ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

เช็คสถานะการจัดส่ง

เงื่อนไขการจัดส่งแบบปกติ
  1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
  2. จัดส่งทุกพื้นที่ภายในประเทศ
  3. จัดส่ง วันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  4. ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)
  5. ค่าขนส่ง (พื้นที่ กทม. และปริมณฑล กณียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 500 บาท อัตราค่าขนส่ง ไม่เกิน 25 บาท / พื้นที่ ต่างจังหวัด กณียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท อัตราค่าขนส่ง ไม่เกิน 50 บาท)
พื้นที่ ยอดสั่งซื้อ ค่าจัดส่ง
กทม-ปริมณฑล มากกว่า 500 ฟรี
1 - 499 5 % ของส่วนต่าง 500 
ต่างจังหวัด มากกว่า 1,000 ฟรี
1 - 999 5 % ของส่วนต่าง 1,000