-Fan Next)
3.16 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 950 บาท
IntelCPU Intel Celeron G1840 (Box-Fan Next)
CPU Intel Celeron G1840 (Box-Fan Next)
2.8 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,270 บาท
IntelCPU Intel Celeron G3900 (Box-Fan Next)
CPU Intel Celeron G3900 (Box-Fan Next)
2.8 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,270 บาท
IntelCPU Intel Celeron G1840 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Celeron G1840 (Box Ingram/Synnex)
2.8 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,290 บาท
IntelCPU Intel Celeron G3900 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Celeron G3900 (Box Ingram/Synnex)
2.8 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,340 บาท
IntelCPU Intel Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)
2.4 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,410 บาท
IntelCPU Intel Celeron G3920 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Celeron G3920 (Box Ingram/Synnex)
2.9 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,460 บาท
IntelCPU Intel Pentium G840 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G840 (Box-Fan Next)
2.8 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,490 บาท
IntelCPU Intel Pentium G2010 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G2010 (Box-Fan Next)
2.8 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,520 บาท
IntelCPU Intel Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)
2.33 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,530 บาท
IntelCPU Intel Pentium G2020 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G2020 (Box-Fan Next)
2.9 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,650 บาท
IntelCPU Intel Core2 Quad Q8400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q8400 (Box-Fan Next)
2.66 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,680 บาท
IntelCPU Intel Pentium G2030 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G2030 (Box-Fan Next)
3.0 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,690 บาท
IntelCPU Intel Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)
2.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 1,840 บาท
IntelCPU Intel Pentium G3250 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G3250 (Box Ingram/Synnex)
3.2 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,880 บาท
IntelCPU Intel Pentium G4400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Pentium G4400 (Box-Fan Next)
3.3 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,900 บาท
IntelCPU Intel Pentium G3260 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G3260 (Box Ingram/Synnex)
3.3 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 1,970 บาท
IntelCPU Intel Pentium G4400 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Pentium G4400 (Box Ingram/Synnex)
3.3 GHz Cores : 2 Threads : 2
ราคา 2,040 บาท
IntelCPU Intel Core2 Quad Q9400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core2 Quad Q9400 (Box-Fan Next)
2.66 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 2,430 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 2100 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 2100 (Box-Fan Next)
3.1 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 2,650 บาท
intelCPU Intel Core i3 - 2130 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 2130 (Box-Fan Next)
3.4 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 2,950 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 3240 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 3240 (Box-Fan Next)
