ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Adapter NB LENOVO (USB)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / USB Tip
1,090
1,020
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / USB Tip
950
900
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 19.5V - 7.7A / USB
1,320
1,240
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 19.5V - 7.7A / USB
1,320
1,240
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A OEM Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A OEM
19.5V / 7.7A / USB Tip
790
750
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
270
230
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
290
245
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A SkyHorse Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
360
320
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A SkyHorse Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
410
370
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A PowerMax Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
490
445
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.5A SkyHorse Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 6.5A / USB Tip
570
540
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25/ USB
950
900
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB
950
900
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 6A / USB
1,790
1,680
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 2A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 2A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / YOGA USB
1,490
1,420
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 3.25A 'Genuine' Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 3.25A 'Genuine'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / YOGA USB
1,780
1,690