ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Security Wirless Watashi#WMO012S Security Wirless Watashi#WMO012S
Security Wirless Siren
700
1Y
660
Security Wirless Signal Repeater Watashi#WMO012T Security Wirless Signal Repeater Watashi#WMO012T By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Security Wirless Signal Repeater
1,385
1Y
1,385
PIR Motion Detector For Alam Watashi#WMO001B PIR Motion Detector For Alam Watashi#WMO001B By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
PIR Motion Detector For Alam
535
1Y
535
Door Magnetic Sensor Watashi#WMO012A Door Magnetic Sensor Watashi#WMO012A By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Door Magnetic Sensor
590
1Y
590
วิทยุสื่อสาร
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
วิทยุสื่อสาร ALPHA (CB-2S) วิทยุสื่อสาร ALPHA (CB-2S) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ความถี่ 245.000-246.9875 MHz / 160 ช่อง / FM / 1650 mAh
1,355
1Y
1,355
วิทยุสื่อสาร ALPHA (AR-2) วิทยุสื่อสาร ALPHA (AR-2) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ความถี่ 144.000-147.000 MHz / 199 ช่อง / FM / 1650 mAh
1,355
1Y
1,355
วิทยุสื่อสาร COMMANDER (CB-1) วิทยุสื่อสาร COMMANDER (CB-1) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ความถี่ 245.0000-245.9875 MHz / 80 ช่อง / FM / 2500 mAh
1,790
1Y
1,790