ขนส่ง NTC

จังหวัด หมายเลชโทรศัพท์
กรุงเทพฯ 02-5237042-6
ดอนเมือง 02-6565127 , 02-6119584
รองเมือง 02-6118454
จันทบุรี 081-7231860 , 039-302948
พิษณุโลก 055-258269 , 043-712704 , 087-2246154
นครสวรรค์ 056-334260 , 0867182597
กำแพงเพชร 055-714129 , 083-6265195
ชลบุรี 038-797623
พะเยา 054-614401 , 084-1505718
ลำปาง 054-317119 , 086-0758333 , 084-0460077
น่าน 054-614101
อุดรธานี 045-204900 , 042-464936 , 0896235891
หนองคาย 042-464936 , 081-2633690
ยโสธร 045-634095 , 044-928816
สกลนคร 042-743192 , 0867169725
ร้อยเอ็ด 043-393991-2 , 081-0558393
ขอนแก่น 043-393407 , 043-465564
หนองบัวลำพู 042-204900
สุรินทร์ 044-512681 , 044-519095
กาฬสินธุ์ 043-393992
อุบลราชธานี 045-317153 , 081-8781156
มหาสารคาม 043-393991
มุกดาหาร 042-631197
นครพนม 042-730272 , 085-7396675