ข่าวไอที / สมาชิกบัตร KTC รับ Cash Back สูงสุด 15% เมื่อช้อปที่ Advice Online

เรื่องนี้โดนใจไลค์หน่อย โพสโดย admin เมื่อ 2017/03/03 | เข้าชม 4088 ครั้ง
KTC ONLINE PROMOTION
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เพียงช้อปออนไลน์ที่ Advice Online
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ
 
 
รับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับการช้อปออนไลน์ ทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก
รับเครดิตเงินคืน 15% พร้อมรับส่วนลด / สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชั้นนำที่เข้าร่วมรายการ
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน ผ่านทาง www.ktc.co.th/shoponline และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เพื่อซื้อสินค้า/บริการในช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ทุกสกุลเงิน) ต่อรายการเท่านั้น โดยจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิต, อีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และระบุรายชื่อเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน ที่ใช้จ่ายออนไลน์  ในกรณีการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก และอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 15% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับเคทีซี ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่มีอยู่
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการผ่าน www.ktc.co.th/ushop และรายการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน www.ktcworld.co.th สมาชิกสามารถเลือกใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อต่อรายการ แลกรับส่วนลด 15% บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ทั้งนี้ รายการที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันทีบนเว็บไซต์ดังกล่าว จะไม่สามารถนำมาแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก ยกเว้นกรณีเป็นรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดได้ทันที สมาชิกต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ตามขั้นตอนที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 5 
 7. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เป็นรายเดือนปฏิทินตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ในกรณีที่คะแนนสะสมมีจำนวนน้อยกว่ายอดค่าใช้จ่าย ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 9. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกเครดิตเงินคืนที่มอบคืนทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 10. เครดิตเงินคืนที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
 12. กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
 
ตัวอย่างการคำนวณคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
1) สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์จำนวน 2,500 บาท และ 5,700 บาท ในวันที่ 8 มี.ค. 60 จากเว็บไซต์ที่ร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในเดือน มี.ค. 60
ดังนั้นเมื่อสิ้นรอบปฎิทินเดือน มี.ค. 60 เคทีซีจะดำเนินการแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 8,200 คะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 15% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,230 บาท และโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 30 วันนับจากวันที่ 31 มี.ค. 60
8 มี.ค. 60 > 2,500 บาท > 5,700 บาท > Register ระบุรายการ แลกคะแนนสะสม เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15%
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แลก จำนวน 1,230 บาท ภายใน 30 วัน
หักคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 8,200 คะแนน
ยอดใช้จ่ายออนไลน์ จำนวน 8,200 บาท หลังทำการลงทะเบียน
 
2) สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน ในวันที่ 30 เม.ย. 60 สำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์จำนวน 5,500 บาท และ 1,300 บาท ที่เกิดขึ้นในวันที่ 4 มี.ค. 60 และ 29 เม.ย. 60 ตามลำดับ จากเว็บไซต์ที่ร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในเดือน เม.ย. 60
ดังนั้น เมื่อสิ้นรอบปฎิทินเดือน เม.ย. 60 เคทีซีจะดำเนินการแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เฉพาะจำนวน 1,300 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 15% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 195 บาท และโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 30 เม.ย. 60 
ส่วนยอดใช้จ่ายออนไลน์จำนวน 5,500 บาทที่เกิดก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรฯ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
4 มี.ค. 60 > 5,500 บาท
29 เม.ย. 60 > 1,300 บาท
30 เม.ย. 60 > Register ระบุรายการ แลกคะแนนสะสม เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15%
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แลก จำนวน 195 บาท ภายใน 30 วัน
หักคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 1,300 คะแนน
ยอดใช้จ่ายออนไลน์ จำนวน 1,300 บาท หลังทำการลงทะเบียน
 
3) สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน สำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์จำนวน 4,500 บาท และ 2,600 บาท ในวันที่ 8 พ.ค. 60 จากเว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ได้ร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ดังนั้น เมื่อสิ้นรอบปฎิทินเดือน พ.ค. 60 เคทีซีจะดำเนินการแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 7,100 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 10% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 710 บาท และโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 31 พ.ค. 60
8 พ.ค. 60 > 4,500 บาท > 2,600 บาท > Register ระบุรายการ แลกคะแนนสะสม เพื่อรับเครดิตเงินคืน 10%
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แลก จำนวน 710 บาท ภายใน 30 วัน
หักคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 7,100 คะแนน
ยอดใช้จ่ายออนไลน์ จำนวน 7,100 บาท หลังทำการลงทะเบียน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

เรื่องแนะนำ

Advice Holdings Group Co.,Ltd.
          Western Digital เปิดตัวไดร์ฟรุ่นใหม่ที่จะทำให้ SSD ต้องยอมแพ้ แม้ความเร็วในการใช้งานจะไม่สูงเท่า แต่ WD Red Drive นี้มีความจุสูงถึง 10TB ในตัวเดียว Red Series ถูกออกแบบเพื่อใช้งานเป็น RAID ของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และธุรกิจขนาดเล็กจำพวก SME โดยจะถูกจูนเฟิร์มแวร์ให้ทำงานเป็น NAS ได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆ และีมีฟีเจอร์อย่าง Time-Limited Error Recovery จริงๆ แล้ว Red Series ไม่ใช่ของใหม่เท่าไหร่ โดยทาง WD ทำมาขายแล้ว 5 ปี ตั้งแต่สมัย 4TB ยังเป็นของใหม่ โดย Red Series จะมีความเร็วรอบที่ 5400 รอบต่อนาที ขณะที่รุ่น Red Pro จะมีความเร็วรอบเพิ่มเป็น 7200 รอบต่อนาที Western Digital เตรียมวางจำหน่ายฮาร์ดดิสก์ซีรีส์ดังกล่าวตั้งแต่ 17 มิถุนายนเป็นต้นไป บ้านเรายังไม่รู้จะขายเมื่อไหร่ แต่ถ้าใครใช้งาน NAS ก็อาจจะลองพิจารณารุ่นนี้ดูครับ ขอขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.overclockzone.com 