3.4 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,100 บาท
intelCPU Intel Core i3 - 4130 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 4130 (Box-Fan Next)
3.4 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,670 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 4160 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 4160 (Box-Fan Next)
3.6 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,790 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 6100 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i3 - 6100 (Box-Fan Next)
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,890 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 4150 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 4150 (Box Ingram/Synnex)
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,910 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 4160 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 4160 (Box Ingram/Synnex)
3.6 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,950 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 4170 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 4170 (Box Ingram/Synnex)
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,990 บาท
IntelCPU Intel Core i3 - 6100 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 6100 (Box Ingram/Synnex)
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 3,990 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 2400S (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 2400S (Box-Fan Next)
2.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 4,180 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 2500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 2500 (Box-Fan Next)
3.3 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 4,690 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 3330 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 3330 (Box-Fan Next)
3.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 5,190 บาท
intelCPU Intel Core i3 - 6300 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i3 - 6300 (Box Ingram/Synnex)
3.8 GHz Cores : 2 Threads : 4
ราคา 5,370 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 3450 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 3450 (Box-Fan Next)
3.1 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 5,490 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 3470 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 3470 (Box-Fan Next)
3.2 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 5,750 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 4460 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 4460 (Box-Fan Next)
3.2 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 6,190 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6400 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 6400 (Box-Fan Next)
2.7 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 6,250 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 4460 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 4460 (Box Ingram/Synnex)
3.2 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 6,340 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6400 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 6400 (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
2.7 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 6,480 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 4590 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 4590 (Box-Fan Next)
3.3 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 6,930 บาท
