หมดห่วงเรื่องเคลม Advice "เคลมเร็ว เคลมไว" ภายใน 20 วัน

 

* โดยมีผลเริ่มใช้กับสินค้าที่ รับเคลมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป