EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)

EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)

360 x 360 dpi / Print : 416 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
ราคา 7,190 บาท
EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)

EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)

360 x 360 dpi / Print : 300 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
ราคา 10,900 บาท
EPSON LQ-590 (ประกันศูนย์)

EPSON LQ-590 (ประกันศูนย์)

360 x 360 dpi / Print : 440 ตัวอักษร/วินาที
ราคา 18,450 บาท
EPSON LQ-2090 (ประกันศูนย์)

EPSON LQ-2090 (ประกันศูนย์)

360 x 180 dpi / Print : 440 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
ราคา 20,700 บาท
EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)

EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)

360 x 180 dpi / Print : 480 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
ราคา 30,990 บาท