intelCPU Intel Core i5 - 6500 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 6500 (Box-Fan Next)
3.2 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 6,930 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6500 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 6500 (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.2 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 7,270 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6600 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i5 - 6600 (Box-Fan Next)
3.3 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 7,690 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6600 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 6600 (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.3 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 8,230 บาท
IntelCPU Intel Core i5 - 6600K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i5 - 6600K (Box No Fan Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.5 GHz Cores : 4 Threads : 4
ราคา 8,400 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6700 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i7 - 6700 (Box-Fan Next)
3.4 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 10,850 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 4790 (Box-Fan Next)
CPU Intel Core i7 - 4790 (Box-Fan Next)
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 10,990 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 4790 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 4790 (Box Ingram/Synnex)
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 11,200 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6700 (Box Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6700 (Box Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.4 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 11,390 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6700K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6700K (Box No Fan Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
4.0 GHz Cores : 4 Threads : 8
ราคา 11,890 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 5820K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 5820K (Box No Fan Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.3 GHz Cores : 6 Threads : 12
ราคา 14,550 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6800K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6800K (Box No Fan Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.4 GHz Cores : 6 Threads : 12
ราคา 16,150 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6850K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6850K (Box No Fan Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.6 GHz Cores : 6 Threads : 12
ราคา 23,150 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6900K (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6900K (Box No Fan Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.2 GHz Cores : 8 Threads : 16
ราคา 40,900 บาท
IntelCPU Intel Core i7 - 6950X (Box No Fan Ingram/Synnex)
CPU Intel Core i7 - 6950X (Box No Fan Ingram/Synnex)
แถมฟรี MCAFEE ANTIVIRUS (BKCMAV1YRENG) มูลค่า 390 บาท
3.0 GHz Cores : 10 Threads : 20
ราคา 63,800 บาท
IntelChip BD82 Intel HM65,SLJ4
Chip BD82 Intel HM65,SLJ4
Chip BD82 Intel HM65,SLJ4
ราคา 790 บาท
newพัดลม CPU Notebook HP/COMPAQ CQ40 INTEL
พัดลม CPU Notebook HP/COMPAQ CQ40 INTEL
พัดลม CPU Notebook HP CQ40, CQ45, CQ41
ราคา 590 บาทพัดลม CPU Notebook ASUS K42 (intel)
พัดลม CPU Notebook ASUS K42 (intel)
พัดลม CPU Notebook Asus K42, A42, K42J, A42J, X42J
ราคา 590 บาท240 GB. SSD Intel 540Series M.2 (SCKKW240H6X1)
