ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
POWER SUPPLY 3Amp PeopleFu POWER SUPPLY 3Amp PeopleFu
Power Supply 12V / 3Amp / สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 4ตัว
305
280
POWER SUPPLY 10Amp GLINK#GIPS-003 POWER SUPPLY 10Amp GLINK#GIPS-003 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Power Supply 12V / 10Amp
250
220
POWER SUPPLY 10Amp WATASHI#WKC062A POWER SUPPLY 10Amp WATASHI#WKC062A ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Power Supply 12V / 10Amp / สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8-10ตัว (กล้องอินฟาเรดได้สูงสุด 9ตัว)
450
405
POWER SUPPLY 16.5Amp PeopleFu POWER SUPPLY 16.5Amp PeopleFu
Power Supply 12V / 16.5Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8-10ตัว
800
760
POWER SUPPLY 20Amp GLINK#GIPS-004 POWER SUPPLY 20Amp GLINK#GIPS-004 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Power Supply 12V / 20Amp
340
290
POWER SUPPLY 20Amp WATASHI#WKC071 POWER SUPPLY 20Amp WATASHI#WKC071 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Power Supply 12V / 20Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 18-20ตัว
455
410
POWER SUPPLY 21Amp PeopleFu POWER SUPPLY 21Amp PeopleFu
Power Supply 12V / 21Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 16-20ตัว
720
680
POWER SUPPLY 30Amp GLINK#GIPS-001 POWER SUPPLY 30Amp GLINK#GIPS-001
Power Supply 12V / 30Amp
450
410
POWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC072 POWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC072 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
Power Supply 12V / 30Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 24-30ตัว (Short Circuite Protection)
680
640
POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC067 POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC067
Power Supply 12V / 10Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8ตัว
810
770
POWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI#WKC068 POWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI#WKC068
Power Supply 12V / 15Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8ตัว
860
820
POWER SUPPLY CONTROLLER WATASHI#WKC018 POWER SUPPLY CONTROLLER WATASHI#WKC018
เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ควบคุมประตูแม่เหล็ก เข้า-ออก / สามารถใช้ได้งานได้ในขณะไฟดับ
1,150
1,090