ร้องเรียนถึงผู้บริหาร

ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 5000 ตัวอักษร
กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 5000 ตัวอักษร
รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 2 MB)
และไม่อนุญาติให้อัพโหลดไฟล์ .exe

ช่องทางติดต่อกลับ

ข้อมูลที่ต้องกรอก