240 GB. SSD Intel 540Series M.2 (SCKKW240H6X1)
240 GB*Read 560 MB/s*Write 480 MB/s
ราคา 3,800 บาท
IntelIntel NUC_i3-6100U BOXNUC6I3SYH
Intel NUC_i3-6100U BOXNUC6I3SYH
Intel i5-6100U 2.3GHz. *NO RAM*NO HDD*DOS
ราคา 11,590 บาท
IntelIntel NUC_i5-6260U BOXNUC6I5SYH
Intel NUC_i5-6260U BOXNUC6I5SYH
Intel Core i5-6260U 1.8GHz. *NO RAM*NO HDD *สามารถซื้อใส่เพิ่มได้
ราคา 15,990 บาท
IntelIntel NUC_i7-6770HQ BOXNUC6I7KYK1
Intel NUC_i7-6770HQ BOXNUC6I7KYK1
Intel i7-6770HQ 2.6 GHz. * NO RAM * NO HDD * DOS
ราคา 25,990 บาท
Intel(775-VSL) INTEL 945GC-LMs
(775-VSL) INTEL 945GC-LMs
INTEL 945GC-LMs * 2 x DDR-II 800/1066 * 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA-II
ราคา 1,150 บาท(1155-VSL) INTEL P8H61-Z
(1155-VSL) INTEL P8H61-Z
H61* 2xDDR3*1 x PCIEx16* 2 x PCI*4 xSATA3
ราคา 1,230 บาท(775-VSL) INTEL G31LMS
(775-VSL) INTEL G31LMS
Intel G31 + Intel ICH7 * 2DDR-II 800 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA-II
ราคา 1,250 บาท(1155-VSL) INTEL P8H61-G
(1155-VSL) INTEL P8H61-G
INTEL P8H61-G * DDR-III 1066 * 1PCIe16x * 1PCI1x * 4SATA-IIl
ราคา 1,250 บาท(775-VSL) INTEL G31LM
(775-VSL) INTEL G31LM
Intel G31LM * 2 x DDR-II 667/800 * 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA-II
ราคา 1,300 บาท(1156-SL) INTEL P55-LC
(1156-SL) INTEL P55-LC
INTEL P5H55-LC * 2DDR-III 1066 * 1PCIe16x * 6SATA-IIl
ราคา 1,330 บาท(775-VSL) INTEL G41-D3C
(775-VSL) INTEL G41-D3C
INTEL G41-D3C * 2 x DDR-III 800/1066/1333 * 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA-II
ราคา 1,400 บาท(775-VSL) INTEL G41-LM
(775-VSL) INTEL G41-LM
INTEL G41 + ICH7 *2 x DDR-III 1066/1333 MHz* 4SATA-II
ราคา 1,460 บาท(1156-VSL) INTEL P7H55-LY
(1156-VSL) INTEL P7H55-LY
INTEL P7H55-LY * 2DDR-III 1066 * 2PCIe16x * 6SATA-IIl
ราคา 1,500 บาท(1150-VSL) INTEL H81-PLUS
(1150-VSL) INTEL H81-PLUS
Intel H81 * 2 x DDR III 1600/1333MHz * 4 SATA
ราคา 1,500 บาท
ASUSMSI H81M-E33
MSI H81M-E33
Intel H81 * 2DDR-III 1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2SATA-III * 2SATA-III
ราคา 1,650 บาท
MSIGIGABYTE GA-H61M-DS2
GIGABYTE GA-H61M-DS2
Intel H61 * 2DDR-III 1333 * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 4SATA-II
ราคา 1,850 บาท
gigabyteBIOSTAR G41D3+
BIOSTAR G41D3+
Intel G41 * 2xDDR3 (1066) * 1xPCIe2.0x16 * 2xPCI * 4xSATA2 * 1xIDE
ราคา 2,135 บาท
BIOSTARMSI H110M PRO-VDL
MSI H110M PRO-VDL
H110 *DDR4(2133)*1 x PCI-Ex16*1 x PCI-Ex1*2 x PCI*4 x SATAIII
ราคา 2,190 บาท
MSIASROCK B150M-HDV_DDR4
ASROCK B150M-HDV_DDR4
Intel ฺ150 * 2xDDR4(2133) * 1 x PCIe3.0x16 * 2 x PCIe3.0x1 * 6 x SATA3
ราคา 2,270 บาท
ASROCKINTEL H55 + CPU Core i5 2.50GHz
INTEL H55 + CPU Core i5 2.50GHz
INTEL H55 + CPU Core i5 2.50GHz * 2 x DDR-III 1066 / 1333 / 1600 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA-III
ราคา 2,550 บาทMSI H110I PRO
MSI H110I PRO
Intel H110 * 2DDR4 2133 * 1PCIex16 * 4xSATA-IIl*1 x M.2
ราคา 2,685 บาท
MSIMSI H110M GAMING
MSI H110M GAMING
Intel H110 * 2DDR4 2133 * 1xPCIex16 * 2xPCIe1x * 4xSATA-IIl
ราคา 2,725 บาท
MSI(1366-SL) INTEL X58
(1366-SL) INTEL X58
X58*2xDDR3 ECC*1xPCI-E* 2xPCI*4xSATA
ราคา 2,740 บาทAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
GIGABYTE B250M-HD3_DDR4
Intel® B250 * 2 x DDR4 (2133) * 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) * 2 x PCI Express x1 slots * 1 x PCI slot * 6 x SATA3
ราคา 2,790 บาท
GIGABYTEBIOSTAR B250 GT3
BIOSTAR B250 GT3
Intel® B250 * 4xDDR4(2133) * 2 x PCI-E x16 3.0 * 2 x PCI-E x1 3.0 * 6xSATA3 * 1 x M.2 32Gb/s(PCI-E only) * 1 x M.2 16Gb/s
ราคา 2,990 บาท
BIOSTARBIOSTAR H170Z3 Hi-Fi
BIOSTAR H170Z3 Hi-Fi
Intel H170 * 2xDDR3 (1600) *2xDDR4 (2133)* 1xPCIe3.0x16 * 1xPCIe3.0x1 * 2xPCI * 4xSATA3 * 1xSATAe*1xM.2
