ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

ดีลเด็ด! Laser Work from home เช่าเครื่องสุดคุ้ม สูงสุด 6 เดือนพร้อมส่วนลดพิเศษ ซื้อหมึกพิมตลอดอายุสัญญา

ดีลเด็ด! Laser Work from home เช่าเครื่องสุดคุ้ม สูงสุด 6 เดือนพร้อมส่วนลดพิเศษ ซื้อหมึกพิมพ์ตลอดอายุสัญญา

พิเศษ สำหรับลูกค้าองค์กรเท่านั้น

 

แพ็คเช่าราย 3 เดือน

แพ็คเช่าราย 6 เดือน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ    

MFCL2700D จำนวน 1 เครื่อง

ผงหมึกที่ติดไปพร้อมเครื่อง 2,600 หน้า

MFCL2700D จำนวน 1 เครื่อง

ผงหมึกที่ติดไปพร้อมเครื่อง 2,600 หน้า

 

สามารถซื้อผงหมึกรุ่น TN-2380 ราคาพิเศษ 1,890 บาท

จากราคาปกติ 2,130 บาท 

สามารถซื้อผงหมึกรุ่น TN-2380 ราคาพิเศษ 1,890 บาท

จากราคาปกติ 2,130 บาท   

ค่าเช่ารายเดือน

1,500 บาท 

1,000 บาท 

 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

- โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าองค์กรเท่านั้น

- ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนีั - 31 พ.ค. 63 

 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)