Advice Holdings Group Co.,Ltd.
          CORSAIR® ผู้นำด้านเมมโมรีสมรรถนะสูง ฮาร์ดแวร์สำหรับเกมมิ่ง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับโลก วันนี้ได้เปิดตัวเก้าอี้สำหรับเกมมิ่งตัวแรกของค่าย T1 RACE ที่ได้แรงบันดาลใจจากเบาะนั่งรถแข่ง สร้างขึ้นมาเพื่อความทนทานและสะดวกสบายในการใช้งาน T1 Race นั้นจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลน์ผลิตภัณฑ์เกมมิ่งตั้งแต่เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟังเฮดเซ็ท และแผ่นรองเม้า เพื่อสร้างประสบการณ์ขั้นสูงสุดแก่นักเล่นเกมที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ด้วยโครงสร้างทำจากโครงเหล็กและบุด้วยโฟมรองนั่งหนาแน่น T1 Race นั้นจะมีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะที่ที่พักแขนแบบ 4D Movement จะสามารถยกขึ้นลง ขยับหมุนเปลี่ยนทิศทางได้อย่างอิสระ ทำให้เกมเมอร์รู้สึกสบายในทุกช่วงเวลาที่ใช้งาน ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ T1 RACE เป็นเก้าอี้สำหรับเกมมิ่งที่เหมาะสมกับโต๊ะเกมมิ่งของคุณที่สุด ด้วยวัสดุหุ้มพื้นผิวที่ทำจากหนัง PU มีตัวเลือกให้เลือกมากถึง 5 เฉดสี คุณสามารถเลือกเก้าอี้ T1 RACE สีที่เหมาะกับสไตล์ของคุณได้ตั้งแต่สีเหลือง ขาว น้ำเงิน แดง และสีทริมดำ ด้วยลักษณะการเดินด้ายด้วยสีที่แมทช์กันเช่นเดียวกับที่จะพบได้ในเบาะรถยนต์ ล้อเลื่อนแบบไนลอน ที่มักเป็นออพชันอัพเกรดในเก้าอี้ออฟฟิศ หรือเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไป มีพร้อมมาให้ในเก้าอี้ T1 RACE ตั้งแต่แรก เพื่อให้มั่นใจในความลื่นไหลในการเลื่อนไปในทุก ๆ สภาพพื้นผิว ด้วยดีไซน์สไตล์เบาะรถแข่ง T1 RACE ที่มาพร้อมกับหมอนรองคอและรองกระดูกสันหลังช่วงล่าง (lumbar support) ที่หุ้มด้วยหนัง PU ที่สามารถปรับเพื่อรองรับการใช้งานเล่นเกมในตลอดทั้งวันได้ง่าย ที่พักแขนแบบ 4D-movement ที่สามารถปรับได้ทั้งความสูง ความกว้าง ตำแหน่ง และมุมงอของข้อซอกที่จะสามารถใช้งานแขนได้อย่างเหมาะเจาะเมื่อต้องการ โครงสร้างทำจากเหล็กพร้อมตัวปรับยกแบบ Class 4 gas lift ที่จะทำให้การปรับความสูงขึ้นลงเป็นไปได้อย่างลื่นไหล ในขณะที่ตัวที่นั่งเองสามารถปรับมุมเอียงขึ้นได้ 10 องศา และสามารถปรับเอนนอนได้ตั้งแต่ 90 จนถึง 180 องศา ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดของ T1 RACE โลโกของ CORSAIR จะพิมพ์ไว้อย่างสวยงามและมีรสนิยมอยู่ที่บริเวณด้านหลังของเก้าอี้ และแสตมป์ทำผิวนูนบางๆเป็นโลโก CORSAIR ไว้ที่บริเวณที่พิงหัว เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับความสะดวกสบายสูงสุดตลอดการใช้งาน ราคาและการจัดจำหน่าย T1 RACE Gaming Chair นั้นจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและตัวแทนกระจายสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก CORSAIR พร้อมการรับประกันแบบทั่วโลกนานถึง 2ปี พร้อมทีมสนับสนุนด้านบริการหลังการขายสำหรับลูกค้า สำหรับราคาในแต่ละพื้นที่ กรุณาติดต่อเซลส์หรือ PR ประจำภูมิภาคของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมได้ที่ http://www.corsair.com/t1-race-gaming-chair  รูปผลิตภัณฑ์ กรุณาเข้าชมได้ที่  https://corsair.sharefile.com/d-sab6948e44ca40dba  ขอขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.overclockzone.com

