TV TUNER/CAPTURE
Video Capture

Video Capture

สำหรับรับไฟล์ภาพ และ เสียงผ่านเข้าสู่พอรต์ USB
ราคา 260 บาท
Shop Onlineการันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PC To TV CONVERTER
PC CONVERTER Magictech (MT-011)

PC CONVERTER Magictech (MT-011)

CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 370 บาท
Shop Onlineการันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PC CONVERTER OKER (PT-011)

PC CONVERTER OKER (PT-011)

CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 520 บาท
Shop Onlineการันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PC CONVERTER ThreeBoy (FY-1301)

PC CONVERTER ThreeBoy (FY-1301)

CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 590 บาท
Shop Onlineการันตีเคลมเร็ว 20 วัน