ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

หมดห่วงเรื่องเคลม Advice "เคลมเร็ว เคลมไว" ภายใน 20 วัน

เงื่อนไข

1. สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และสินค้าที่มีสัญลักษณ์   ในหน้าเว็บไซต์ และส่งเคลมในราชอาณาจักรฯ เท่านั้น

2. ระยะเวลาการันตี

2.1 การันตี 20 วัน : สำหรับส่งสินค้าเคลมที่สาขาที่ตั้งในอำเภอเมือง (ยกเว้น จังหวัดนครนายก, อ่างทอง, บึงกาฬ, พังงา, แม่ฮ่องสอน ,ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส)

2.2 การันตี 25 วัน : สำหรับส่งสินค้าที่อื่นๆ (ที่ไม่ใช่ข้อ 2.1)

3. การนับระยะเวลา การันตี (ตามข้อ 2) นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับเคลมให้ลูกค้า ถึงวันที่แจ้งให้ลูกค้ารับสินค้ากลับ หรือวันที่ยื่นข้อเสนออื่นๆ เช่น คืนเงิน, เปลี่ยนรุ่น เป็นต้น (การแจ้งต้องมีหลักฐาน เช่น SMS, Line, Email, Mobile App)

** หมายเหตุ **

1. ไม่นับรวมเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดของบริษัทฯ

2. สินค้าที่ส่งเคลมก่อนหน้านี้ นับเสมือนเป็นสินค้าที่ส่งเคลมในวันที่ 1 พ.ค. 2561

3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

 

การจ่ายค่าปรับให้ลูกค้า

การจ่ายชดเชยให้กับลูกค้าทั่วไปของสาขา

1. ทางระบบจะทำการส่งข้อความพร้อม “โค๊ด” การรับเงินชดเชยเข้าในข้อความตามเบอร์มือถือของลูกค้าที่ระบุไว้ตั้งแต่ตอนส่งเคลม

2. ลูกค้าสามารถนำข้อความที่มี “โค๊ด” เข้ามาใช้ที่สาขาเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า

3. ในกรณีที่ต้องการรับเงินเข้าบัญชีลูกค้าตรง ต้องแสดง “โค๊ด” เพื่อให้ทางสาขาทำการส่งเอกสารเช่นเดียวกับเอกสารขอคืนเงินเพื่อให้ปฏิบัติการสาขา ที่ส่วนกลางทำการโอนเงินคืนให้ลูกค้าตรง (โดยมีค่าธรรมเนียมการโอนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ล่ะธนาคาร / 1 รายการการโอน)

 

การจ่ายชดเชยให้กับ SHOP MINI / SHOP /ดีลเลอร์สาขา

1. ทางส่วนกลางจะทำการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง ตามหลักฐานการโอนเงินที่มีไว้ในระบบ