ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ดูเปรียบเทียบ
ตัวกรอง
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
UPS (เครื่องสำรองไฟ)
800VA ADVICE Smart LED
800VA ADVICE Smart LED
Swop ตัวใหม่ทันที
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
1,690.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,525.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 165.-
1000VA ADVICE Smart LED
1000VA ADVICE Smart LED
Swop ตัวใหม่ทันที
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,890.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,690.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 200.-
800VA ADVICE Smart
800VA ADVICE Smart
Swop ตัวใหม่ทันที
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
1,790.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,625.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 165.-
1000VA ADVICE Smart
1000VA ADVICE Smart
Swop ตัวใหม่ทันที
500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
1,990.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,790.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 200.-
500VA APC BK500EI
500VA APC BK500EI
300 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
2,850.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,750.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 100.-
625VA APC BX625CI MS
625VA APC BX625CI MS
325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
1,970.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

1,895.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 75.-
650VA APC BX650LI MS
650VA APC BX650LI MS
Free Flash Drive SDCZ50 16GB. มูลค่า 88 บาท
325 Watts / Back up 2 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS
1,750.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 70 pcs
700VA APC BX700U MS
700VA APC BX700U MS
390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS
3,590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,415.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 175.-
800VA APC BX800LI MS
800VA APC BX800LI MS
Free Flash Drive SDCZ50 16GB. มูลค่า 88 บาท
415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS
2,450.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 50 pcs
950VA APC BX950U MS
950VA APC BX950U MS
480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS
4,490.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Incoming 60 pcs
1100VA APC BX1100LI MS
1100VA APC BX1100LI MS
Free Flash Drive SDCZ50 16GB. มูลค่า 88 บาท
550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS
3,590.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

3,440.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 150.-
1400VA APC BX1400U MS
1400VA APC BX1400U MS
700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS * มี Software ควบคุม ปิด เครื่องได้
5,490.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

5,390.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 100.-
500VA APC BR500CI AS
500VA APC BR500CI AS
300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
2,290.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

2,225.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 65.-
900VA APC BR900GI (LCD)
900VA APC BR900GI (LCD)
540 Watts / Back up 4 Ports / Surge 4 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable
5,990.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

5,890.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 100.-
1500VA APC BR1500GI promotion 0%
1500VA APC BR1500GI
865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
12,200.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

11,950.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 250.-
1000VA APC SMC1000IC
1000VA APC SMC1000IC
13,800.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

13,400.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 400.-
1500VA APC SMC1500IC
1500VA APC SMC1500IC
16,900.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

16,500.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 400.-
2000VA APC SMC2000I
2000VA APC SMC2000I
1300 Watts / Back up 6 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
23,900.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

22,400.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 1,500.-
3000VA APC SMC3000I
3000VA APC SMC3000I
2100 Watts / 3000 VA Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS
30,900.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

29,800.-
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ประหยัด 1,100.-
3000VA APC SMT3000I
3000VA APC SMT3000I
2700 Watts / Back up 9 Ports / Line Interactive UPS
43,900.-

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

Out of stock