ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

เช็คสถานะการจัดส่ง

เงื่อนไขการจัดส่งแบบปกติ
  1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
  2. จัดส่งทุกพื้นที่ภายในประเทศ
  3. จัดส่ง วันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯและขนส่ง)
  4. ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)
  5. ตารางคำนวนค่าขนส่ง
พื้นที่ ยอดสั่งซื้อ ค่าจัดส่ง
กทม-ปริมณฑล 1 - 499 ขั้นต่ำ 35 บาท
มากกว่า 500 ฟรี
ต่างจังหวัด 1 - 999 ขั้นต่ำ 50 บาท
มากกว่า 1,000 ฟรี
***ยกเว้น กลุ่มสินค้าพิเศษบางประเภทที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกำหนดของบริษัทขนส่ง ระบบจะคำนวณค่าขนส่งให้ท่านโดยอัตโนมัติ (ค่าขนส่งขั้นต่ำเริ่มต้น 35บาท)

(*กลุ่มสินค้าพิเศษ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยระบบจะคำนวณค่าขนส่งให้ท่านโดยอัตโนมัติ)