ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ซื้อในราคาช่างทันที เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ (เป็นเวลา 2 เดือน)
2. ซื้อสะสมครบ 30,000 บาท และ 4 บิล ขึ้นไป (ภายใน 2 เดือน) บิลต่อไปได้

เอกสาร (Upload แนบการสมัคร)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ลูกค้าจะต้องประกอบกิจการเกี่ยวกับรับซ่อมหรือรับติดตั้งอุปกรณ์ไอที (ไม่มีทะเบียนการค้า)
4. ประวัติการทำงาน Portfolio แนบเพื่อประกอบการอนุมัติ
5. กรอกแบบฟอร์มการสมัครขายราคาช่าง
6. บริษัทไม่อนุญาตให้แอบอ้างชื่อเพื่อเรียกเก็บค่าบริการพิเศษจาก ผู้ใช้บริการหรือแอบอ้างในทุกกรณี
7. สิทธิพิเศษเมื่อได้รับราคาช่างแล้วหากคงสภาพยอดขาย 30,000 บาทในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการซื้อขายสินค้าในราคาส่ง
8. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติราคาช่างแล้ว จะต้องสะสมยอดในการสั่งซื้อภายใน 3 เดือน ต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท มิฉะนั้นราคาที่ได้รับจะเป็นราคาขายปลีกทันที

เอกสาร (Upload แนบการสมัคร)

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
2. รูปถ่ายปัจจุบัน คู่บัตรประชาชน
3. ประวัติการทำงาน Portfolio เพื่อประกอบการอนุมัติ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่มีแจ้งล่วงหน้า