Advice แอดไวซ์ แหล่งรวม ไอที IT, คอมพิวเตอร์ computer, โน้ตบุ๊ค notebook, แท็บเล็ต tablet, สมาร์ทโฟน Smartphone ราคาถูกใจ
การสมัครตัวแทนจำหน่าย
ก่อนอื่นทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงครับ ที่ท่านสนใจที่จะใช้บริการและซื้อ ขายกับทางบริษัทฯ สำหรับการสมัครเป็นดีลเลอร์ ง่ายๆ ครับ เพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
กรณีเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างร้าน
ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ครับ..
 1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
 4. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 ด้วยครับ (ถ้ามี)
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
"บริษัทจำกัด หรือ ห้างร้าน จะต้องสะสมยอดภายในระยะเวลา 6 เดือนต้องมียอดซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ถ้าลูกค้าไม่สามารถรักษายอดตามที่บริษัทกำหนดได้ลูกค้าจะถูกปรับระดับลูกค้าเป็นขายปลีก(11) ซึ่งการปรับระดับลูกค้าทางบริษัทจะปรับทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายน,ธันวาคม) ของทุกปี"
แฟ็กซ์ หรือ เมลล์ เอกสารดังข้างต้นส่งถึงฝ่ายขาย
ทางแฟ็กซ์ หมายเลข (02)547-0000 กด 89
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
โดยปกติบุคลธรรมดา การสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นราคาปกติ ตาม Price list ที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น หากมีความประสงค์จะสมัครเป็นดีเลอร์ ท่านลูกค้าจะต้องปฏิบัติดังนี้ คือจะต้องสะสมยอดซื้อในแต่ละเดือน โดยแจ้งให้ฝ่ายขายรับทราบ ถึงการสะสมยอดซื้อ และเป็นการแสดงให้ทางฝ่ายขายรับทราบว่า ท่านลูกค้าซื้อไป จำหน่ายอีกต่อหนึ่ง มิใช่มีจุดประสงค์ที่จะซื้อไปใช้เอง หรือแจกจ่ายให้ญาติสนิท ( ซึ่งนาน ๆ จึงจะมาใช้บริการเป็นครั้ง ๆ ) การที่ต้องสะสมยอดเนื่องจากเป็นการป้องกันราคาขายไม่ให้ลูกค้าของดีเลอร์ ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้ดีเลอร์สามารถมีกำไรจากราคาอุปกรณ์ที่ขายได้ ไม่ใช่มีกำไรแค่จากการบริการอย่างเดียวเท่านั้น การสะสมยอดซื้อ จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายเป็นการซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย อีกต่อหนึ่ง ยอดสะสมต้องเป็นการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นอย่างน้อย โดยมียอดซื้อติดต่อกันทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการสะสมยอดซื้อ ยอดซื้อรวมสะสมตั้งแต่ 80,000.00 บาทขึ้นไป ( แปดหมื่นบาทถ้วน ) ( แบ่งเป็นการซื้อได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เครื่องราคาต่อเครื่องโดยปกติจะอยู่ประมาณเครื่องละ 15,000 - 20,000 บาท ) **โดยเมื่อทำการสะสมยอดซื้อได้ตามเป้าที่ทางทีมงานแล้ว ฝ่ายขายจะทำการเปลี่ยนเงื่อนไขในการซื้อขายให้ท่านต่อไป ขั้นตอนการสะสมยอดค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นห้างร้านคาดว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนัก เนื่องจากเป็น กติกาสากลในการสมัครกับบริษัททั่วไปอยู่แล้วขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นเป็นเงื่อนไขการสมัคร ดีเลอร์ หาก มีข้อสงสัย หรือติดขัดประการใด สามารถสอบถามกับฝ่ายขายโดยตรง
เงื่อนไขการชำระเงิน..
 1. ชำระโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารครับ ( กรณีท่านลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด )
เงื่อนไขการขนส่งมีดังต่อไปนี้ครับ..
 1. ส่งทางไปรษณีย์ EMS , Kerry ( ค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้จ่ายเอง โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมกับ Order วันที่สั่งสินค้า )
 2. ส่งทางบริษัทขนส่ง ( ทาง รถยนต์ ) ภาคอีสาน = TMS ขอนแก่น, TKS โคราช, NTC / ภาคกลาง, ตะวันออก = พีแอล, เชาวลิน ทรานสปอร์ต, NTC / ภาคใต้ = HWL, SD EXPRESS / ภาคเหนือ = สยามเฟริสท์ ทัวร์, NTC
  **ลูกค้าต้องชำระค่าบริการขนส่งปลายทางครับ บริษัทฯขนส่งจะเป็นผู้เก็บเงินค่าขนส่งจากท่านเอง**
 3. ส่งทางขนส่งการรถไฟแห่งประเทศไทย ( ทุกภาคและทุกจังหวัด ที่รถไฟวิ่งผ่าน และ ขึ้นอยู่กับท่านลูกค้าเองครับ
 4. ส่งทางสายการบิน ( AIR PORT ) โดยลูกค้า ต้องเข้าไปรับสินค้าเองที่ บดท.
ในการบริการส่งสินค้าให้กับท่านลูกค้า ( ทั้ง กรุงเทพและต่างจังหวัด ) ค่าบริการขนส่ง ( เฉพาะในข้อ 1,3 และ 4 ครับ ) ทางท่านลูกค้าเป็นผู้จ่ายเองครับ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมกับ Order วันที่สั่งสินค้า
นอกเหนือจาก 4 เงื่อนไขในการบริการขนส่งแล้ว บริการขนส่งทางอื่นยังไม่มีครับ อาทิเช่น พกง. หรือ ไปรษณีย์ด่วนเก็บเงินปลายทาง เป็นต้น..
ทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณอีกครั้งครับ ที่ให้ความสนใจในบริการของเรา การติดต่อครั้งแรกอาจยุ่งยาก หากท่านมีข้อเสนอเแนะที่ จะทำให้เกิดความสะดวกแก่ท่าน เรายินดีปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ครับ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับใช้ท่านต่อ ๆ ไปในโอกาสหน้า ขอแสดงความนับถือ
ด้องการติดต่อพนักงานฝ่ายขายตามภาคของท่านสามารถใช้ E-mail ต่อไปนี้
ภาคเหนือ dealer_north@advice.co.th
ภาคใต้ dealer_south@advice.co.th
ตะวันออกdealer_east@advice.co.th
ภาคกลาง dealer_center@advice.co.th
ภาคอีสาน dealer_esan@advice.co.th
กรุงเทพdealer_bkk@advice.co.th
หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข (02) 547-0000 กด 5
AS One Register

