ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

Adapter NB HP/COMPAQ (7.4*5.0 mm)

ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'Magic Tech' Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'Magic Tech'
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
240
195
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A ThreeBoy Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
355
315
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A SkyHorse Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A SkyHorse
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
360
320
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A PowerMax Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A PowerMax
Adaptor NB HP : 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
650
610
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V หัวเข็ม 3.5A OEM Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V หัวเข็ม 3.5A OEM
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
645
605
Adapter NB CQ/HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB CQ/HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1,020
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'Genuine' Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'Genuine'
Adapter NB HP 18.5V - 3.5A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1,020
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A 'Magic Tech' Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A 'Magic Tech'
Adapter NB HP 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
270
230
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A ThreeBoy Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
390
340
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A SkyHorse Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A SkyHorse
Adaptor NB HP : 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
410
370
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V หัวเข็ม 4.74A OEM Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V หัวเข็ม 4.74A OEM
Adapter NB HP 19.0V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
645
605
Adapter NB CQ/HP (7.4*5.0 mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB CQ/HP (7.4*5.0 mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB HP 19V - 4.74A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1,020
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A SkyHorse Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A SkyHorse
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
570
540
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A ThreeBoy Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A ThreeBoy
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
570
540
Adapter NB CQ/HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB CQ/HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB HP 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
650
610
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A 'Genuine' Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A 'Genuine'
Adaptor NB HP : 18.5V - 6.5A / 7.4 x 5.0mm
1,320
1,240
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 7.89A 'Genuine' Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 7.89A 'Genuine'
Adapter NB HP 19V - 7.89A / 7.4 x 5.0mm
1,320
1,240