Adapter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 2.31A PartNB
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
540
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 2.31A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
670
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 2.31A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
390
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 3.34A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 4.5 x 3.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 4.62A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) Slim 2.31A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 3.34A PartNB
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
540
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 3.34A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
670
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 3.34A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
420
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 3.34A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
620
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 4.62A PartNB
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
550
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 4.62A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
690
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 4.62A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
620
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) 4.62A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.4 x 5.0mm
420
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.4*5.0mm) Slim 3.34A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (7.5*5.0mm) 4.62A Original ประกัน Advice
Adapter NB Dell 19.5V - 4.62A / 7.5 x 5.0mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V Bullet 3.34A Original ประกัน Advice
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A
1,200
1Y
Adapter NB DELL 19V (5.5*1.7mm) mini 1.58A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 1.7mm
320
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19V (5.5*2.5mm) 1.58A PartNB
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
520
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19V (5.5*2.5mm) 1.58A PowerMax
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
530
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19V (5.5*2.5mm) 1.58A SkyHorse
Adapter NB Dell 19V - 1.58A / 5.5 x 2.5mm
525
25vip
1Y
Adapter NB DELL 19.5V (4.5*3.0mm) 2.31A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
400
1Y
Adapter NB DELL : OEM 19.5V ( 7.4*5.0mm)
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
550
1Y
Adapter NB DELL : OEM19.5V( 7.4*5.0mm)
Adapter NB Dell 19.5V - 3.34A / 7.4 x 5.0mm
590
1Y

อะแดปเตอร์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยให้เราได้ใช้งานโน๊ตบุ๊ค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะแดปเตอร์ที่ใช้กับโน๊ตบุ๊ค ก็มีหลายๆ ยี่ห้อ หลายแบบ หลายสเป็ค แต่สิ่งที่เหมือนๆ กันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC มาทำการแปลงให้เป็นกระแสไฟตรงที่ระดับแรงไฟทางด้าน output ประมาณ 20 V.DC ที่ระดับกระแสประมาณ 3 Amp 

อะแดปเตอร์ที่ Advice วางจำหน่าย 
ACER, ASUS, DELL, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA, UNIVERSAL

การเสียบอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างถูกต้อง 
ยกตัวอย่าง HP Pavilion เสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port ที่
โน๊ตบุ๊คก่อน จากนั้นจึงเสียบปลั๊กสาย อะแดปเตอร์ เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วง หรือยี่ห้อ MAC (Apple) จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยให้เสียบปลั๊กสายอะแดปเตอร์เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วงก่อน  จากนั้นจึงเสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port โน๊ตบุ๊ค 

ถ้าไม่ศึกษาการเสียบปลั๊กโน๊ตบุ๊คเสียก่อน จะทำให้ไฟช๊อตเมนบอร์ดได้ ควรศึกษาวิธีเสียบอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องจากคู่มือโน๊ตบุ๊คที่ซื้อ