การสมัครตัวแทนจำหน่าย
**เงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที
**เอกสารที่ต้องการใช้ประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย
  1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือ เจ้าของผู้จดทะเบียน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
  4. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี)
**เงื่อนไขการรักษาสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่าย จะต้องสะสมยอดภายในระยะเวลา 6 เดือน ต้องมียอดซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ถ้าลูกค้าไม่สามารถรักษายอดตามที่บริษัทกำหนดได้ ลูกค้าจะถูกปรับระดับลูกค้าเป็นขายปลีกซึ่งการปรับ ระดับลูกค้าทางบริษัทจะปรับทุก 6 เดือน ของทุกปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางโทรศัพท์ หมายเลข (02) 547-0000 กด 1
ทางแฟ็กซ์ หมายเลข (02) 5470089
ทาง E-mail
กรุงเทพ dealer_bkk@advice.co.th
ภาคกลาง dealer_center@advice.co.th
ตะวันออกdealer_east@advice.co.th
ภาคอีสาน dealer_esan@advice.co.th
ภาคเหนือ dealer_north@advice.co.th
ภาคใต้dealer_south@advice.co.th