สินค้าที่มีความใกล้เคียงกับคำที่ท่านค้นหา "windows" 8 รายการ
Windows 10 Home 32 Bit (OEM) KW9-00185
Windows 10 Home 32 Bit (OEM) KW9-00185
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 3,690 บาท
MicrosoftWindows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 3,790 บาท
MicrosoftWindows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00017
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00017
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 3,850 บาท
MicrosoftWindows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 5,250 บาท
MicrosoftWindows 10 Pro 32 Bit (OEM) FQC-08969
Windows 10 Pro 32 Bit (OEM) FQC-08969
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 5,250 บาท
MicrosoftWindows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) FQC-08789
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) FQC-08789
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 7,190 บาท
MicrosoftWindows Server Standard 2012 R2 64 Bit (OEM)  P73-06165
Windows Server Standard 2012 R2 64 Bit (OEM) P73-06165
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 27,500 บาท
MicrosoftWindows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113
Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 27,500 บาท
Microsoft