ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
กระเป๋า (ถือ) NB 052 (Black) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ) 15"

290
กระเป๋า (ถือ) NB 052 (Blue) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ) 15"

290
กระเป๋า (ถือ) NB 052 (Gray) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ) 15"

290
กระเป๋า (ถือ) NB BG004 (Gray) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ)

340
กระเป๋า (ถือ) NB 053 (Black) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ) 13"

370
กระเป๋า (ถือ) NB 053 (Blue) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ) 13"

370
กระเป๋า (ถือ) NB 053 (Dark Gray) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ) 13"

370
กระเป๋า (ถือ) NB 053 (Light Gray) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ) 13"

370
กระเป๋า (ถือ) NB 053 (Purple) 'Ideapac'

กระเป๋า(ถือ) 13"

370
กระเป๋า (เป้) NB 054 (Black) 'Ideapac'

กระเป๋า(เป้) 15.6"

450
กระเป๋า (เป้) NB 054 (Blue) 'Ideapac'

กระเป๋า(เป้) 15.6"

450
กระเป๋า (เป้) NB 054 (Gray) 'Ideapac'

กระเป๋า(เป้) 15.6"

450
1