ตำแหน่งงานว่าง
วันที่ ชื่อตำแหน่งงาน ประเภทงาน สถานที่ทำงาน
2016-07-18 เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชี/การเงิน (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 Webmaster Manager ออกแบบเว็บไซต์/Web (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บัญชี/การเงิน (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี/การเงิน (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บุคคล/ฝึกอบรม (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนทรัพย์สิน จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 เลขานุการประธานบริหารสายงาน เลขานุการ (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 เจ้าหน้าที่ขาย ขาย (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขา บัญชี/การเงิน (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ
2016-07-18 Sale Project ขาย (สำนักงานใหญ่) 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบ