ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Cable POWER SATA Cable POWER SATA ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สาย POWER SATA
20
10
Cable HDD SERIAL SATA Cable HDD SERIAL SATA ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สาย SATA
20
10
Cable SATA (มีที่ล็อค HDD) Cable SATA (มีที่ล็อค HDD) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สาย SATA * หัวแบบมีล็อค
25
15
Cable POWER AC TO MONITOR (0.75mm) Cable POWER AC TO MONITOR (0.75mm) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สาย POWER AC TO MONITOR
30
20
Cable POWER AC หนา 1mm (1.8M) TOP TECH Cable POWER AC หนา 1mm (1.8M) TOP TECH ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สาย POWER AC
35
25
Cable POWER AC หนา 1mm (3M) Cable POWER AC หนา 1mm (3M) ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
สาย POWER AC ยาว 3 เมตร
50
40
Cable POWER TO POWER 4pin (M) Cable POWER TO POWER 4pin (M)
สาย POWER TO POWER 4pin
25
15