Advice Holdings Group Co.,Ltd.
ในปัจจุบันแม้ว่า Tablet,Smart Phone จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมาก แต่การใช้งาน Desktop PC ก็ยังคงความจำเป็นอยู่ดี อย่างน้อยๆ ก็เรื่องประสิทธิภาพและขนาดหน้าจอ แต่การซื้อ Desktop PC มาตั้งโต๊ะแบบสมัยก่อนมันก็คงจะแลดูเชยเกินไปและกินเนื้อที่พอสมควร จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถลดความยุ่งยากลงได้และให้มันเหลือสายไฟเพียงแค่เส้นเดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์ PC แบบ All-in-One (AIO) คือคำตอบ ข้อมูลสเปคเบื้องต้น CPU : Intel Core i5-7200U (2.50 GHz 3M Cache, up to 3.10 GHz) GPU : NVIDIA® GeForce 930MX 2GB Ram : 4 GB DDR4 2133MHz Harddisk : 1 TB 5400 RPM Display : 21.5 นิ้วแบบ 16:9 Wide Screen ขนาด Full HD 1920×1080, LED-backlight Connector : 1 x USB 2.0, 1 x Audio Jack(s) (Mic/Headphone Combo), 4 x USB 3.1 Gen 1, HDMI, LAN, Kensington Lock, DC-in, SD Card Reader/ SDHC/ SDXC Network : Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V4.1 OS : Endless OS ตัวเครื่องมาพร้อมคีย์บอร์ดและเมาส์ไวเลส น้ำหนัก 4.56 กิโลกรัม ประกัน 3 ปี Onsite by Asus ราคา 21,990 บาท การใช้งาน สำหรับเจ้าตัว Asus Vivo AiO V221IC มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Endless OS ซึ่งเป็นระบบฟรีที่มีลักษณะการทำงานดูคล้ายคลึงกับระบบ Mac OS พอสมควร สามารถใช้ได้การทำงานเอกสารหรือใช้เพื่อการศึกษาเป็นหลัก โดยมีโปรแกรมพื้นฐานแนบมาภายในระบบปฏิบัติการภายในทันทีทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น มี Application มาให้มากกว่า 100 ตัว อีกทั้งยังสามารถรองรับการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย ส่วนหากเพื่อนอยากใช้งาน Windows ก็สามารถลงได้เช่นกัน โดยลง Windows ผ่านพอร์ท USB ซึ่งเจ้าเครื่องนี้ก็ให้มาสเปคแบบกลางๆ ไม่ได้หวือวาอะไร ด้วย CPU ที่เป็น Intel Core i5-7200U รุ่นประหยัดพลังงาน การ์ดจอแยก NVIDIA® GeForce 930MX 2 GB และ Ram 4 GB DDR4 ซึ่งรุ่นนี้เหมาะสำหรับทำงานเอกสาร เล่นเกมออนไลน์เบาๆ หรือนำมาดูหนัง ฟังเพลง ตกแต่งภาพนิดหน่อย ไม่เหมาะกับการเอามาเล่นเกมหนักหรือทำงานสูงๆ       หน้าจอเป็นแบบขนาด 21.5 นิ้ว LED widescreen Full HD มุมกว้าง 178 องศา ไม่ว่าจะมุมมองไหนก็ให้สีที่ไม่ผิดเพี้ยน ตัวจอสามารถขยับเงย-ก้มได้ในระดับหนึ่ง พร้อมกล้องคุณภาพ HD อยู่กล้างหน้าจอและมีไมค์ตัดเสียงให้สองตัว ส่วนระบบเสียงเป็นแบบ SonicMaster Premium ที่มีตัวลำโพง 2 ดอกขนาดใหญ่ จึงทำให้เสียงที่ออกมามีคุณภาพดียิ่งขึ้น แยกเสียงซ้ายขวาชัดเจน และมีเสียงดังพอสมควร ทำให้ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมได้อรรถรสเพิ่มขึ้น    ด้านหลังตัวเครื่องก็มีพอร์ทต่างๆ มาให้ครบครันเลยทีเดียว ทั้ง USB 3.1 Gen 1 จำนวน 4 ช่อง, USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง, HDMI, LAN และ SD Card Reader แถมตัวเครื่องทีขอบที่ค่อนข้างบางเพียง 7.2 mm ทำให้ดูสวยงามพอสมควรไม่เกะกะพื้นที่ ซึ่งไม่ว่าจะวางมุมไหนของห้องก็ดูสวยงามเป็นอย่างดี ส่วนขอบด้านข้างซ้ายจอจะมี USB 2.0 ให้ 1 ช่อง และขอบด้านขวาจะมีรูเสียบหูฟังและไมค์แบบ Combo 1 ช่อง สรุป เจ้า Asus Vivo AiO V221IC ดูน่าจะมองเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่พื้นที่จำกัด ไม่ชอบอะไรที่เกะกะและอยากได้เครื่องที่วางแล้วสบายตา ไม่ได้เน้นสเปคที่ต้องแรงไว้ก่อน ซึ่งเจ้าเครื่องนี้มาพร้อมกับเมาส์และคีย์บอร์ดแบบ Wireless แถมมาให้เสร็จสรรพในกล่อง และยังรวมไปถึงกล้องเว็บแคม, ไมค์ตัดเสียง และการเชื่อมตัวไร้สายอย่าง Wireless และ Bluetooth ในตัว เสมือนกับโน้ตบุ๊คที่มีหน้าจอขนาดใหญ่นั่นเอง แถมการรับประกัน 3 ปีเต็มแบบ On-site Sevice ในราคาเพียง 21,990 บาท เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆ เลยทีเดียวครับ ข้อดี หน้าจอขอบบางมากเพียง 7.2 mm ระบบเสียงแบบ SonicMaster Premium ให้เสียงคุณภาพดีมาก การรับประกัน 3 ปีเต็ม On-site Service มีเมาส์กับคีย์บอร์ด Wireless มาให้ด้วยในกล่อง ตัวเครื่องมาพร้อมกับ Endless OS สามารถใช้งานพื้นฐานได้สบายๆ ด้วยไม่จำเป็นต้องลง Windows ข้อสังเกต สเปคที่ได้เป็น i5-7200U รุ่นประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพธรรมดา การแกะอัพเกรดทำได้ยาก ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.asus.com รูปภาพเพิ่มเติม          ขอบคุณแหล่งที่มา : https://notebookspec.com สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้าน Advice กว่า 390 สาขาทั่วประเทศ https://www.advice.co.th/ หรือสนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ : https://online.advice.co.th

