Adapter NB FUJITSU
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB FUJITSU 19V (5.5*2.5mm) 4.22A PowerMax

Adapter Fujitsu 19V - 4.22A / 5.5 x 2.5mm

600 1Y
Adapter NB FUJITSU 16V (6.0*4.4mm) 3.75A Original ประกัน Advice

Adapter NB Fujitsu 16V - 3.75A / 6.0 x 4.4mm

1,100 1Y