ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
(2.1) CREATIVE (T3300) Black
(2.1) CREATIVE (T3300) Black
ลำโพง 3 Pcs / AC Power
1,490.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 3
(2.0) CREATIVE GIGAWORKS (T20) SERIES II
(2.0) CREATIVE GIGAWORKS (T20) SERIES II
ลำโพง 2 Pcs / AC Power
2,590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 1
(2.1) CREATIVE PEBBLE PLUS
(2.1) CREATIVE PEBBLE PLUS
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
1,270.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,205.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 65.-
(2.1) CREATIVE Sound Blaster X Kratos RGB
(2.1) CREATIVE Sound Blaster X Kratos RGB
ลำโพง 3 Pcs / AC Power
3,050.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,825.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 225.-
(2.0) FANTECH (GS-733) Black
(2.0) FANTECH (GS-733) Black
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

220.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 30.-
(2.0) FANTECH (GS-733) White
(2.0) FANTECH (GS-733) White
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

220.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 30.-
(2.0) FANTECH (GS-201) Black
(2.0) FANTECH (GS-201) Black
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

220.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 30.-
(2.0) FANTECH (GS-201) White
(2.0) FANTECH (GS-201) White
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
250.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

220.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 30.-
(2.0) FANTECH (GS-202) White
(2.0) FANTECH (GS-202) White
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
330.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

300.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 30.-
(2.0) GENIUS (SP-HF160) Black
(2.0) GENIUS (SP-HF160) Black
ลำโพง 2 Pcs / USB+AUX 3.5 mm
279.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

254.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 25.-
(2.0) GENIUS (SP-HF160) Wood
(2.0) GENIUS (SP-HF160) Wood
ลำโพง 2 Pcs / USB+AUX 3.5 mm
279.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

254.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 25.-
GENIUS Sound Bar (100) Black
GENIUS Sound Bar (100) Black
ลำโพง 1 Pcs / USB+AUX 3.5 mm
350.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

317.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 33.-
(2.0) MD-TECH (SP-12) White
(2.0) MD-TECH (SP-12) White
ลำโพง 2 Pcs / USB+AUX 3.5 mm
150.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

140.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 10.-
(2.0) MD-TECH (SP-12) Black
(2.0) MD-TECH (SP-12) Black
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
150.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 56
(2.0) MD-TECH (SP-16) Red
(2.0) MD-TECH (SP-16) Red
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
195.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 11
(2.0) MD-TECH (SP-16) Green
(2.0) MD-TECH (SP-16) Green
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
195.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 16
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
220.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

200.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 20.-
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
220.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

200.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 20.-
(2.0) MD-TECH (SP-15) Black
(2.0) MD-TECH (SP-15) Black
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
230.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

207.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 23.-
(2.0) MD-TECH (SP-15) Blue
(2.0) MD-TECH (SP-15) Blue
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
230.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

207.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 23.-
(2.0) MD-TECH (SP-15) Red
(2.0) MD-TECH (SP-15) Red
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
230.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

207.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 23.-
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Blue
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Blue
ลำโพง 2 Pcs / USB+AUX 3.5 mm
240.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

215.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 25.-
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Red
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Red
ลำโพง 2 Pcs / USB+AUX 3.5 mm
240.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

215.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 25.-
(2.0) Magictech SP-217 (Pink)
(2.0) Magictech SP-217 (Pink)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
110.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

92.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 18.-
(2.0) Magictech SP-217 (Blue)
(2.0) Magictech SP-217 (Blue)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
110.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

92.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 18.-
(2.0) Magictech SP-219 (Red)
(2.0) Magictech SP-219 (Red)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
110.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

92.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 18.-
(2.0) Magictech SP-219 (Blue)
(2.0) Magictech SP-219 (Blue)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
110.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

92.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 18.-
(2.0) Magictech SP-219 (Green)
(2.0) Magictech SP-219 (Green)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
110.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

92.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 18.-
(2.0) Magictech SP-218 (Blue)
(2.0) Magictech SP-218 (Blue)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
120.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

102.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 18.-
(2.0) Magictech SP-218 (Red)
(2.0) Magictech SP-218 (Red)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
120.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 10 pcs
(2.0) Magictech SP-218 (Green)
(2.0) Magictech SP-218 (Green)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
120.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 5 pcs
(2.0) MICROLAB (B56)
(2.0) MICROLAB (B56)
ลำโพง 2 Pcs / USB Power
350.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

330.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 20.-
(2.0) MICROLAB (B51)
(2.0) MICROLAB (B51)
ลำโพง 1 Pcs / USB Power
360.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 18
(2.0) MICROLAB (B77BT)
(2.0) MICROLAB (B77BT)
ลำโพง 2 Pcs / Bluetooth
2,390.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,280.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 110.-
(2.1) MICROLAB (M-108)
(2.1) MICROLAB (M-108)
ลำโพง 3 Pcs / AUX 3.5 mm
590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 22
(2.1) MICROLAB (X1)
(2.1) MICROLAB (X1)
ลำโพง 3 Pcs / AC Power
1,290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 10 pcs
(2.1) MICROLAB (X2)
(2.1) MICROLAB (X2)
ลำโพง 3 Pcs / AC Power
1,450.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock HQ ,Branch = 40
(2.1) MICROLAB (X3)
(2.1) MICROLAB (X3)
ลำโพง 3 Pcs / AC Power
2,570.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,475.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 95.-
(5.1) MICROLAB (X3)
(5.1) MICROLAB (X3)
ลำโพง 6 Pcs / AC Power
4,450.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,280.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 170.-
(5.1) MICROLAB (X15)
(5.1) MICROLAB (X15)
ลำโพง 6 Pcs / AC Power
4,950.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

4,740.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์ 1-15/11/62
ประหยัด 210.-