ลงทะเบียนรับสิทธิ์จองประกอบคอม + ชุดน้ำแบบเปิด

1 ที่อยู่ในการจัดส่ง
ชื่อลูกค้า :
ที่อยู่ :
จังหวัด : อำเภอ :
ตำบล : รหัสไปรษณีย์ :
อีเมลล์ : เบอร์โทรศัพท์ :
2 การรับสินค้า
จังหวัด :
ร้านแอดไวซ์ :
หมายเหตุ :

เงื่อนไขการซื้อ
  1. หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ทางพนักงานจะติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ
  2. ผ่อน 0% สำหรับคอมพิวเตอร์ประกอย 30,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ
  3. ทางบริษัท ฯ จะทำการจัดสง่สินค้าภายใน 15-25 วัน หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