Microsoft Windows
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139

Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 4,090 บาท
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00478

Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00478

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 4,690 บาท
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929

Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 5,790 บาท
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) FQC-10070

Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) FQC-10070

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 7,090 บาท
Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113

Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ราคา 25,900 บาท
Microsoft Office
Microsoft Office 365 Personal T5D-03249

Microsoft Office 365 Personal T5D-03249

M/S Office 365 Personal
ราคา 1,590 บาท
Microsoft Office 365 Home Premium 2019 6GQ-00968

Microsoft Office 365 Home Premium 2019 6GQ-00968

M/S Office 365 Home 32/64 Bit
ราคา 2,090 บาท
Microsoft Office Home & Student 2019 (FPP) 79G-05066

Microsoft Office Home & Student 2019 (FPP) 79G-05066

M/S Office Home & Student 2019
ราคา 3,490 บาท
Microsoft Office Home & Business 2016 (FPP) T5D-02698

Microsoft Office Home & Business 2016 (FPP) T5D-02698

Microsoft Office Home & Business Eng 32/64 bit 2016 (For Window)
ราคา 7,290 บาท
Microsoft Office Home & Business 2019 (FPP) T5D-03249

Microsoft Office Home & Business 2019 (FPP) T5D-03249

M/S Office Home & Business 2019
ราคา 8,490 บาท
Bitdefender Antivirus Plus 2019 (5Desktop)

Bitdefender Antivirus Plus 2019 (5Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 5U
ราคา 599 บาท
Kaspersky Antivirus 2019 (1Desktop)

Kaspersky Antivirus 2019 (1Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 1U
ราคา 549 บาท
ESET NOD32 Antivirus (1Desktop)

ESET NOD32 Antivirus (1Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 1PC /1Year
ราคา 649 บาท
Kaspersky Antivirus 2019 (3Desktop)

Kaspersky Antivirus 2019 (3Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 3U
ราคา 1,090 บาท
Internet Security
Bitdefender Internet Security 2018 (1Desktop)

Bitdefender Internet Security 2018 (1Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 1U+2U
Free 2Desktop
ราคา 669 บาท

Bitdefender Internet Security 2019 (5Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1Year / 5U
ราคา 749 บาท
ESET NOD32 Internet Security (1Desktop)

ESET NOD32 Internet Security (1Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year
ราคา 849 บาท
McAfee Internet Security (1Desktop)

McAfee Internet Security (1Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 1PC/1Year
ราคา 339 บาท
Bitdefender Total Security 2018 (1Desktop)

Bitdefender Total Security 2018 (1Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PCs / 1Year
Free 2Desktop , ป้องกันได้ทั้ง Antivirus Plus และ Internet Security
ราคา 690 บาท
Bitdefender Total Security 2019 (5Desktop)

Bitdefender Total Security 2019 (5Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1Year / 1U+2U
ราคา 749 บาท
Kaspersky Total Security 2019 (1Desktop)

Kaspersky Total Security 2019 (1Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 1U
ราคา 809 บาท
Kaspersky Total Security 2019 (3Desktop)

Kaspersky Total Security 2019 (3Desktop)

Software ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1PC / 1Year / 3U
ป้องกันได้ทั้ง Antivirus Plus และ Internet Security
ราคา 1,579 บาท