USB HUB*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

4 Port USB HUB (H-102) 'tego'
4 Port USB HUB (H-102) 'tego'
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 120 บาท
tego3 Port USB HUB + Card Reader (NCR-100) Black
3 Port USB HUB + Card Reader (NCR-100) Black
USB 2.0 / 3 Ports + 1Card Reader
ราคา 160 บาท
NUBWO3 Port USB HUB + Card Reader (NCR-100) White
3 Port USB HUB + Card Reader (NCR-100) White
USB 2.0 / 3 Ports + 1Card Reader
ราคา 160 บาท
NUBWO4 Port USB HUB (รูปปลั๊กไฟ)
4 Port USB HUB (รูปปลั๊กไฟ)
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 65 บาท4 Port USB HUB (ทรงกลม) คละสี
4 Port USB HUB (ทรงกลม) คละสี
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 100 บาท10 Port USB HUB , Adapter
10 Port USB HUB , Adapter
USB 2.0 10 Port
ราคา 240 บาท4 Port USB HUB 'BELKIN' (F4U040)
4 Port USB HUB 'BELKIN' (F4U040)
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 850 บาท
BELKIN4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-148) Black
4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-148) Black
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 100 บาท
Magictech4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-148) White
4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-148) White
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 100 บาท
Magictech4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-276) Black
4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-276) Black
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 120 บาท
Magictech4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-318) Black
4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-318) Black
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 130 บาท4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-318) Blue
4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-318) Blue
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 130 บาท
Magictech4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-350) Black
4 Port USB HUB 'Magic Tech' (MT-350) Black
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 210 บาท
Magictech4 Port USB HUB V.3.0 'Magic Tech' (MT-359) Black
4 Port USB HUB V.3.0 'Magic Tech' (MT-359) Black
USB 3.0 / 4 Port
ราคา 250 บาท
Magictech4 Port USB HUB 'OKER' (H-409) คละสี
4 Port USB HUB 'OKER' (H-409) คละสี
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 120 บาท
oker4 Port USB HUB 'OKER' (H365)
4 Port USB HUB 'OKER' (H365)
USB 2.0 * 4 Port
ราคา 155 บาท
oker4 Port USB HUB 'OKER' (H-1) Green/Black
4 Port USB HUB 'OKER' (H-1) Green/Black
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 199 บาท
OKER4 Port USB HUB 'OKER' (H-1) Red/Black
4 Port USB HUB 'OKER' (H-1) Red/Black
USB 2.0 * 4 Port
ราคา 199 บาท
OKER4 Port USB HUB 'OKER' (H801) คละสี
4 Port USB HUB 'OKER' (H801) คละสี
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 220 บาท
oker7 Port USB HUB 'OKER' (H-901)
7 Port USB HUB 'OKER' (H-901)
USB 2.0 7 Port * มี Power Adapter
ราคา 310 บาท
oker7 Port USB HUB V.3.0 'OKER' (H-736) Black
7 Port USB HUB V.3.0 'OKER' (H-736) Black
USB 2.0 * 7 Ports
ราคา 690 บาท
OKER7 Port USB HUB V.3.0 'OKER' (H-736) White
7 Port USB HUB V.3.0 'OKER' (H-736) White
USB 3.0 * 7 Ports
ราคา 690 บาท
OKER4 Port USB HUB 'ORICO' (W5-U2) Black
4 Port USB HUB 'ORICO' (W5-U2) Black
USB 2.0 / 4 Port
ราคา 250 บาท
ORICO4 Port USB HUB V.3.'ORICO' (W5PH4-U3) Black
4 Port USB HUB V.3.'ORICO' (W5PH4-U3) Black
USB 3.0 / 4 Port
ราคา 390 บาท
ORICO4 Port USB HUB  V.3.'ORICO' (H4818-U3) Black
4 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H4818-U3) Black
USB 3.0 / 4 Port
ราคา 570 บาท
ORICO7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) Black
7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) Black
USB 3.0 / 7 Port
ราคา 950 บาท
ORICO7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) Blue
7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) Blue
USB 3.0 / 7 Port
ราคา 950 บาท
ORICO7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) Red
7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) Red
USB 3.0 / 7 Port
ราคา 950 บาท
ORICO7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) Yellow
7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) Yellow
USB 3.0 / 7 Port
ราคา 950 บาท
ORICO7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) White
7 Port USB HUB V.3.'ORICO' (H7013-U3) White
USB 3.0 / 7 Port
ราคา 950 บาท
ORICO4 Port USB HUB V.3.0 'TP-LINK' (UH400)
4 Port USB HUB V.3.0 'TP-LINK' (UH400)
USB 3.0 / 4 Port
ราคา 570 บาท
TP-LINK7 Port USB HUB V.3.0 'TP-LINK' (UH700) STrek
7 Port USB HUB V.3.0 'TP-LINK' (UH700) STrek
USB 3.0 / 7 Port
ราคา 1,190 บาท
TPLINKUSB HUB โดยทั่วไปจะมีด้วยกัน 4-6 Port แต่ก็อาจจะมีมากกว่านั้น แล้วแต่รุ่น และยี่ห้อโดยที่เมื่อเราใส่ HUB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรายังสามารถต่อ HUB เข้ากับ HUN อีกต่อหนึ่ง และอีกหลายๆ ต่อเป็นลูกโซ่ต่อไปได้ ดังนั้น ก็จะทำให้เรามี Port USB ใช้งานได้มากมาย HUB นั้นโดยปกติแล้วจะมาพร้อมกับหม้อแปลงไฟ หรือ Adapter เพื่อใช้สำรองไฟ แต่จะใช้ หรือไม่ใช้ก็ได้ แล้วเป็นสายดินอยู่แล้ว โดยจะให้กระแสไฟฟ้า 500 มิลลิแอมแปร์ที่ 5 โวลต์ ซึ่งรับมาจากคอมพิวเตอร์นั่นเอง