ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
Interactive Board
Interactive Board Siamtech EL-85 (By Order)
Interactive Board Siamtech EL-85 (By Order)
By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น EL85 รองรับความละเอียด 12800 x 9600 * ไม่รวมเครื่องฉาย
45,500.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Interactive Board Siamtech EL-90 (By Order)
Interactive Board Siamtech EL-90 (By Order)
By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น EL90 รองรับความละเอียด 12800 x 9600 * ไม่รวมเครื่องฉาย
59,500.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Interactive LED Touch Screen Razr P-65D (By Order)
Interactive LED Touch Screen Razr P-65D (By Order)
By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-65D รองรับความละเอียด 1920 x 1080 / 65”
157,000.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Interactive LED Touch Screen Razr P-75U (By Order)
Interactive LED Touch Screen Razr P-75U (By Order)
By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-75D รองรับความละเอียด 1920 x 1080 / 75”
263,000.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
Interactive LED Touch Screen Razr P-80U (By Order)
Interactive LED Touch Screen Razr P-80U (By Order)
By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-80D รองรับความละเอียด 1920 x 1080 / 80”
380,000.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Interactive LED Touch Screen Razr i-105x (By Order)
Interactive LED Touch Screen Razr i-105x (By Order)
By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น i-105x รองรับความละเอียด 1280 x 1024 * ไม่รวมเครื่องฉาย
125,000.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

By Order