Dot Matrix Printer*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด
EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)
360 x 360 dpi / Print : 416 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
ราคา 7,190 บาท
EpsonEPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)
360 x 360 dpi / Print : 300 ตัวอักษร/วินาที / แคร่สั้น
ราคา 10,900 บาท
EPSONEPSON LQ-590 (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-590 (ประกันศูนย์)
360 x 360 dpi / Print : 440 ตัวอักษร/วินาที
ราคา 18,700 บาท
EpsonEPSON LQ-2090 (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-2090 (ประกันศูนย์)
360 x 180 dpi / Print : 440 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
ราคา 20,800 บาท
EpsonEPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)
360 x 180 dpi / Print : 480 ตัวอักษร/วินาที / แคร่ยาว
ราคา 30,990 บาท
EPSONDot Matrix Printer หรือ Impact Matrix Printer เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเครื่องพิมพ์บนระบบคอมพิวเตอร์ โดยหลักการพิมพ์ง่าย ๆ โดยเครื่องพิมพ์จะจัดเรียงหัวเข็มให้เป็นรูปแบบตัวอักษรตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์สั่งการ และกดหัวเข็มผ่านแผ่นหมึกลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นงานพิมพ์ที่ง่ายและราคาถูกเมื่อเทียบราคาต่อปริมาณของเอกสารจำนวนมาก