TV Tuner / PC Converter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Video Capture
Video Capture
สำหรับรับไฟล์ภาพ และ เสียงผ่านเข้าสู่พอรต์ USB
ราคา 260 บาทPC CONVERTER MAGICTECH (MT-011)
PC CONVERTER MAGICTECH (MT-011)
CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 370 บาท
MAGICTECHPC CONVERTER OKER (PT-011)
PC CONVERTER OKER (PT-011)
CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 550 บาท
okerPC CONVERTER ThreeBoy (FY-1301)
PC CONVERTER ThreeBoy (FY-1301)
CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 570 บาท
threeboyTV Tuner/Pc Con verter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูรายการทีวี-ฟังวิทยุ ด้วยคอมพิวเตอร์์ ตั้งเวลาอัดบันทึกรายการโทรทัศน์ เป็นไฟล์วิดีโอนำมาทำ VCD/DVD รวมไปถึงการ Boardcast Streaming รายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย IPTV