พื้นที่เปิดรับตัวแทนจำหน่าย

ตรวจสอบอำเภอในจังหวัด


กทม และ ปริมณฑล
ภาค จังหวัด อำเภอ
กทม และ ปริมณฑล นนทบุรี บางกรวย
กทม และ ปริมณฑล นนทบุรี ไทรน้อย
กทม และ ปริมณฑล นนทบุรี ปากเกร็ด
ภาคกลาง
ภาค จังหวัด อำเภอ
ภาคกลาง กาญจนบุรี ไทรโยค
ภาคกลาง กาญจนบุรี บ่อพลอย
ภาคกลาง กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์
ภาคกลาง กาญจนบุรี ท่าม่วง
ภาคกลาง กาญจนบุรี สังขละบุรี
ภาคตะวันออก
ภาค จังหวัด อำเภอ
ภาคตะวันออก จันทบุรี โป่งน้ำร้อน
ภาคตะวันออก จันทบุรี แหลมสิงห์
ภาคตะวันออก จันทบุรี แก่งหางแมว
ภาคตะวันออก จันทบุรี นายายอาม
ภาคตะวันออก จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาค จังหวัด อำเภอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ คำม่วง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บ้านฝาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พระยืน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองเรือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สีชมพู
ภาคเหนือ
ภาค จังหวัด อำเภอ
ภาคเหนือ กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา
ภาคเหนือ กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
ภาคเหนือ ตาก บ้านตาก
ภาคเหนือ ตาก แม่ระมาด
ภาคเหนือ ตาก ท่าสองยาง
ภาคใต้
ภาค จังหวัด อำเภอ
ภาคใต้ กระบี่ เขาพนม
ภาคใต้ กระบี่ เกาะลันตา
ภาคใต้ กระบี่ อ่าวลึก
ภาคใต้ กระบี่ ปลายพระยา
ภาคใต้ กระบี่ ลำทับ
สปป. ลาว
ภาค จังหวัด อำเภอ
สปป. ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ เวียงจันทน์
สปป. ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ เวียงจันทน์