ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
09 สิงหาคม 2563 (ชิ้น)
15,362
ขายวันนี้
108
รับเคลมวันนี้
146
ส่งกลับคืนวันนี้
-38
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
3,087,342
ขายสะสม
41,577
รับเคลมสะสม
41,194
ส่งกลับคืนสะสม
2,614
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.35%
% การเคลม : ยอดขาย
188
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
186
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
12 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)