ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

เมื่อซื้อการ์ดจอ AORUS / GIGABYTE รุ่น RTX 2060 / 70 / 80 SUPER, RTX 2080Ti แลกรับ AORUS USB limited edition 32GB

ระยะเวลากิจกรรม Promotion Period:

ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ : 1 - 31 พฤษภาคม 2563

ลงทะเบียนภายในระยะเวลา : 6 มิถุนายน 2563

 

รายละเอียดกิจกรรม Event Details: เมื่อซื้อการ์ดจอ AORUS / GIGABYTE รุ่น RTX 2060 / 70 / 80 SUPER, RTX 2080Ti
แลกรับ AORUS USB limited edition 32GB

 

วิธีการแลกรับของรางวัล How to claim:

1. ลงทะเบียนแลกรับได้ที่ https://th.aorus.com/game_bundle.php?Page=493#_=_ พร้อมแนบรูปถ่ายใบเสร็จสินค้าที่แสดงชื่อรุ่นและราคาที่เห็นได้อย่างชัดเจน
2. ถ้าลูกค้ามีใบเสร็จสินค้าที่มากกว่า 1 ใบ ให้ถ่ายรูปใบเสร็จทั้งหมดให้อยู่ภายในรูปเดียวกัน
3. จำกัดสิทธิ์ในการได้รับของแถม 1 คนต่อ 1 ชิ้นในแต่ละประเภทของรางวัล
4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
5. ของรางวัลไม่มีการรับประกัน
6. ของรางวัลจะจัดส่งหลังหมดระยะเวลากิจกรรมเป็นต้นไป
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> 
https://th.aorus.com/event-detail.php?i=1420