ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB ACER 12V (4.8*1.7mm) 3.00A SkyHorse

Adapter NB Acer 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm

550 1Y
Adapter NB ACER 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A PowerMax

Adapter NB Acer 18.5V - 3.5A /4.8 x 1.7mm

590 1Y
Adapter NB ACER 18.5V (4.8*1.7mm) 3.5A SkyHorse

Adapter NB Acer 18.5V - 3.5A / 4.8 x 1.7mm

460 1Y
Adapter NB ACER 19V (2.5*0.7mm) 2.1A SkyHorse

Adapter NB Acer 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm

460 1Y
Adapter NB ACER 19V (3.0*1.1mm) 2.37A PowerMax

Adapter NB Acer 19V - 2.37A /3.0 x 1.1mm

590 1Y
Adapter NB ACER 19V (3.0*1.1mm) 2.37A SkyHorse

Adapter NB Acer 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm

460 1Y
Adapter NB ACER 19V (3.0*1.1mm) 2.37A Threeboy

Adapter NB Acer 19V (3.0*1.1mm) 2.37A

450 1Y
Adapter NB ACER 19V (4.0*1.35mm) 2.37A PowerMax

Adapter NB Acer 19V - 2.37A /4.0 x 1.35mm

590 1Y
Adapter NB ACER 19V (4.0*1.35mm) 2.37A Threeboy

Adapter NB Acer 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm

450 1Y
Adapter NB ACER 19V (4.8*1.7mm) 4.74A Bullet SkyHorse

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 4.8 x 1.7mm

590 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 2.37A Original ประกัน Advice

Adapter NB Acer 19.0V - 2.73A / 5.5 x 1.7mm

1,100 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.16 SkyHorse

Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 1.7mm

460 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.16A ThreeBoy

Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 1.7mm

360 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.42A OEM

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm

750 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.42A Original ประกัน Advice

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm

1,100 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.42A Original เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm

1,100 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 3.42A ThreeBoy

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm

330 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A OEM

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm

780 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A Original ประกัน Advice

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm

1,200 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A Original เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm

1,200 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A PartNB

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm

550 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A PowerMax

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm

550 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A SkyHorse

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm

360 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 4.74A ThreeBoy

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm

360 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 7.1A OEM

Adapter NB Asus 19V - 7.1A / 5.5 x 1.7mm

950 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 7.1A Original ประกัน Advice

Adapter NB Acer 19V - 7.1A / 5.5 x 1.7mm

1,350 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*1.7mm) 7.1A Original เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Acer 19V - 7.1A / 5.5 x 1.7mm

1,350 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.16A PartNB

Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 2.5mm

540 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.16A Power Max

Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 2.5mm

620 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.16A SkyHorse

Adapter NB Acer 19V - 3.16A / 5.5 x 2.5mm

460 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A OEM

Adapter NB ACER 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm

750 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original ประกัน Advice

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm

1,100 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm

1,100 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PartNB

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm

540 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Power Max

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm

550 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse

Adapter NB Acer 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm

460 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A OEM

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm

780 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm

1,200 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm

1,200 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm

550 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PowerMax

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm

620 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 4.74A SkyHorse

Adapter NB Acer 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm

420 1Y
Adapter NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 9.5A Original เสียเปลี่ยนตัวใหม่

Adapter NB Acer 19V - 9.5A / 5.5 x 2.5mm

1,400 1Y
Adapter NB ACER. SWITCH 12V (3.0*1.0mm) 1.5A

Adapter NB Acer SWITCH 12V - 1.5A / 3.0 x1.0mm

550 1Y
Adpater NB ACER 19V (5.5*2.5mm) 7.1A Original ประกัน Advice

Adapter NB Acer 19V - 7.1A / 5.5x 2.5mm

1,400 1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A Original ประกัน Advice (สีขาว)

Adapter NB Asus 12V - 3A / 4.8 x 1.7mm

1,100 1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A PartNB

Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm

540 1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A PowerMax

Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm

550 1Y