ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
ATX Case (NP) ITSONAS Sebre (Black/Blue)

Dimension : 440mm (L) x 140mm (W) x 350mm (H)

820 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Explore Blue-Led (Black)

Dimension : 432mm (L) x 182mm (W) x 440mm (H)

990 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Explore Red-Led (Black)

Dimension : 432mm (L) x 182mm (W) x 440mm (H)

990 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Mars (Black) Free Mouse M-02

Dimension : 415mm (L) x 180mm (W) x 480mm (H)

1,030 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Mars (Black-Red) Free Mouse M-02

Dimension : 415mm (L) x 180mm (W) x 480mm (H)

1,030 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Apollo (Black-Silver)

Dimension : 460mm (L) x 198mm (W) x 485mm (H)

1,090 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Apollo (Black-Red)

Dimension : 460mm (L) x 198mm (W) x 485mm (H)

1,090 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Apollo (Black-Green)

Dimension : 460mm (L) x 198mm (W) x 485mm (H)

1,090 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Evolution (Black/Red)

Dimension : 436mm (L) x 196mm (W) x 496mm (H)

1,090 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Evolution (White/Blue)

Dimension : 436mm (L) x 196mm (W) x 496mm (H)

1,090 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Sparkle (Black)

Dimension : 432mm (L) x 182mm (W) x 440mm (H)

1,090 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Zeal KR (Red LED)

Dimension : 470mm (L) x 180mm (W) x 460mm (H)

1,190 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Titan (Black)

Dimension : 500mm (L) x 180mm (W) x 520mm (H)

1,390 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Titan (White)

Dimension : 500mm (L) x 180mm (W) x 520mm (H)

1,390 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Sain (Black/Blue)

Dimension : 457mm (L) x 212mm (W) x 492mm (H)

1,590 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Master RGB (Black)

Dimension : 435mm (L) x 200mm (W) x 516mm (H)

1,650 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Legacy (Black-Blue)

Dimension : 500mm (L) x 200mm (W) x 515mm (H)

1,790 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Legacy (Black-Red)

Dimension : 500mm (L) x 200mm (W) x 515mm (H)

1,790 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Zoom (Black/Blue)

Dimension : 478mm (L) x 213mm (W) x 510mm (H)

1,950 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Zoom (Black/Red)

Dimension : 478mm (L) x 213mm (W) x 510mm (H)

1,950 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Buster (Black)

Dimension : 503mm (L) x 220mm (W) x 495mm (H)

1,950 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Buster (White)

Dimension : 503mm (L) x 220mm (W) x 495mm (H)

1,950 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (Black)

Dimension : 455mm (L) x 218mm (W) x 503mm (H)

1,990 1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (White)

Dimension : 455mm (L) x 218mm (W) x 503mm (H)

1,990 1Y