เข้าชม 1627 ครั้ง

Bitdefender Antivirus Plus 2019 (3Desktop)

by Bitdefender

  • Best antivirus protection against threats on Windows PCs
  • Optimized performance preserves speed and battery life
  • Multi-layer ransomware protection now with ransomware remediation NEW
  • Includes privacy tools such as Bitdefender VPN and Bitdefender Safepay
  • Comprehensive Support 24/7
ราคา 559 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน
Arriving (1-3 days)

รายละเอียด Bitdefender Antivirus Plus 2019 (3Desktop)


Brand Bitdefender
Model Bitdefender (Plus) 2019
System Requirements Windows
MINIMUM SYSTEM REQUIRMENTS
Operating System: Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10
CPU: Dual Core 1.6 GHz processor
Memory (RAM): 1 GB
Available free hard disk space: 2 GB free space
Central
Google Chrome
- Minimal: 34
- Recommended: 43
Mozilla Firefox
- Minimal: 30
- Recommended: 39
Internet Explorer
- Minimal: IE 10
- Recommended: IE 11
Description Protection
- Complete Real-Time Data Protection
- Advanced Threat Defense
- Multi-Layer Ransomware Protection
- Web Attack Prevention
- Anti-Phishing
- Anti-Fraud
- Rescue Mode

Performance
- Autopilot
- Bitdefender Photon™
- Global Protective Network
- Game, Movie and Work Modes
- Battery Mode

Privacy
- Bitdefender VPN
- Safe Online Banking
- Social Network Protection
- Password Manager
- File Shredder
- Vulnerability Assessment
เข้าชม 1627 ครั้ง