ราคา 3,505 บาท
BIOSTARMSI H170M-A-PRO
MSI H170M-A-PRO
Free Mouse MSI GAMING DS B1 มูลค่า 990 บาท
lntel H170 * 4xDDR4 (2133) * 2xPCIe16x * 2xPCIe1x * 6xSATA-III*1 x SATAe
ราคา 3,550 บาท
MSIASROCK H170 PRO4_ DDR4 Hyper
ASROCK H170 PRO4_ DDR4 Hyper
Intel H170 * 4xDDR4(2133) * 2 x PCIe3.0x16 * 3 x PCIe3.0x1 * 6 x SATA3 * 1 x eSATA*1 x Ultra M.2
ราคา 3,550 บาท
ASROCKBIOSTAR B250 GT5
BIOSTAR B250 GT5
Intel® B250 * 4xDDR4(2400) * 2 x PCI-E x16 3.0 * 2 x PCI-E x1 3.0 * 2 x PCI 6xSATA3 * 1 x M.2 32Gb/s(PCI-E only)
ราคา 3,590 บาท
BIOSTARASUS H170M-PLUS
ASUS H170M-PLUS
Intel H170 * 4xDDR4 (2133) * 1xPCIe3.0x16(16)* 1xPCIe2.0x16(x4) * 2xPCIe1x * 6xSATA-IIl*1xeSATA*1M.2
ราคา 3,750 บาท
ASUSMSI H170 GAMING M3
MSI H170 GAMING M3
lntel H170 * 4xDDR4 (2133) * 2xPCIe16x * 2xPCIe1x * 3 x PCI*6xSATA-III*1 x M.2
ราคา 3,760 บาท
MSIMSI B150M MORTAR ARTIC_DDR4
MSI B150M MORTAR ARTIC_DDR4
Free Mouse MSI GAMING DS B1 มูลค่า 990 บาท
Intel B150 *4 x DDR4 (2133) * 2 x PCIe 3.0 x16*1 x PCIe 3.0 x1*1 x M.2* 6 x SATA3*1 x M.2
ราคา 3,825 บาท
MSIMSI B250M GAMING PRO
MSI B250M GAMING PRO
Intel® B250 *2 x DDR4 (2400/2133) * 1 x PCIe 3.0 x16 slot * 2 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 3,840 บาท
MSIAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
GIGABYTE H270 HD3
Intel® H270 * 4 x DDR4 (2133) * 1 x PCI Express x16 slot * 2 x PCI Express x16 slot * 2 x PCI Express x1 slots * 1 x PCI slot * 6 x SATA3 * 2 x SATA Express
ราคา 3,850 บาท
GIGABYTEAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
GIGABYTE H270M D3H
Intel® H270 * 4 x DDR4 (2133) * 1 x PCI Express x16 slot * 1 x PCI Express x16 slot * 2 x PCI slots * 6 x SATA3 * 2 x SATA Express
ราคา 3,850 บาท
GIGABYTE(2011-SL) INTEL X79Z
(2011-SL) INTEL X79Z
X79Z*DDR3(1333)*2 x PCI Express X16*1 X PCI *1 X PCI-EX1* 4 x SATA2*1 x SATA3
ราคา 4,150 บาทMSI H270M MORTAR ARCTIC
MSI H270M MORTAR ARCTIC
Intel® H270 * 4 x DDR4(2400/2133) * 2 x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x4 mode) * 2 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 4,290 บาท
MSIBIOSTAR Z270 GT4
BIOSTAR Z270 GT4
Intel® Z270 * 4xDDR4(3200(OC)/ 2400/ 2133/1866) * 2 x PCI-E x16 3.0 * 2 x PCI-E x1 3.0 * 6xSATA3 * 1 x M.2 32Gb/s (42/60/80mm) * 1x U.2 x4 32Gb/s
ราคา 4,360 บาท
BIOSTARINTEL X58 + CPU Xeon E5630 + 1333 (8GB)
INTEL X58 + CPU Xeon E5630 + 1333 (8GB)
X58*DDR3(1333)1xPCI-E*2xPCI*4 xSATA
ราคา 4,500 บาทGIGABYTE Z270 HD3
GIGABYTE Z270 HD3
Intel® Z270 * 4 x DDR4 (2133) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16) * 2 x PCI Express x16 slots (PCIEX4_1, PCIEX4_2) * 2 x PCI Express x1 slots * 1 x PCI slot * 6 x SATA3 * 3 x SATA Express
ราคา 4,500 บาท
GIGABYTEAdvice Holdings Group Co.,Ltd.
GIGABYTE Z270M D3H
Intel® Z270 * 4 x DDR4(2133) * 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) * 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) * 2 x PCI slots * 6 x SATA3
ราคา 4,550 บาท
GIGABYTEGIGABYTE H270 GAMING3
GIGABYTE H270 GAMING3
Intel® H270 * 4 x DDR4 (2133) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4) * 2 x PCI Express x1 slots * 2 x PCI slots * 6 x SATA3 * 1 x SATA Express
ราคา 4,790 บาท
GIGABYTEMSI H270 GAMING M3
MSI H270 GAMING M3
Intel® H270 *4 x DDR4 (2400/2133) * 2 x PCIe 3.0 x16 slots * 4 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 4,990 บาท
MSIMSI Z270 TOMAHAWK
MSI Z270 TOMAHAWK
Free LED Strip
Intel® Z270 * 4 x DDR4 (2400/2133) * 3 x PCIe 3.0 x16 slots * 3 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 5,550 บาท
MSIMSI Z170A KRAIT GAMING 3X
MSI Z170A KRAIT GAMING 3X
Free KEYBOARD MSI GAMING DS4100 มูลค่า 1,390 บาท
