Advice

Feedback ติชมบริการ

Feedback ส่วนงาน AS One Shop
ภาคเหนือ
เลขที่ FB09007277 แจ้งการให้บริการของพนักงานหน้าร้าน - มาตรฐานของแอดไวซ์ ลำพูน สาขา....... 26/3/2017 (03:31:53) คนเข้าดู 262056
เลขที่ FB09009288 แจ้งข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า - ขายของไม่เป็นไปตาม Price List 19/9/2016 (14:48:20) คนเข้าดู 197127
เลขที่ FB09008370 ขอบคุณ Advice สาขาคำชะอี ที่ให้ความช่วยเหลือ 19/1/2016 (18:22:11) คนเข้าดู 239886
เลขที่ FB09008365 แจ้งข้อมูลการให้บริการของหน้าร้าน - Advice สาขาคำชะอี 18/1/2016 (00:00:00) คนเข้าดู 240181
เลขที่ FB09007468 สอบถามข้อมูลการเปิดหน้าร้าน - มีความสนใจที่จะเปิดร้าน As one Shop 1/1/2015 (09:32:46) คนเข้าดู 261891
เลขที่ FB09007283 แจ้งข้อมูลการให้บริการของพนักงาน - แอดไวซ์ ลำพูน สาขานิคม 12/11/2014 (20:14:06) คนเข้าดู 261935
เลขที่ FB09007119 สอบถามข้อมูลสินค้าที่จัดจำหน่าย - �AMD Athlon II X4 740X (Box STrek) 3/10/2014 (21:10:56) คนเข้าดู 262094
เลขที่ FB09001425 สอบถามข้อมูล - ทำไมแต้ม as one บางครั้งได้ บางครั้งไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการให้แต้ม 17/6/2014 (10:41:15) คนเข้าดู 263387
เลขที่ FB09006302 สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - หัก 5 เปอร์เซ็น 6/5/2014 (18:23:56) คนเข้าดู 262328
เลขที่ FB09004816 แจ้งการบริการของหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย - ขอแจ้งบริการครับ 15/3/2014 (14:30:42) คนเข้าดู 263125
เลขที่ FB09005790 สอบถามข้อมูลการเปิดหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย - อยากเปิดร้าน As one shop ต้องใช้อะไรบ้าง 24/2/2014 (07:00:06) คนเข้าดู 262519
เลขที่ FB09005235 สอบถามข้อมูลหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย - ตรวจสอบร้าน As one Shop 13/12/2013 (10:15:52) คนเข้าดู 262159
เลขที่ FB09000995 บัตรสมาชิก 30/10/2013 (16:22:55) คนเข้าดู 263980
เลขที่ FB09002276 บัตรสมาชิกหายค่ะ 20/11/2012 (12:37:08) คนเข้าดู 262514
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, กรุงเทพฯ, ปริมณฑล
เลขที่ FB09010011 พนักงานสาขา แยกข่วงสิงห์ เชียงใหม่ บริการห่วยแตก ถามสินค้าก็ไม่รู้เรื่อง บ่ายเบี่ยง ควรปรับปรุงอย่กา 15/2/2017 (16:59:59) คนเข้าดู 173801
เลขที่ FB09009854 แจ้งข้อมูลการให้บริการของเจ้าหน้าที่สาขา - ท่าเรือ/ท่ามะกา 28/1/2017 (18:55:09) คนเข้าดู 176657
เลขที่ FB09000947 เป็นสมาชิกมีบัตรแต่ไม่สามารถตรวจคะแนนได้ 16/1/2017 (00:00:00) คนเข้าดู 263068
เลขที่ FB09009648 สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - สั่งNotebook ยังไม่มีการตอบรับจากพนักงาน 7/1/2017 (11:45:48) คนเข้าดู 179018
ภาคอีสาน
เลขที่ FB09000950 ร้าน As one สาขาอุทุมพรพิสัยขายของเกินราคา 20/12/2013 (23:10:56) คนเข้าดู 264460
ภาคใต้
เลขที่ FB09001284 สอบถามข้อมูล - บัตรสมาชิก AS One ปกติมี 2 ใบ คือใบใหญ่กับใบเล็ก อยากถามว่า 26/4/2012 (11:39:47) คนเข้าดู 262595