Advice

Feedback ติชมบริการ

Feedback สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และสถานะการชำระเงิน
เลขที่ FB09010197 ขอใบเสนอราคา 23/2/2018 (00:00:00) คนเข้าดู 64001
เลขที่ FB09010424 สอบถามเรื่องการประกอบคอม 22/12/2017 (00:00:00) คนเข้าดู 17374
เลขที่ FB09010443 จ่ายเงินไม่ได้ 19/12/2017 (15:25:56) คนเข้าดู 10642
เลขที่ FB09010298 บัตรสินเชื่อ First choice 12/6/2017 (16:45:06) คนเข้าดู 54014
เลขที่ FB09010279 ซื้อ Hardware คอมประกอบสามารถผ่อนได้ไหม? 25/5/2017 (18:04:31) คนเข้าดู 58698Feedback สอบถามข้อมูลรายละเอียด สเปคสินค้า และโปรโมชั่น
เลขที่ FB09010455 Adapter NB ACER. SWITCH 12V (3.0*1.0mm) 1.5A 6/1/2018 (19:00:57) คนเข้าดู 6634
เลขที่ FB09010423 สอบถามBIOSTAR Z170GTN Racing with CPU GEN7th 16/11/2017 (13:30:10) คนเข้าดู 17375
เลขที่ FB09005975 บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพผ่อนคอมประกอบได้ไหม 28/6/2017 (00:00:00) คนเข้าดู 164422
เลขที่ FB09010302 สอบถามสินค้า d-link dsl-2877al 18/6/2017 (07:28:34) คนเข้าดู 52834
เลขที่ FB09010259 Current & Volt ขาออกของ Car charger 12/5/2017 (21:11:10) คนเข้าดู 61370