วิธีการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์

ราคา

ท่านสามารถเช็ดได้จากหน้า ตารางราคา (www.advice.co.th/pricelist) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำราคาสินค้าไว้ (ไม่รวมราคาขนส่ง)
ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามจำนวนที่สั่งซื้อ (ต้อง Login Dealer)

จำนวนสินค้า

วิธีดูรายการสินค้าว่าปัจจุบันพร้อมขายหรือไม่ ให้สังเกตจากการลงราคาในแต่ละช่อง หากลงราคาครบทั้ง 3 ช่อง แสดงว่ามีสินค้าพร้อมขาย หากมีไม่ครบโดยมีเพียง 2 ช่องแสดงว่าจำนวนสินค้าคงเหลือไม่มาก และหากมีเพียงช่องเดียวแสดงว่าสินค้ารายการดังกล่าวหมดลงชั่วคราว แต่แจ้งราคาให้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ หากสินค้ารายการใดๆ หมดลงระหว่างวันเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อ บริษัทฯ จะจัดสินค้าส่งติดตามให้ในวันถัดไปทันที

การสั่งซื้อ

  1. ลูกค้าใหม่ ยังไม่มีรหัสลูกค้า โปรดสมัครสมาชิก คลิกที่นี่
  2. ลูกค้าที่มี Customer Code และ Password แล้ว สามารถ Log in Dealer เพื่อทำการสั่งซื้อผ่าน SOP+ ซึ่งสามารถเช็คจำนวนสินค้า และราคา Volumn ตลอดจนสามารถดูรายงานต่างๆ ได้ทันที

การขนส่ง

  1. บริษัทขนส่งจะนำส่งสินค้าให้ถึงที่ (ในพื้นที่บริการ) และเก็บค่าส่งที่ปลายทาง
  2. บริการของ การรถไฟ,การบินไทย,ไปรษณีย์ : ลูกค้าต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มากับค่าสินค้า
  3. หากต้องการให้บริษัทฯ นำส่งสินค้า ในกรุงเทพฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ มีบริการจัดส่งโดยคิดค่าขนส่งซึ่งจะแตกต่างกันตามพื้นที่
  4. ดูรายละเอียดบริษัทขนส่ง คลิกที่นี่
บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวกัน หากได้รับเอกสารการสั่งซื้อก่อน 16.00 น. ของวันสั่งซื้อ หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเลื่อนสินค้าออกไป ในวันถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าสำหรับลูกค้าท่านอื่นๆ

การตรวจรับสินค้า

ในการตรวจรับสินค้า เมื่อสินค้าส่งถึง กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันที เพื่อประโยชน์ของท่านเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ทันทีภายในวันที่ท่านรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบในทุกๆกรณี หากไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อผผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง