TV TUNER/CAPTURE
Video Capture

Video Capture

สำหรับรับไฟล์ภาพ และ เสียงผ่านเข้าสู่พอรต์ USB
ราคา 260 บาท
PC To TV CONVERTER
PC CONVERTER Magic Tech (MT-011)

PC CONVERTER Magic Tech (MT-011)

CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 370 บาท
PC CONVERTER OKER (PT-011)

PC CONVERTER OKER (PT-011)

CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 550 บาท