แลกของรางวัล

คะแนนสะสม 0 คะแนน

Dot EPSON LQ-630

272,500 คะแนน

AMD Ryzen 7 1700

322,500 คะแนน

Dot EPSON LQ-590

464,750 คะแนน

Dot EPSON LQ-2190

774,750 คะแนน

Projector CASIO XJ-A257

1,147,500 คะแนน