Advice Holdings Group Co.,Ltd.
ASUS Zenbook UX430 โน๊ตบุ๊ค Full option มาพร้อมดีไซน์ความสวยงามและความทันสมัย ด้วยจอภาพขนาด 14 นิ้ว บนตัวเครื่องขนาด 13 นิ้ว ASUS Zenbook UX430 นั้นแตกต่างจากอัลตราบุ๊คทั่วๆ ไป เพราะมันมาพร้อมความสวยงามและความทันสมัย และ Zenbook UX430 คือ ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีความแตกต่าง ด้วยจุดเด่นที่จอภาพขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมขอบจอดีไซน์บางในขนาดตัวเครื่องที่เท่าเดิม โน้ตบุ๊ค ZenBook ซีรี่ย์ มีชื่อเสียงด้านคุณภาพของจอภาพที่ยอดเยี่ยม ที่มีความโดดเด่นทางด้านดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูสง่างาม ได้เปิดตัว ASUS Zenbook UX430 โน๊ตบุ๊ครุ่นที่ถูกออกแบบมาให้สามารถพกพาไปได้ในทุกๆ ที่ตามไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคุณ เหมาะสมสำหรับการใส่ในกระเป๋าเอกสาร โดยมีความหนาเพียง 15.9 มม และมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพียง 1.25 กก. ทำให้ไม่เป็นภาระในการพกพาสำหรับคุณ แต่แฝงด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน สิ่งที่ทำให้ ASUS Zenbook UX430 โดนเด่นกว่าโน๊ตบุ๊คอื่นๆ คือ การมีหน้าจอขนาด 14 นิ้วในขณะที่มีขนาดตัวเครื่องใกล้เคียงกับโน๊ตบุ๊คหน้าจอ 13 นิ้ว ทั่วไป ที่เหมาะสำหรับการพกพาและขนาดหน้าจอที่เหมาะกับการทำงาน เพิ่มพื้นที่การมองที่กว้างกว่าในการใช้งาน ด้วยน้ำหนักตัวเครื่องที่เบากว่า ภาพคมชัดด้วยจอภาพ IPS รองรับการแสดงผลแบบ Full HD พร้อมด้วยคีย์บอร์ดแบบ backlit ขนาด full-size ที่ให้สัมผัสแป้นพิมพ์นุ่มสบาย ด้วยระยะปุ่มกดบางเพียง 1.4 มม.  อุ่นใจด้วยการรับประกันถึง 2 ปี ด้วยตัวเครื่องมาพร้อมแบตเตอรี่สุดอึด ใช้ได้นานสูงสุดถึง 9 ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานกว่ารุ่นอื่นๆ ถึง 3 เท่า การเข้าถึง ZenBook UX430 ของคุณจะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายดายและมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณเซ็นเซอร์แสกนลายนิ้วมือที่ติดตั้งในทัชแพดและ Windows Hello ไม่มีความจำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านในทุกๆ ครั้งที่เข้าใช้งานเครื่อง เพียงแค่สัมผัสเดียว ทุกอย่างก็เรียบร้อย! ASUS Zenbook UX430 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊ค Full option แต่ดีไซน์เรียบหรู   Special Thanks : https://www.asus.com สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.advice.co.th/ หรือ สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่ : https://online.advice.co.th **สเปคสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสินค้า

