ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
ATX Case (NP) ITSONAS Mars (Black) Free Mouse มูลค่า 150 บาท

No Power / 2xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,000
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Mars (Black-Red) Free Mouse มูลค่า 150 บาท

No Power / 2xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,000
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Apollo (Black-Green)

No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,050
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Apollo (Black-Silver)

No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,050
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Titan (Black)

No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,390
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Titan (White)

No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,390
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Sain (Black/Red)

No Power / 3xFan / 3xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,500
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Master RGB (Black)

No Power / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,550
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Legacy (Black-Blue)

No Power / 4xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,210
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Legacy (Black-Red)

No Power / 4xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,210
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Buster (Black)

No Power / 3xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,390
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Buster (White)

No Power / 3xFan / 4xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,390
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (Black)

No Power / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,610
1Y
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB (White)

No Power / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

1,610
1Y
ATX Case ITSONAS Bullstorm (Black-Red)

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

870
1Y
ATX Case ITSONAS Ares (Black-Blue) Free Mouse มูลค่า 150 บาท

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

880
1Y
ATX Case ITSONAS Ares (Black-Green) Free Mouse มูลค่า 150 บาท

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

880
1Y
ATX Case ITSONAS Iris (Black)

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

900
1Y
ATX Case ITSONAS Iris (Black-Red)

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

900
1Y
ATX Case ITSONAS Falcon (Black-Blue) Free Mouse มูลค่า 150 บาท

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

910
1Y
ATX Case ITSONAS TAURUS KB (Black-Blue)

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

940
1Y
ATX Case ITSONAS TAURUS KR (Black-Red)

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

940
1Y
ATX Case ITSONAS TAURUS KO (Black-Orange)

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

940
1Y
ATX Case ITSONAS Dragon KB (Black-Blue)

550W / 1xFan / 2xUSB / ATX / Micro ATX / Mini ITX

940
1Y