Intel Z170 Express * 4xDDR4 2400 * 3xPCIex16 * 4xPCIex1* 6SATA-IIl * 1SATAe*1xM.2
ราคา 5,790 บาท
MSIMSI Z270 SLI PLUS
MSI Z270 SLI PLUS
Intel® Z270 *4 x DDR4 (2400/2133) * 3 x PCIe 3.0 x16 slots * 3 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 5,900 บาท
MSIMSI H270 GAMING PRO CARBON
MSI H270 GAMING PRO CARBON
Intel® H270 *4 x DDR4 (2400/2133) * 2 x PCIe 3.0 x16 slots * 2 x PCIe 3.0 x1 slots * 2 x PCI x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 5,990 บาท
MSIGIGABYTE Z270X ULTRAGAMING
GIGABYTE Z270X ULTRAGAMING
Intel® Z270 * 4 x DDR4 (2133) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX8)* 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4) * 3 x PCI Express x1 slots * 6 x SATA3 * 2 x SATA Express
ราคา 6,040 บาท
GIGABYTEMSI Z270-KRAIT GAMING
MSI Z270-KRAIT GAMING
Intel® Z270 *4 x DDR4 (2400/2133) * 3 x PCIe 3.0 x16 slots * 3 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 6,400 บาท
MSIGIGABYTE Z170N GAMING 5
GIGABYTE Z170N GAMING 5
Intel Z170 * 4xDDR4( 2133) * 1xPCIe3.0x16(16)*1xM.2*2xeSATA*6xSAT-III
ราคา 6,490 บาท
GIGABYTEMSI Z270 GAMING M3
MSI Z270 GAMING M3
Intel® Z270 *4 x DDR4 (2133) * 2 x PCIe 3.0 x16 slots * 4 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 6,850 บาท
MSIBIOSTAR Z270 GT6 Racing
BIOSTAR Z270 GT6 Racing
Free SSD 240GB
Intel® Z270 * 4xDDR4(3200(OC)/ 2400/ 2133/1866) * 3 x PCI-E x16 3.0 * 4 x PCI-E x1 3.0 * 6xSATA3 * 1 x M.2 32Gb/s (42/60/80mm) * 1x U.2 x4 32Gb/s
ราคา 6,900 บาท
BIOSTARGIGABYTE Z270X GAMING K5
GIGABYTE Z270X GAMING K5
Intel® Z270 * 4 x DDR4 (2133) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX8)* 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4) * 3 x PCI Express x1 slots * 6 x SATA3 * 3 x SATA Express
ราคา 6,950 บาท
GIGABYTEMSI Z270I GAMING PRO CARBON AC
MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC
Intel® Z270 *2 x DDR4 (2400/2133) * 1 x PCIe 3.0 x16 slot * 4 x SATA3
ราคา 6,990 บาท
MSIMSI Z270 GAMING PRO CARBON
MSI Z270 GAMING PRO CARBON
Free LED Strip
Intel® Z270 *4 x DDR4 (2400/2133) * 3 x PCIe 3.0 x16 slots * 3 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 7,100 บาท
MSIMSI Z270 GAMING M5
MSI Z270 GAMING M5
Intel® Z270 *4 x DDR4 (2400/2133) * 3 x PCIe 3.0 x16 slots * 3 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 7,990 บาท
MSIINTEL X79Z + CPU Xeon E5-2660 + 1333 (8GB)
INTEL X79Z + CPU Xeon E5-2660 + 1333 (8GB)
X79Z*DDR3(1333)*2 x PCI Express X16*1 X PCI *1 X PCI-EX1* 4 x SATA2*1 x SATA3
ราคา 8,300 บาทASROCK Z170 OC FORMULA
ASROCK Z170 OC FORMULA
Intel Z170 * 4 x DDR4(2133) * 4 x PCIe3.0x16 * 1 x PCIe3.0x1 * 1 x PCIe2.0x1 * 1 x mini-PCIe * 10 x SATA3 * 3 x eSATA * 3 Ultra M.2
ราคา 8,590 บาท
ASROCKGIGABYTE Z270X GAMING7
GIGABYTE Z270X GAMING7
Intel® Z270 * 4 x DDR4 (2133) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16) * 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX8)* 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4) * 3 x PCI Express x1 slots * 6 x SATA3 * 3 x SATA Express
ราคา 9,640 บาท
GIGABYTEMSI Z270 GAMING M7
MSI Z270 GAMING M7
Intel® Z270 * 4 x DDR4 (2400/2133) * 3 x PCIe 3.0 x16 slots * 3 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 9,800 บาท
MSIMSI Z270 XPower GAMING Titanium Edition
MSI Z270 XPower GAMING Titanium Edition
Intel® Z270 * 4 x DDR4(2400/2133) * 4 x PCIe 3.0 x16 slots * 2 x PCIe 3.0 x1 slots * 6 x SATA3
ราคา 12,900 บาท
MSIBIOSTAR Z270 GT9
BIOSTAR Z270 GT9
Free SSD 256GB , KB Biostar GK3 มูลค่า 1500 บาท
Intel® Z270 * 4xDDR4(3600(OC)/2400/2133/1866) * 6 x PCI-E x16 3.0 * 6xSATA3 * 1 x M.2 32Gb/s (42/60/80mm) * 2 x U.2 x4 32Gb/s
ราคา 13,800 บาท
BIOSTAR