ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Barcode Advice :
IMEI/Serial Product :
12 สิงหาคม 2563 (ชิ้น)
13,239
ขายวันนี้
358
รับเคลมวันนี้
213
ส่งกลับคืนวันนี้
145
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
3,141,695
ขายสะสม
42,387
รับเคลมสะสม
41,896
ส่งกลับคืนสะสม
2,679
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.35%
% การเคลม : ยอดขาย
189
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
187
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
12 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)