ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
800VA SYNDOME ECO ll 800 800VA SYNDOME ECO ll 800 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
320 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port
1,390
1,390
800VA SYNDOME ECO ll 800i 800VA SYNDOME ECO ll 800i ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port
1,690
1,690
800VA SYNDOME Premium 800 800VA SYNDOME Premium 800 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
320 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port
1,690
1,690
1000VA SYNDOME Premium 1000 1000VA SYNDOME Premium 1000 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
400 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port
2,290
2,290
1000VA SYNDOME Premium 1001 1000VA SYNDOME Premium 1001 ADVICE IT INFINITE CO., LTD. Promotion Free F/D 32GB.
600 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port
3,190
3,190
850VA SYNDOME ATOM 850i 850VA SYNDOME ATOM 850i
480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port
2,190
2,190
1000VA SYNDOME ATOM 1000 1000VA SYNDOME ATOM 1000
600 Watts / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
4,390
4,390
1500VA SYNDOME ATOM 1500 1500VA SYNDOME ATOM 1500
900 Watts / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
6,590
6,590
2000VA SYNDOME ATOM 2000 2000VA SYNDOME ATOM 2000 Promotion Free F/D 32GB.
1200 Watts / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
9,290
9,290
1KVA SYNDOME TE1000 1KVA SYNDOME TE1000 Promotion Free ร่ม Syndome มูลค่า 890 บาท
900 Watts / Back up 3 Ports * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
13,500
13,500
2KVA SYNDOME TE2000 2KVA SYNDOME TE2000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
1800 Watts / Back up 4 Ports * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
23,500
23,500
3KVA SYNDOME TE3000 3KVA SYNDOME TE3000 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
2700 Watts / Back up 4 Ports * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
29,800
29,800
6KVA SYNDOME TE-6K (By Order) 6KVA SYNDOME TE-6K (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
6000 Watts / Back up สำหรับเครื่อง Server * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
69,000
69,000
1KVA SYNDOME Hercules HE-1K(By Order) 1KVA SYNDOME Hercules HE-1K(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
800 Watts / Back up 3 Ports * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
18,900
18,900
1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K (By Order) 1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K (By Order)
900 Watts / Back up 8 Ports * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
19,000
19,000
2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K (By Order) 2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
1800 Watts / Back up 8 Ports * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
34,800
34,800
3KVA SYNDOME Hercules HE-RT3K (By Order) 3KVA SYNDOME Hercules HE-RT3K (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย) ,Free RACK KIT SLIDE L46-60 CM
2700 Watts / Back up 8 Ports * มี Software ควบคุม ปิด-เปิด เครื่องได้
44,900
44,900
6KVA SYNDOME Hercules HE-RT6K (By Order) 6KVA SYNDOME Hercules HE-RT6K (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
6000 Watts / True Online
89,900
89,900