Advice Holdings Group Co.,Ltd.
กองทัพของหน่วยประมวลผล Ryzen จากทาง AMD นั้นยังไม่หมดครับ เนื่องจากว่าล่าสุดนั้นทาง AMD ได้เปิดตัวสุดยอดหน่วยประมวลผลที่มาพร้อมกับแกนการประมวลผล 16 Cores/ 32 threads ในชื่อรุ่นว่า Ryzen Threadripper ซึ่งหน่วยประมวลผลดังกล่าวนั้นได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการความแรงเป็นพิเศษ โดยจะพร้อมวางจำหน่ายในช่วงฤดูร้อน(ของสหรัฐฯ) ในช่วงเร็วๆ นี้ครับ สำหรับ Ryzen Threadripper นั้นได้ถูกวางตำแหน่งเอาไว้ต่อกรกับหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Broadwell-E และ Skylake-E ของทาง Intel ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลที่แรงเป็นพิเศษ(HEDT) โดยเฉพาะครับ อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นทาง AMD ยังไม่ได้เผยออกมาครับว่า Ryzen Threadripper นั้นจำเป็นจะต้องใช้งานคู่กับเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับชิปเซ็ทใหม่หรือสามารถใช้กับชิปเซ็ทเดิมได้เลยครับ นอกไปจากนั้นแล้วทาง AMD ยังได้เปิดตัวหน่วยประมวลผลที่เป็น Ryzen APU ที่มาพร้อมกับชิปกราฟิกแบบฝังในหน่วยประมวลผลด้วย โดยชิป APU รุ่นดังกล่าวนี้นั้นจะมาพร้อมกับแกนการประมวลผล 4 Cores / 8 threads และชิปกราฟิกแบบฝังนั้นจะใช้สถาแัตยกรรม Vega ใหม่ที่ตามข่าวนั้นบอกเอาไว้ว่าจะมีการเปิดตัวในงาน Computex 2017 ที่จะถึงในช่วงสิ้นเดือนนี้ครับ ยังครับยังไม่หมด ทาง AMD ยังได้เปิดตัวหน่วยประมวลผลสำหรับเครื่อง Server หรือ Data Center ซึ่งมาพร้อมกับรหัสการเรียกว่า Epyc ที่เป็นชื่อใหม่ของ Naples โดยตัวหน่วยประมวลผลจะมาพร้อมกับแกนการประมวลผล 32 Cores / 64 threads รองรับ 128 PCIe 3.0 Lanes พร้อมทั้งสามารถใช้งานกับหน่วยความจำได้สูงสุดถึง 8 ช่องสัญญาณต่อ socket รวมแล้วคิดเป็น 16 DDR 4 ต่อช่องหรือ 32 DIMM สำหรับ 2-socket รวมแล้วสามารถใช้งานหน่วยความจำได้สูงสุดถึง 4 TB ครับ ขอบคุณแหล่งที่มา : https://notebookspec.com